Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Trung học cơ sở > Lớp 9 > Tiếng anh 9 thí điểm >


  Unit 1. Local environment. Lesson 1. Getting started (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 1. Local environment. Lesson 2. A closer look 1 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 1. Local environment. Lesson 3. A closer look 2 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 1. Local environment. Lesson 4. Communication (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 1. Local environment. Lesson 5. Skills 1 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 1. Local environment. Lesson 6. Skills 2 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 1. Local environment. Lesson 7. Looking back and project (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 2. City life. Lesson 1. Getting started (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 2. City life. Lesson 2. A closer look 1 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 2. City life. Lesson 3. A closer look 2 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 2. City life. Lesson 4. Communication (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 2. City life. Lesson 5. Skills 1 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 2. City life. Lesson 6. Skills 2 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 2. City life. Lesson 7. Looking back and project (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 1. Getting started (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 2. A closer look 1 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 3. A closer look 2 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 4. Communication (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 5. Skills 1 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 6. Skills 2 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 7. Looking back and project (1 bài)
 • Thumbnail

 • Review 1. Unit 1, unit 2, unit 3. Lesson 1. Language (1 bài)
 • Thumbnail

 • Review 1. Unit 1, unit 2, unit 3. Lesson 2. Skills (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 4. Life in the past. Lesson 1. Getting started (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 4. Life in the past. Lesson 2. A closer look 1 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 4. Life in the past. Lesson 3. A closer look 2 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 4. Life in the past. Lesson 4. Communication (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 4. Life in the past. Lesson 5. Skills 1 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 4. Life in the past. Lesson 6. Skills 2 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 4. Life in the past. Lesson 7. Looking back and project (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 5. Wonders of Viet Nam. Lesson 1. Getting started (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 5. Wonders of Viet Nam. Lesson 2. A closer look 1 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 5. Wonders of Viet Nam. Lesson 3. A closer look 2 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 5. Wonders of Viet Nam. Lesson 4. Communication (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 5. Wonders of Viet Nam. Lesson 5. Skills 1 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 5. Wonders of Viet Nam. Lesson 6. Skills 2 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 5. Wonders of Viet Nam. Lesson 7. Looking back and project (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 6. Viet Nam: Then and now. Lesson 1. Getting started (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 6. Viet Nam: Then and now. Lesson 2. A closer look 1 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 6. Viet Nam: Then and now. Lesson 3. A closer look 2 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 6. Viet Nam: Then and now. Lesson 4. Communication (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 6. Viet Nam: Then and now. Lesson 5. Skills 1 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 6. Viet Nam: Then and now. Lesson 6. Skills 2 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 6. Viet Nam: Then and now. Lesson 7. Looking back and project (1 bài)
 • Thumbnail

 • Review 2. Unit 4, unit 5, unit 6. Lesson 1. Language (1 bài)
 • Thumbnail

 • Review 2. Unit 4, unit 5, unit 6. Lesson 2. Skills (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 7. Recipes and eating habits. Lesson 1. Getting started (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Recipes and eating habits. Lesson 2. A closer look 1 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Recipes and eating habits. Lesson 3. A closer look 2 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 7. Recipes and eating habits. Lesson 4. Communication (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 7. Recipes and eating habits. Lesson 5. Skills 1 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 7. Recipes and eating habits. Lesson 6. Skills 2 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 7. Recipes and eating habits. Lesson 7. Looking back and project (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 8. Tourism. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Tourism. Lesson 2. A closer look 1 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Tourism. Lesson 3. A closer look 2 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Tourism. Lesson 4. Communication (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Tourism. Lesson 5. Skills 1 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Tourism. Lesson 6. Skills 2 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Tourism. Lesson 7. Looking back and project (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. English in the world. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. English in the world. Lesson 2. A closer look 1 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. English in the world. Lesson 3. A closer look 2 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. English in the world. Lesson 4. Communication (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. English in the world. Lesson 5. Skills 1 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. English in the world. Lesson 6. Skills 2 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. English in the world. Lesson 7. Looking back and project (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 3. Unit 7, unit 8, unit 9. Lesson 1. Language (1 bài)
 • Thumbnail

 • Review 3. Unit 7, unit 8, unit 9. Lesson 2. Skills (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 10. Space travel. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Space travel. Lesson 2. A closer look 1 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Space travel. Lesson 3. A closer look 2 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Space travel. Lesson 4. Communication (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Space travel. Lesson 5. Skills 1 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Space travel. Lesson 6. Skills 2 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Space travel. Lesson 7. Looking back and project (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. Changing roles in society. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. Changing roles in society. Lesson 2. A closer look 1 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. Changing roles in society. Lesson 3. A closer look 2 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. Changing roles in society. Lesson 4. Communication (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. Changing roles in society. Lesson 5. Skills 1 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. Changing roles in society. Lesson 6. Skills 2 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. Changing roles in society. Lesson 7. Looking back and project (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. My future career. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. My future career. Lesson 2. A closer look 1 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. My future career. Lesson 3. A closer look 2 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. My future career. Lesson 4. Communication (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. My future career. Lesson 5. Skills 1 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. My future career. Lesson 6. Skills 2 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. My future career. Lesson 7. Looking back and project (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 4. Unit 10, unit 11, unit 12. Lesson 1. Language (1 bài)
 • Thumbnail

 • Review 4. Unit 10, unit 11, unit 12. Lesson 2. Skills (1 bài)
 • Thumbnail