Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 19. Which place would you like to visit?

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hỗ Trợ Thư Viện Violet
  Ngày gửi: 16h:40' 02-08-2019
  Dung lượng: 11.6 MB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 19. WHICH PLACE WOULD YOU LIKE TO VISIT? LESSON 1 (1-6)
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  Hình vẽ
  Ảnh
  UNIT 19. WHICH PLACE WOULD YOU LIKE TO VISIT?
  LESSON 1 (1- 6)
  WARM-UP
  Objectives
  Ảnh
  Objectives
  *By the end of this unit, pupils can: - Use the words and phrases related to the topics Places to visit and Opinions on places. - Ask and answer questions about which place someone would like to visit, using Which place would you like to visit, ... or ...? I’d like to visit ... - Do activities in the workbook
  Let's listen a song
  Ảnh
  Song: Hello Vietnam
  VOCABULARY
  New words
  New words
  pagoda:
  Ảnh
  ngôi chùa
  park:
  Ảnh
  công viên
  temple:
  Ảnh
  đền
  bridge:
  Ảnh
  cây cầu
  museum:
  Ảnh
  viện bảo tàng
  hill:
  đồi
  Ảnh
  Checking vocabulary
  Bài tập trắc nghiệm
  pagoda
  temple
  hill
  park
  bridge
  museum
  Hình vẽ
  ACTIVITIES
  1. Look, listen anh repeat.
  1. Look, listen anh repeat.
  Ảnh
  Look at the pictures and answer the questions
  Hình vẽ
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Answer the questions
  Bài tập kéo thả chữ
  1. Who are they? || They are Tom and Nam.|| 2. Where are they? || They are in the street.|| 3. What are they talking about? ||- In Picture a, Tom and Nam are walking in the street in Hanoi|| ||and talking about the weather.|| ||- In Picture b, Nam’s asking if Tom would like to go somewhere.|| ||- In Picture c, Nam’s suggesting some placesfor Tom to choose,|| ||using Which place would you like to visit, a museum or a pagoda?|| ||and Nam says I’d like to visit a pagoda. || ||- In Picture d, Tom’s agreeing to go to Tran Quoc Pagoda.||
  Hình vẽ
  Repeat the dialogues
  Tom:
  The weather is beautiful in Ha Noi today.
  Nam:
  Yes, it is.
  Nam:
  Would you like to go somewhere, Tom?
  Tom:
  Yes, I'd like to.
  Nam:
  Let's visit Tran Quoc Pagoda.
  Tom:
  OK. Let's go.
  Nam:
  Which place would you like to visit, a museum or a pagoda?
  Tom:
  I'd like to visit a pagoda.
  Hình vẽ
  Translate
  Translate
  Tom:
  Hôm nay thời tiết đẹp ở Hà Nội.
  Nam:
  Vâng, đúng rồi.
  Nam:
  Bạn muốn đi đâu đó không Tom?
  Tom:
  Vâng, tôi muốn.
  Nam:
  Chúng ta cùng nhau viếng chùa Trấn Quốc nhé.
  Tom:
  Được. Chúng ta cùng đi nào.
  Nam:
  Nơi nào bạn muốn viếng, bảo tàng hay chùa?
  Tom:
  Tôi muốn viếng ngôi chùa.
  2. Point and say.
  Ảnh
  2. Point and say
  Ảnh
  I’d like to visit ________.
  Ảnh
  Which place would you like to visit, ___ or ____?
  Structure
  *Khi chúng ta muốn hỏi đáp ai đó muốn viếng thăm nơi nào đó (thường đưa ra nhiều hơn hai nơi để lựa chọn), chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:
  Which place would you like to visit, (place) or (place)?
  I'd like to visit + (place).
  *Example:
  Which place would you like to visit, an amusement park or a zoo?
  => I'd like to visit a zoo.
  Hình vẽ
  Practise asking and answering questions about visiting a place of interest
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  - Picture a
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  Student A: ||Which place would you like to visit, Thong Nhat park or the Museum of History?|| Student B: ||I'd like to visit the Museum of History.||
  - Picture b
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  Student A: ||Which place would you like to visit, Trang Tien bridge or Thien Mu Pagoda?|| Student B: ||I'd like to visit Thien Mu Pagoda.||
  - Picture c
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  Student A: ||Which place would you like to visit, Ben Thanh Market or the City Theatre?|| Student B: ||I'd like to visit Ben Thanh Market.||
  - Picture d
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  Student A: ||Which place would you like to visit, Bai Dinh Pagoda or Hoa Lu Temple?|| Student B: ||I'd like to visit Bai Dinh Pagoda.||
  3. Let's talk.
  3. Let's talk.
  Ảnh
  Practise further by asking and answering questions about the places they would like to visit, using:
  Which place would you like to visit, ______ or ______? => I’d like to visit ______. Is it far from here? => Yes,/No, ______. How can I get there? => You can ______.
  Example
  Example
  A: Which place would you like to visit, Ho Chi Minh City or Can Tho?
  B: I'd like to visit Ho Chi Minh City. Is it far from here?
  A: Yes, it is.
  B: How can I get there?
  A: You can go by plane.
  Ảnh
  4. Listen and circle a or b.
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  4. Listen and circle a or b.
  a. the City Theatre
  b. Ben Thanh Market
  a. Thien Mu Pagoda
  b. Trang Tien Bridge
  a. Bai Dinh Pagoda
  b. Hoa Lu Temple
  1. Which place would Mai like to visit?
  2. Which place would Tom like to visit?
  3. Which place would Linda like to visit?
  Listen and circle a or b to answer the questions.
  Hình vẽ
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  a. the City Theatre
  b. Ben Thanh Market
  a. Thien Mu Pagoda
  b. Trang Tien Bridge
  a. Bai Dinh Pagoda
  b. Hoa Lu Temple
  1. Which place would Mai like to visit?
  2. Which place would Tom like to visit?
  3. Which place would Linda like to visit?
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Audio script 1
  1. Mai: This is my first time in Ho Chi Minh City. Quan: Would you like to go to the city centre? Mai: Yes, please. Quan: Which place would you like to visit, Ben Thanh Market or the City Theatre? Mai: I'd like to visit Ben Thanh Market. Quan: OK. Let's go now.
  Hình vẽ
  Audio script 2
  2. Phong: Would you like to go somewhere in Hue City? Tom: Yes. That's a good idea. Phong: Which place would you like to visit, Trang Tien Bridge or Thien Mu Pagoda? Tom: I'd like to go to Thien Mu Pagoda. Phong: OK. I'll take you there.
  Hình vẽ
  Audio script 3
  3. Mai: Would you like to visit some places? Linda: Yes, that sounds interesting. Mai: Which place would you like to visit, Bai Dinh Pagoda or Hoa Lu Temple? Linda: I'd like to go to Bai Dinh Pagoda. Mai: OK. I'll go with you.
  Hình vẽ
  5. Read and complete.
  Ảnh
  5. Read and complete.
  park museum centre would somewhere
  Tony:
  It’s Sunday today. Let’s go (1) _____________ in the city.
  Phong:
  Which place (2) _________ you like to visit, Thong Nhat (3) ________ or the History Museum?
  Tony:
  I’d like to visit the (4) ________________.
  Phong:
  That’s a good idea!
  Tony:
  Where is it?
  Phong:
  It’s in the (5) ____________ of the city.
  Tony:
  OK. Let’s go now.
  Read the conversation and fill the gaps.
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  Tony: It’s Sunday today. Let’s go (1) ||somewhere|| in the city. Phong: Which place (2) ||would|| you like to visit, Thong Nhat (3) ||park|| or the History Museum? Tony: I’d like to visit the (4) ||museum||. Phong: That’s a good idea! Tony: Where is it? Phong: It’s in the (5) ||centre||of the city. Tony: OK. Let’s go now.
  Translate
  *Translate
  Tony:
  Hôm nay Chủ nhật. Chúng ta hãy đi đâu đó trong thành phố đi.
  Phong:
  Nơi nào bạn muốn thăm, công viên Thống Nhất hay bào tàng Lịch sử?
  Tony:
  Tôi muốn thăm bảo tàng.
  Phong:
  Đó là ý kiến hay đấy!
  Tony:
  Nó ở đâu?
  Phong:
  Nó ở trung tâm thành phố.
  Tony:
  Được. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi nào.
  6. Let's sing.
  6. Let's sing.
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Which place would you like to visit?
  Where would you like to go, The museum or the theatre? Where would you like to go, The pagoda or the zoo?
  I’d like to go to the museum. And the theatre, too. I’d like to visit the pagoda. And I’d like to go to the zoo.
  Ảnh
  Sing the song
  Which place would you like to visit?
  Where would you like to go, The museum or the theatre? Where would you like to go, The pagoda or the zoo?
  I’d like to go to the museum. And the theatre, too. I’d like to visit the pagoda. And I’d like to go to the zoo.
  Translate
  Ảnh
  Bạn muốn thăm nơi nào?
  Bạn muốn đi đâu, bảo tàng hay nhà hát? Bạn muốn đi đâu, chùa hay sở thú? Tôi muốn đi bảo tàng. Và nhà hát nữa. Tôi muốn viếng ngôi chùa. Và tôi muốn đi sở thú.
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  THE END
  Homework
  Ảnh
  - Learn by heart vocabulary and structure - Do exercise in the workbook - Prepare for next lesson: Unit 19 - Lesson 2
  Goodbye
  Ảnh
  THANK YOU FOR ATTENTION!
  SEE YOU LATER!
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓