Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 20. Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hỗ Trợ Thư Viện Violet
  Ngày gửi: 16h:40' 02-08-2019
  Dung lượng: 18.3 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 20. WHICH ONE IS MORE EXCITING, LIFE IN THE CITY OR LIFE IN THE COUNTRYSIDE? LESSON 1 (1-6)
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  Hình vẽ
  Ảnh
  UNIT 20. WHICH ONE IS MORE EXCITING, LIFE IN THE CITY OR LIFE IN THE COUNTRYSIDE?
  LESSON 1 (1- 6)
  WARM-UP
  Objectives
  Ảnh
  Objectives
  *By the end of this unit, pupils can: - Use the words and phrases related to the topic Comparing places. - Ask and answer questions to compare places (adjectives with one or two syllables), using Which one is ..., ... or ...? I think ... - Do activities in the workbook
  Let's see a video
  Ảnh
  Life in the city or life in the countryside
  VOCABULARY
  New words
  busy:
  Ảnh
  bận rộn
  quiet:
  Ảnh
  yên tĩnh
  crowded:
  Ảnh
  đông đúc
  large:
  Ảnh
  rộng, lớn
  small:
  Ảnh
  nhỏ, hẹp
  New words
  noisy:
  Ảnh
  ồn ào
  Checking vocabulary
  Bài tập kéo thả chữ
  busy: ||bận rộn|| quiet: ||yên tĩnh|| crowded: ||đông đúc|| large: ||rộng, lớn|| small: ||nhỏ, bé|| noisy: ||ồn ào||
  Hình vẽ
  ACTIVITIES
  1. Look, listen anh repeat.
  1. Look, listen anh repeat.
  Ảnh
  Look at the pictures and answer the questions
  Hình vẽ
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Answer the questions
  Bài tập kéo thả chữ
  1. Who are they? ||They are Tom and Mai.|| 2. Where are they? ||Mai and Tom are at school.|| 3. What are they talking about? ||- In Picture a, Mai asks Tom where he is going for his summer holiday|| ||and Tom answers he’s going back to his hometown.|| ||- In Picture b, Mai asks Tom where in the USA he lives and Tom says ||in New York City. || ||- In Picture c, Mai asks what New York City is like and Tom says it’s ||very big. || ||- In Picture d, Mai asks Which one is bigger, New York City or Sydney? ||and Tom says I think New York City is.||
  Hình vẽ
  Repeat the dialogues
  Mai:
  Where are you going for your summer holiday, Tom?
  Tom:
  I'm going back to my hometown.
  Mai:
  Where in the USA do you live?
  Tom:
  In New York City.
  Mai:
  What's it like?
  Tom:
  It's very big.
  Mai:
  Which one is big, New York City or Sydney?
  Tom:
  I think New York City is.
  Hình vẽ
  Translate
  Translate
  Mai:
  Bạn sẽ đi đâu vào kỳ nghỉ hè của bạn vậy Tom?
  Tom:
  Mình sẽ trở về quê nhà.
  Mai:
  Ở Mỹ bạn sống ở đâu?
  Tom:
  Ở Thành phố New York.
  Mai:
  Nó thế nào?
  Tom:
  Nó rất lớn.
  Mai:
  Cái nào lớn, Thành phố New York hay Sydney?
  Tom:
  Tôi nghĩ Thành phố New York.
  2. Point and say.
  Ảnh
  2. Point and say
  Which one is ____, _____ or ________?
  I think _________.
  Structure
  * Cách hỏi và trả lời khi so sánh hai địa điểm:
  Which one is + (Adj-er), (place) or (place)?
  Hình vẽ
  I think + (place) + is.
  I don't know. It may be + (place).
  (Place) + is + (Adj-er) + than + (place).
  * Example:
  1. Which one is bigger, Maplewood or New York?
  => I think New York is.
  2. Which one is busier, life in London or life in Manchester?
  => I don't know. It may be life in London.
  Remember
  Ảnh
  Cách hình thành dạng so sánh hơn của tính từ một âm tiết và tính từ hai âm tiết kết thúc bằng đuôi ''-y'':
  small => smaller large => larger big => bigger noisy => noisier
  busy => busier quiet => quieter tall => taller short => shorter
  Practise asking and answering questions to compare two places
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  - Picture a
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  Student A: ||Which one is small, Hoan Kiem Lake or West Lake?|| Student B: ||I think Hoan Kiem Lake is.||
  - Picture b
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  Student A: ||Which one is large, Ben Thanh Market or Dong Xuan Market?|| Student B: ||I think Ben Thanh Market is.||
  - Picture c
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  Student A: ||Which one is noisy, life in the city or life in the countryside?|| Student B: ||I think life in the city is.||
  - Picture d
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  Student A: ||Which one is busy, life in the city or life in the the mountains ?|| Student B: ||I think life in the city is.||
  3. Let's talk
  Ảnh
  3. Let's talk.
  Ask and answer questions to compare some cities/towns, using:
  Which one is ________, ________ or ________? I think ____________.
  Example
  Example
  1. A: Which one is bigger, Ha Noi or Vung Tau?
  B: I think Ha Noi is.
  2. A: Which one is smaller, Hai Duong or Ha Noi?
  B: I think Hai Duong is.
  3. A: Which one is busier, life in the city or life in the countryside?
  B: I think life in the city is.
  4. A: Which one is more crowded, Ha Noi or Binh Duong?
  B: I think Ha Noi is.
  4. Listen and write.
  4. Listen and write.
  1. Tony lives in ____________. It’s ____________ than Nha Trang. 2. Linda lives in ____________. It’s ____________ than Da Nang. 3. Tom lives in ____________. It’s ____________ than Da Lat.
  Ảnh
  Listen to the dialogues and write one word in each gap.
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  1. Tony lives in ||Sydney||. It's ||noisier|| than Nha Trang. 2. Linda lives in ||London||. It's ||larger|| than Da Nang. 3. Tom lives in ||New York City||. It's ||busier|| than Da Lat.
  Audio script 1
  Hình vẽ
  1. Mai: Where in Australia do you live, Tony? Tony: I live in Sydney. Mai: What's it like? Tony: It's noisy. Mai: Which one is noisier, Sydney or Nha Trang? Tony: I think Sydney is.
  Audio script 2
  Hình vẽ
  2. Nam: Where do you live, Linda? Linda: I live in London. Nam: What's it like? Linda: It's large. Nam: Which one is larger, London or Da Nang? Linda: I think London is.
  Audio script 3
  Hình vẽ
  3. Phong: Do you live in New York City, Tom? Tom: Yes, I do. Phong: Is it a big city? Tom: Yes, it is and it's busy. Phong: Which one is busier, New York City or Da Lat? Tom: I think New York City is.
  5. Read and complete.
  Ảnh
  5. Read and complete.
  1. Sydney is smaller than New York City. New York City is _____________ than Sydney. 2. Da Lat is quieter than New York City. New York City is _____________ than Da Lat. 3. New York City is larger than NhaTrang. Nha Trang is _____________ than New York City.
  Read and complete sentences to compare cities.
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  1. Sydney is smaller than New York City. New York City is ||bigger/ larger|| than Sydney. 2. Da Lat is quieter than New York City. New York City is ||noisier|| than Da Lat. 3. New York City is larger than NhaTrang. Nha Trang is ||smaller|| than New York City.
  6. Let’s sing.
  Ảnh
  Ảnh
  Which one is bigger, New York City or Miami? I’m sure, I’m sure, I’m sure that it’s New York City. Which one is busier, New York City or San Francisco? I’m sure, I’m sure, I’m sure that it’s New York City. Which one is noisier, New York City or Chicago? I don’t know, I don’t know, It may be Chicago.
  6. Let's sing.
  Which one is ...?
  Sing the song
  Which one is ...?
  Which one is bigger, New York City or Miami? I’m sure, I’m sure, I’m sure that it’s New York City. Which one is busier, New York City or San Francisco? I’m sure, I’m sure, I’m sure that it’s New York City. Which one is noisier, New York City or Chicago? I don’t know, I don’t know, It may be Chicago.
  Translate
  Ảnh
  Ảnh
  Cái nào lớn hơn, Thành phố New York hay Miami? Tôi chắc chắn, tôi chắc chắn, Tôi chắc chắn đó là Thành phố New York. Cái nào bận rộn hơn, Thành phố New York hay Son Francisco? Tôi chắc chắn, tôi chắc chắn, Tôi chắc chắn đó là Thành phố New York. Cái nào ồn ào hơn, Thành phố New York hay Chicago? Tôi không biết, tôi không biết Nó có thể là Chicago.
  Cái nào...?
  THE END
  Homework
  Ảnh
  - Learn by heart vocabulary and modal sentence. - Do exercise in the workbook - Prepare for next lesson: Unit 20 - Lesson 2
  Goodbye
  Ảnh
  THANK YOU FOR ATTENTION!
  SEE YOU LATER!
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓