Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Trung học phổ thông > Lớp 10 > Tiếng Anh 10 Thí điểm >


  Unit 1. Family Life. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 1. Family Life. Lesson 2. Language (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 1. Family Life. Lesson 3. Reading (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 1. Family Life. Lesson 4. Speaking (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 1. Family Life. Lesson 5. Listening (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 1. Family Life. Lesson 6. Writing (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 1. Family Life. Lesson 7. Communication and Cuture (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 1. Family Life. Lesson 8. Looking back - project (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. Your Body and You. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. Your Body and You. Lesson 2. Language (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. Your Body and You. Lesson 3. Reading (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. Your Body and You. Lesson 4. Speaking (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. Your Body and You. Lesson 5. Listening (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. Your Body and You. Lesson 6. Writing (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. Your Body and You. Lesson 7. Communication and Cuture (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. Your Body and You. Lesson 8. Looking back - project (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. Music. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. Music. Lesson 2. Language (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. Music. Lesson 3. Reading (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. Music. Lesson 4. Speaking (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. Music. Lesson 5. Listening (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. Music. Lesson 6. Writing (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. Music. Lesson 7. Communication and Cuture (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. Music. Lesson 8. Looking back - project (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 1. (1-2-3). Lesson 1. Language (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 1. (1-2-3). Lesson 2. Skills (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. For a Better Community. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. For a Better Community. Lesson 2. Language (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. For a Better Community. Lesson 3. Reading (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. For a Better Community. Lesson 4. Speaking (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. For a Better Community. Lesson 5. Listening (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 4. For a Better Community. Lesson 6. Writing (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. For a Better Community. Lesson 7. Communication and Cuture (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. For a Better Community. Lesson 8. Looking back - project (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Inventions. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Inventions. Lesson 2. Language (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Inventions. Lesson 3. Reading (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Inventions. Lesson 4. Speaking (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Inventions. Lesson 5. Listening (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Inventions. Lesson 6. Writing (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Inventions. Lesson 7. Communication and Cuture (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Inventions. Lesson 8. Looking back - project (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 2. (4-5). Lesson 1. Language (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 2. (4-5). Lesson 2. Skills (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Gender Equality. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Gender Equality. Lesson 2. Language (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Gender Equality. Lesson 3. Reading (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Gender Equality. Lesson 4. Speaking (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Gender Equality. Lesson 5. Listening (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Gender Equality. Lesson 6. Writing (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Gender Equality. Lesson 7. Communication and Cuture (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Gender Equality. Lesson 8. Looking back - project (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Cutural Diversity. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Cutural Diversity. Lesson 2. Language (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Cutural Diversity. Lesson 3. Reading (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Cutural Diversity. Lesson 4. Speaking (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Cutural Diversity. Lesson 5. Listening (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Cutural Diversity. Lesson 6. Writing (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Cutural Diversity. Lesson 7. Communication and Cuture (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Cutural Diversity. Lesson 8. Looking back - project (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. New Ways to Learn. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. New Ways to Learn. Lesson 2. Language (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. New Ways to Learn. Lesson 3. Reading (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. New Ways to Learn. Lesson 4. Speaking (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. New Ways to Learn. Lesson 5. Listening (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. New Ways to Learn. Lesson 6. Writing (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. New Ways to Learn. Lesson 7. Communication and Cuture (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. New Ways to Learn. Lesson 8. Looking back - project (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 3. (6-7-8). Lesson 1. Language (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 3. (6-7-8). Lesson 2. Skills (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. Preserving the Environment. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. Preserving the Environment. Lesson 2. Language (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. Preserving the Environment. Lesson 3. Reading (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. Preserving the Environment. Lesson 4. Speaking (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. Preserving the Environment. Lesson 5. Listening (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. Preserving the Environment. Lesson 6. Writing (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. Preserving the Environment. Lesson 7. Communication and Cuture (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. Preserving the Environment. Lesson 8. Looking back - project (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Ecotourism. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Ecotourism. Lesson 2. Language (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Ecotourism. Lesson 3. Reading (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Ecotourism. Lesson 4. Speaking (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Ecotourism. Lesson 5. Listening (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Ecotourism. Lesson 6. Writing (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Ecotourism. Lesson 7. Communication and Cuture (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Ecotourism. Lesson 8. Looking back - project (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 4. (9-10). Lesson 1. Language (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 4. (9-10). Lesson 2. Skills (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail