Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 7. Recipes and eating habits. Lesson 2. A closer look 1

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn/
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:49' 13-01-2017
  Dung lượng: 4.7 MB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  Unit 7 - RECIPES AND EATING HABITS Lesson 1 : A CLOSER LOOK 1 I. WRAM-UP
  Check old lesson:
  Write the name of each dish in the box under each picture. A. ___________ B. ___________ C. ___________ D. ___________ E. ___________ F. ___________ G. ___________ H. ___________ lasagne steak pie curry Cobb salad fajitas steef noodle soup sushi mango sticky rice - Suggested answer:
  Suggested write the name of each dish in the box under each picture. A. ___________ B. ___________ C. ___________ D. ___________ E. ___________ F. ___________ G. ___________ H. ___________ lasagne steak pie curry Cobb salad fajitas beef noodle soup sushi mango sticky rice Objectives:
  Objectives * By the end of the lesson, ss will be able to: VOCABULARY: Use the lexical items related to dishes and ways of preparing and cooking food PRONUNCIATION: Tones in statements used as questions Do the task in the student book II. VOCABULARY
  Vocabulary 1:
  1. Write a food preparation verb from the box under each picture. A. ___________ B. ___________ C. ___________ D. ___________ E. ___________ F. ___________ G. ___________ H. ___________ whisk slice grate dip chop spread sprinkle marinate - Explain the meaning of the verbs:
  whisk [wisk]: đánh (trứng, kem...) slice [slais]: cắt ra từng miếng mỏng grate [greit]: mài, xát (thành bột); nạo dip [dip]: nhúng, ngâm chop [t∫ɔp]: chặt nhỏ, băm nhỏ spread [spred]: phết (phết bơ lên một lát bánh mì) sprinkle [`spriηkl]: tưới, rải, rắc, té, rưới marinate [`mærineit]: Explain the meaning of the verbs: ướp thịt bằng nước ướp - Suggested (Vocabulary 1):
  Suggested (Vocabulary 1): A. ___________ B. ___________ C. ___________ D. ___________ E. ___________ F. ___________ G. ___________ H. ___________ slice grate dip chop spread sprinkle marinate whisk Vocabulary 2:
  1. Don’t ______ the cucumber into chunks. ______ it thinly. 2. My mother usually ______ some cheese and ______ it over the pasta. 3. ______ the chicken in white wine for one hour before roasting. 4. To make this cake successfully, you should ______ the eggs lightly. 5. ______ the prawns into the batter. 6. Can you ______ the butter on this slice of bread for me? 2. Complete the sentences with the correct form of the verbs in 1. marinate sprinkle spread chop dip grate slice whisk - Explain the meaning of the words:
  Explain the meaning of the words cucumber [`kju:kʌmbə] (n): quả dưa chuột chunk [∫ʌnk] (n): khúc (gỗ), khoanh (bánh, phó mát...) pasta [`pæstə] (n): mì ống, mì sợi roasting [roust] (n): quay, nướng (thịt) batter [`bætə] (n): bột nhão - Suggested (Vocabulary 2):
  Suggested (Vocabulary 2):
  Vocabulary 3:
  3. Match each cooking verb in A with its definition in B A B 1. stir-fry a. place food over boiling water so that it cooks in the steam 2. deep-fry b. cook something by keeping it almost at boiling point 3. roast c. cook food under or over a very strong heat 4. grill d. cook something slowly in liquid in a closed dish 5. bake e. c ook cakes or bread in an oven 6. steam f. fry food in oil that covers it completely 7. stew g. cook thin strips of vegetables or meat quickly by stirring them in very hot oil 8. simmer h. cook meat, or vegetables without liquid in an oven or over a fire - Explain the meaning of the verbs:
  1. stir-fry [`stə:`frai]: xào (rau, thịt..) 2. deep-fry [,di:p`frai]: chiên (thức ăn) bằng cách cho nhiều mỡ 3. roast [roust]: quay thịt, nướng thịt 4. grill [gril]: nướng (thịt) 5. bake [beik]: bỏ lò, nướng bằng lò 6. steam [sti:m]: đồ, hấp (thức ăn) 7. stew [stju:]: hầm, ninh (thịt...) 8. simmer [`simə]: Explain the meaning of the verbs: làm cho sủi - Suggested (Vocabulary 3):
  Suggested (Vocabulary 3): A B 1. stir-fry a. place food over boiling water so that it cooks in the steam 2. deep-fry b. cook something by keeping it almost at boiling point 3. roast c. cook food under or over a very strong heat 4. grill d. cook something slowly in liquid in a closed dish 5. bake e. cook cakes or bread in an oven 6. steam f. fry food in oil that covers it completely 7. stew g. cook thin strips of vegetables or meat quickly by stirring them in very hot oil 8. simmer h. cook meat, or vegetables without liquid in an oven or over a fire Vocabulary 4a:
  4a. What can you see in the pictures? Do you know what dish these ingredients are used for? - Suggested (Vocabulary 4a):
  Suggested (Vocabulary 4a): Vocabulary 4b:
  4b. Complete the instructions below with the verbs in 1 and 3. One verb is used twice. 1. ______ the onion, bacon and an apple. 2. ______ the cheese. 3. ______ the tomato sauce on the pizza base. 4. ______ the cheese on the pizza base. 5. ______ the chopped onion, bacon and apple on top. 6. ______ the pizza in the oven for about 10 minutes. - Suggested (Vocabulary 4b):
  Suggested (Vocabulary 4b): 1. ___________ the onion, bacon and an apple. 2. ________ the cheese. 3. __________ the tomato sauce on the pizza base. 4. __________ the cheese on the pizza base. 5. _________ the chopped onion, bacon and apple on top. 6. ________ the pizza in the oven for about 10 minutes. Chop Grate Spread Sprinkle Spread Bake III. PRONUNCIATION
  Introduction:
  Pronunciation 5:
  5.

  1. A: What do we need to make a pizza?

  B: A pizza base, some cheese, some bacon,

  an onion, and an apple.

  A: An apple?

  B: Yes, an apple.

  2. A: What's for dinner?

  B: We're eating out tonight.

  A: We're eating out?

  B: Right.

  3. A: I can't eat this dish.

  B: Why not?

  A: I'm allergic to prawns.

  B: Allergic to prawns?

  A: Yes, my skin turns red when I eat them.

  Listen to the conversations. Draw or at the end of each line. Practise the conversations with a partner.

  - Draw ↘ or ↗:
  Suggested draw ↘ or ↗ at the end of each line.

  1. A: What do we need to make a pizza?

  B: A pizza base, some cheese, some bacon,

  an onion, and an apple↘.

  A: An apple?

  B: Yes, an apple ↘.

  2. A: What's for dinner↘?

  B: We're eating out tonight↘.

  A: We're eating out ?

  B: Right ↘.

  3. A: I can't eat this dish ↘.

  B: Why not ↘?

  A: I'm allergic to prawns ↘.

  B: Allergic to prawns ?

  A: Yes, my skin turns red when I eat them ↘.

  - Practise the conversations:

  1. A: What do we need to make a pizza?

  B: A pizza base, some cheese, some bacon,

  an onion, and an apple↘.

  A: An apple?

  B: Yes, an apple ↘.

  2. A: What's for dinner↘?

  B: We're eating out tonight↘.

  A: We're eating out ?

  B: Right ↘.

  3. A: I can't eat this dish ↘.

  B: Why not ↘?

  A: I'm allergic to prawns ↘.

  B: Allergic to prawns ?

  A: Yes, my skin turns red when I eat them ↘.

  Practise the conversations with a partner. Pronunciation 6a:
  6a. Work in pairs. Complete the mini-dialogues with suitable statement questions.

  1. A: Let’s have pasta tonight.

  B: I don’t like pasta.

  A: _________________________________________?

  B: No. It makes me fat.

  2. A: What should I do next?

  B: Add some salt to the salad.

  A: _________________________________________?

  I thought you didn’t like salty food.

  B: But it’s so tasteless.

  - Suggested (Pronunciation 6a):

  1. A: Let’s have pasta tonight.

  B: I don’t like pasta.

  A: _________________________________________?

  B: No. It makes me fat.

  2. A: What should I do next?

  B: Add some salt to the salad.

  A: _________________________________________?

  I thought you didn’t like salty food.

  B: But it’s so tasteless.

  Suggested complete the mini-dialogues with suitable statement questions. You don`t like pasta ?/Don`t like pasta? Add some salt? Pronunciation 6b:
  6b. Practise the mini-dialogues using the correct intonation.

  1. A: Let’s have pasta tonight.

  B: I don’t like pasta.

  A: You don't like pasta?/Don't like pasta ?

  B: No. It makes me fat.

  2. A: What should I do next?

  B: Add some salt to the salad.

  A: Add some salt ?

  I thought you didn’t like salty food.

  B: But it’s so tasteless.

  IV. THE END
  Homework:
  Homework Learn by heart the vocabulary about the topic " Recipe and eating habits" Practice pronouncing: Tones in statements used as questions Prepare : A closer look 2 Good bye:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓