Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 4. For a Better Community. Lesson 4. Speaking

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:25' 19-08-2015
  Dung lượng: 7.7 MB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  Lesson 4. Speaking Unit 04. For a Better Community * INTRODUCE
  1. Objectives:
  Objectives * By the end of the lesson, students will be able to: - Talk about the activities for community development - Express their opinion about priorities for community development. - Perform their viewpoints to other people. 2. Warm up:
  Look at the picture and tell the activity in each picture. * Suggested tell the activity in each picture:
  * Suggested tell the activity in each picture
  I. SPEAKING
  1. Look and match:
  1. Look at some activities for community development and to match them with the reasons why they are important. 1. Building houses for low-income people 2. Building facilities like kindergartens, schools and parks 3. Windening roads, fixing running water, providing electricity in rural and remote areas 4. Training young people for jobs 5. Protecting the environment and ensuring healthy lifestyles a. They are prepared for job market and find better employment. b. This is important because we need the Earth for life. c. When people have a place to live, they can develop other parts of their lives. d. These are necessary facilities for daily living. e. Without these basic things, there areas cannot develop. * Suggested match activities for community development with the reasons:
  * Suggested match activities for community development with the reasons 1. Building houses for low-income people 2. Building facilities like kindergartens, schools and parks 3. Windening roads, fixing running water, providing electricity in rural and remote areas 4. Training young people for jobs 5. Protecting the environment and ensuring healthy lifestyles a. They are prepared for job market and find better employment. b. This is important because we need the Earth for life. c. When people have a place to live, they can develop other parts of their lives. d. These are necessary facilities for daily living. e. Without these basic things, there areas cannot develop. 1.c 2.d 3.e 4. a 5.b * Read the sentences:
  * Read the sentences 1. Building houses for low-income people. When people have a place to live, they can develop other parts of their lives. 2. Building facilities like kindergartens, schools and parks. These are necessary facilities for daily living. 3. Windening roads, fixing running water, providing electricity in rural and remote areas. Without these basic things, there areas cannot develop. 4. Training young people for jobs. They are prepared for job market and find better employment. 5. Protecting the environment and ensuring healthy lifestyles. This is important because we need the Earth for life. II. PRACTICE
  2. Work in pairs :
  2. Work in pairs. Discuss why the activities above are important for community development. Example: Student A: I think job training for young people is very important. Student B: I agree. Young people are the future of a country, so training them in the right way is very important. Protecting the environment is important, too. Student A: That`s true. We all need a healthy environment. * Suggested discuss why the activities aboce important:
  * Suggested discuss why the activities above are important Student A: I think building houses for low-income people is very important . Student B: I agree. When people have a place to live, they can develop other parts of their lives. Building facilities are very important , too. Student A: That`s true. The facilities like: kindergartens, schools and parks...are necessary for daily living. 3. Work in groups :
  3. Work in groups. Look again at the activities in 1. Discuss and decide on the three most urgent/ important things to do in your local area and explain why. Our top / first priority is / The most urgent / important thing to do is ___________ The second priority is / The second most urgent thing to do is ___________ We consider ___________ to be a priority ___________ We think ___________ is a priority task ___________ ___________ take / have priority over ___________ Student`s answer 4. Present your group`s decisions :
  4. Present your group`s decisions to the whole class. The class votes for the group with the best decisions. * THE END
  1. Homework:
  Homework - Make a list of details about activities for community development - Do exercises in workbook: C1, C3 - Prepare for the next lesson 2. The end:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓