Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Tiểu học > Lớp 5 > Tiếng Anh 5 (Chính thức) >


  Unit 1. What's your address? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. I always get up early. How about you? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. Where did you go on holiday? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. Did you go to the party? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Where will you be this weekend? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 1 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 6. How many lessons do you have today? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. How do you learn English? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. What are you reading? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. What did you see at the zoo? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. When will Sports Day be? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 2 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 11. What's the matter with you? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. Don't ride your bike too fast! (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 13. What do you do in your free time? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 14. What happened in the story? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 15. What would you like to be in the future? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 3 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 16. Where's the post office? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 17. What would you like to eat? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 18. What will the weather be like tomorrow? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 19. Which place would you like to visit? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 20. Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 4 (1 bài)
 • Thumbnail