Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 5. Wonders of Viet Nam. Lesson 4. Communication

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn/
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:01' 27-12-2016
  Dung lượng: 4.8 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 05. WONDERS OF VIET NAM. LESSON 4. COMMUNICATION
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  Ảnh
  UNIT 5: WONDERS OF VIET NAM
  LESSON 4: COMMUNICATION
  Ảnh
  WRAM-UP
  Introduction
  Some game shows you know on TV or on the radio.
  - Who wants to be a millionaire - Magic Hat - On the Way Up to the Olympus - Music game - The price is right - Because you deserve - Chase pictures catch words - Thank god! You are here
  Objectives
  Ảnh
  Objectives
  * By the end of the lesson, ss will be able to: - Understand the meanings of the words in the Extra vocabulary - Describing a wonder of Viet Nam - Do the activities
  EXTRA VOCABUALRY
  Vocabulary
  Extra vocabulary
  proper name (n):
  tên riêng; danh từ riêng (Jane, Mr Smith, London, Europe)
  contestant (n):
  đối thủ, người tranh giải
  spectacular (adj):
  hùng vĩ, kỳ lạ
  round (adj):
  vòng, sự tuần hoàn, chu kỳ
  Checking vocabulary
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  proper name (n): ||tên riêng; danh từ riêng|| contestant (n): ||đối thủ, người tranh giải|| spectacular (adj): ||hùng vĩ, kỳ lạ|| round (adj): ||vòng, sự tuần hoàn, chu kỳ||
  COMMUNICATION
  1. Listen to the radio programme from 4Teen. Then decide whether the following statements are true (T) or false (F).
  1. Listen to the radio programme from 4Teen. Then decide whether the following statements are true (T) or false (F).
  1.
  The MC will read out five sentences that describe one of the wonders of Viet Nam.
  2.
  The MC won’t mention the proper names of any place in her description.
  3.
  The players have to work out where the wonder is and whoever gives the correct answer first wins.
  4.
  If any player can give the correct answer before the MC finishes reading out all the sentences, he/she is the winner and gets a special gift.
  5.
  If any player gives the incorrect answer before the MC fi nishes reading out all the sentences, he/she is still allowed to continue the game.
  - Decide whether the following statements are true (T) or false (F).
  Hình vẽ
  Bài tập trắc nghiệm
  1. The MC will read out five sentences that describe one of the wonders of Viet Nam.
  2. The MC won’t mention the proper names of any place in her description.
  3. The players have to work out where the wonder is and whoever gives the correct answer first wins.
  4. If any player can give the correct answer before the MC finishes reading out all the sentences, he/she is the winner and gets a special gift.
  5. If any player gives the incorrect answer before the MC finishes reading out all the sentences, he/she is still allowed to continue the game.
  Hình vẽ
  *Audio script
  Hình vẽ
  Ann:
  Welcome to our game show called ‘What’s What?’. Please welcome our three guests Mary, Linda, and Duong who will be taking part in the game today.
  Mary, Linda, and Duong:
  Good evening, everyone!
  Ann:
  Now, the rules of the game are simple. I will read out six sentences that describe one of the wonders of Viet Nam, either natural or man-made. This description won’t include the proper names of any places. My three contestants have to work out what the wonder is. Whoever gives the correct answer first is the winner.
  Duong:
  Sounds easy.
  Ann:
  Well, let’s see... you are the winner and get a special gift if you can give the correct answer before I fi nish reading out all six sentences. But if you give the incorrect answer, you’re out of that round of the game.
  Mary:
  Exciting!
  Ann:
  Now, do all of you understand how to play the game?
  Mary, Linda, and Duong:
  Yes.
  Ann:
  OK, then let’s play ‘What’s What?’!
  Hình vẽ
  2. Listen to the next part of the radio programme. Then fill in the gaps with the words/numbers you hear.
  Ảnh
  2. Listen to the next part of the radio programme. Then fill in the gaps with the words/numbers you hear.
  - Fill in the gaps with the words/numbers you hear.
  Ann:
  Duong:
  Yes, it’s easy. That’s Phong Nha Cave.
  Ann:
  No, sorry that’s incorrect. So you’re out of this round, Duong!
  Duong:
  Oh dear!
  Ann:
  Mary:
  No, not yet.
  Linda:
  Not me.
  Ann:
  Linda:
  Is it Stone Cave in Kien Giang?
  Ann:
  No, Kien Giang isn’t in the centre of the country, Linda. So we have only one person, Mary, still in the game now.
  Mary:
  So nervous!
  Ann:
  Mary:
  Ann:
  Correct, Mary! Congratulations! You gave the correct answer before I read out the sixth sentence, so you win this round of the game and get a special gift.

  First sentence: it’s a natural wonder in the (1) central part of our country. Duong, do you want to risk the answer?


  Second sentence: it’s a spectacular cave located (2) 200 metres above sea level near the west branch of a highway. Do either of you have the answer, Mary and Linda?


  OK, so I will continue with the third sentence. It’s situated in a national (3) park.


  And the fourth sentence: the cave was (4) discovered by a local man in 2005.


  I know. It must be Thien Duong or (5) Paradise Cave in Quang Binh.


  *Paradise Cave
  Ảnh
  Paradise Cave
  *Phong Nha Cave
  Ảnh
  Phong Nha Cave
  *Stone Cave
  Ảnh
  Stone Cave in Kien Giang
  3. Write six sentences that describe one of the wonders of Viet Nam you know.
  3. Write six sentences that describe one of the wonders of Viet Nam you know.
  Ảnh
  - Sample writing
  Hình vẽ
  Phong Nha Ke Bang national park in Quang Binh province was recognized as a World Natural Heritage Site by UNESCO in 2003 for its significant geological and geomorphic features. Phong Nha Ke Bang’s huge limestone mountains contain some of the most beautiful caves and grottoes in the world. Its 300 big and small caves make it the Kingdom of caves and grottoes, where visitors have an opportunity to admire a subterranean world of stalactites and stalagmites of diverse shapes and colors. Phong Nha has Vietnam’s most beautiful underground river, a high, wide entrance, a beautiful sandy floor, beautiful lakes, dry caves, magnificent stalactites and stalagmites and Vietnam’s longest water cave. Thien Duong (Paradise) Cave is one of the world’s great wonders, a must-see on any tour of Phong Nha Ke Bang.
  Hình vẽ
  4. Work in groups. Play the game ‘What’s What?’
  4. Work in groups. Play the game ‘What’s What?’
  Ảnh
  THE END
  Homework
  Ảnh
  - Do exercise part in workbook - Redo the task in the studentbook - Describing a wonder of Viet Nam - Prepare next lesson: (Skill 1)
  Good bye!
  Ảnh
  Thanks for your attention
  Good bye. See you again!
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓