Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Trung học phổ thông > Lớp 10 > Tiếng Anh 10 Thí điểm >


  Unit 01. Family Life. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 01. Family Life. Lesson 2. Language (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 01. Family Life. Lesson 3. Reading (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 01. Family Life. Lesson 4. Speaking (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 01. Family Life. Lesson 5. Listening (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 01. Family Life. Lesson 6. Writing (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 01. Family Life. Lesson 7. Communication and Cuture (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 01. Family Life. Lesson 8. Looking back - project (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 02. Your Body and You. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 02. Your Body and You. Lesson 2. Language (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 02. Your Body and You. Lesson 3. Reading (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 02. Your Body and You. Lesson 4. Speaking (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 02. Your Body and You. Lesson 5. Listening (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 02. Your Body and You. Lesson 6. Writing (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 02. Your Body and You. Lesson 7. Communication and Cuture (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 02. Your Body and You. Lesson 8. Looking back - project (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 03. Music. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 03. Music. Lesson 2. Language (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 03. Music. Lesson 3. Reading (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 03. Music. Lesson 4. Speaking (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 03. Music. Lesson 5. Listening (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 03. Music. Lesson 6. Writing (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 03. Music. Lesson 7. Communication and Cuture (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 03. Music. Lesson 8. Looking back - project (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 1. (1-2-3). Lesson 1. Language (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 1. (1-2-3). Lesson 2. Skills (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 04. For a Better Community. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 04. For a Better Community. Lesson 2. Language (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 04. For a Better Community. Lesson 3. Reading (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 04. For a Better Community. Lesson 4. Speaking (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 04. For a Better Community. Lesson 5. Listening (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 04. For a Better Community. Lesson 6. Writing (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 04. For a Better Community. Lesson 7. Communication and Cuture (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 04. For a Better Community. Lesson 8. Looking back - project (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 05. Inventions. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 05. Inventions. Lesson 2. Language (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 05. Inventions. Lesson 3. Reading (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 05. Inventions. Lesson 4. Speaking (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 05. Inventions. Lesson 5. Listening (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 05. Inventions. Lesson 6. Writing (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 05. Inventions. Lesson 7. Communication and Cuture (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 05. Inventions. Lesson 8. Looking back - project (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 2. (4-5). Lesson 1. Language (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 2. (4-5). Lesson 2. Skills (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 06. Gender Equality. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 06. Gender Equality. Lesson 2. Language (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 06. Gender Equality. Lesson 3. Reading (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 06. Gender Equality. Lesson 4. Speaking (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 06. Gender Equality. Lesson 5. Listening (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 06. Gender Equality. Lesson 6. Writing (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 06. Gender Equality. Lesson 7. Communication and Cuture (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 06. Gender Equality. Lesson 8. Looking back - project (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 07. Cutural Diversity. Lesson 1. Getting started (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 07. Cutural Diversity. Lesson 2. Language (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 07. Cutural Diversity. Lesson 3. Reading (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 07. Cutural Diversity. Lesson 4. Speaking (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 07. Cutural Diversity. Lesson 5. Listening (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 07. Cutural Diversity. Lesson 6. Writing (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 07. Cutural Diversity. Lesson 7. Communication and Cuture (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 07. Cutural Diversity. Lesson 8. Looking back - project (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 08. New Ways to Learn. Lesson 1. Getting started (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 08. New Ways to Learn. Lesson 2. Language (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 08. New Ways to Learn. Lesson 3. Reading (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 08. New Ways to Learn. Lesson 4. Speaking (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 08. New Ways to Learn. Lesson 5. Listening (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 08. New Ways to Learn. Lesson 6. Writing (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 08. New Ways to Learn. Lesson 7. Communication and Cuture (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 08. New Ways to Learn. Lesson 8. Looking back - project (1 bài)
 • Thumbnail

 • Review 3. (6-7-8). Lesson 1. Language (1 bài)
 • Thumbnail

 • Review 3. (6-7-8). Lesson 2. Skills (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 09. Preserving the Environment. Lesson 1. Getting started (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 09. Preserving the Environment. Lesson 2. Language (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 09. Preserving the Environment. Lesson 3. Reading (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 09. Preserving the Environment. Lesson 4. Speaking (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 09. Preserving the Environment. Lesson 5. Listening (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 09. Preserving the Environment. Lesson 6. Writing (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 09. Preserving the Environment. Lesson 7. Communication and Cuture (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 09. Preserving the Environment. Lesson 8. Looking back - project (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 10. Ecotourism. Lesson 1. Getting started (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 10. Ecotourism. Lesson 2. Language (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 10. Ecotourism. Lesson 3. Reading (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 10. Ecotourism. Lesson 4. Speaking (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 10. Ecotourism. Lesson 5. Listening (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 10. Ecotourism. Lesson 6. Writing (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 10. Ecotourism. Lesson 7. Communication and Cuture (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 10. Ecotourism. Lesson 8. Looking back - project (1 bài)
 • Thumbnail

 • Review 4. (9-10). Lesson 1. Language (1 bài)
 • Thumbnail

 • Review 4. (9-10). Lesson 2. Skills (1 bài)
 • Thumbnail