Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 5. Inventions. Lesson 4. Speaking

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:15' 19-08-2015
  Dung lượng: 32.4 MB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  Unit 05. Inventions Lesson 4. Speaking * INTRODUCE
  1. Objectives:
  Objectives * By the end of the lesson, students will be able to: - Talk about the inventions, their uese and their benefits - Express your opinion about the inventions - Perform your viewpoints to other people. 2. Let`s see a video:
  I. SPEAKING
  1. Practise the conversation with a partner.:
  1. Practise the conversation with a partner. Mai: What`s that machine, John? It looks like a printer but a bit bigger and heavier. John: It`s a 3-D printer. I`ve just bought it. Mai: 3-D printer? What`s it used for? John: Well...It`s used for producing solid objects similar to the originals. Mai: Really? For example? John: You can make things like a cup, a soopn, or even a toy car. Mai: Fantastic. Does that mean I can make my own things at home and save lots of money? John: That`s right. * Video: 3-D printer:
  2. Complete the table with the information about the invention mentioned in the conversation above.:
  2. Complete the table with the information about the invention mentioned in the conversation above. a. Name of invention b. Characteristics c. Use d. Benefits bigger and heavier than a normal printer * Suggested complete the table about 3-D printer:
  * Suggested complete the table about 3-D printer a. Name of invention b. Characteristics c. Use d. Benefits bigger and heavier than a normal printer 3-D printer producing solid objects similar to the originals. can make your own things at home and save lots of money II. PRACTICE
  3. Discuss and complete:
  3. Discuss two more inventions with a partner. Complete the table below with the phrases in the box. - not costly - environmentally-friendly - easy to use - not dependent on electricity - easy to carry - easy to transport files * Suggested complete the table :
  * Suggested complete the table a. Name of invention b. Characteristics c. Use d. Benefits portable solar charge USB stick small, portable small, portable chager mobile devices (mobile phones, cameras and laptop) store data (audio or video files) - not costly - easy to use - easy to carry - environmentally-friendly - not dependent on electricity - not costly - easy to use - easy to carry - environmentally-friendly - not dependent on electricity - easy to transport files 4. Work with a partner.:
  4. Work with a partner. Choose one invention mentioned in 3 and make a similar conversation as in Activity 1. You can use the information in the table or your own ides. Nick and Mary * Suggested make a similar conversation about USB:
  * Suggested make a similar conversation about USB Mary: What are these, Nick? They have many different colors. Nick: They are USB devices. I`ve just bought them. Mary: What are they used for? Nick: They are used to store data like: audio, video files... Mary: Oh, they are so small and portable. I like them. Nick: Me too. Moreover, the Usb is not costly, easy to use, easy to carry. Mary: Is it dependent one electricity? Nick: No, it isn`t. It`s not only not dependent one electricity but also environmentally-friendly. Otherwise, it easy to transport files. Mary. So great. I will buy a Usb to serve for my learning. 5. Work in groups.:
  5. Work in groups. Choose one of the inventions below and prepare a talk to introduce it to other group members. laptop e-book reader food processor * THE END
  1. Homework:
  Homework - Choose one of the inventions talk to introduce it to other group members. - Do exercises in workbook - Prepare for the next lesson 2. The end:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓