Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 18. What will the weather be like tomorrow?

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hỗ Trợ Thư Viện Violet
  Ngày gửi: 16h:39' 02-08-2019
  Dung lượng: 5.9 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 18 WHAT WILL THE WEATHER BE LIKE TOMORROW? LESSON 2 (1-6)
  Trang bìa
  Trang bìa
  Hình vẽ
  Ảnh
  UNIT 18. WHAT WILL THE WEATHER BE LIKE TOMORROW?
  LESSON 2 (1- 6)
  Ảnh
  WARM-UP
  Objectives
  Ảnh
  Objectives
  *By the end of this unit, pupils can: - Use the words and phrases related to the topic Weather and seasons. - Ask and answer questions about the seasons, using What’s ... like in your country? It’s usually ... There is/are ... - Do activities in the workbook
  Checking old lesson
  Bài kiểm tra tổng hợp
  Cloudy - Rainy - Snowy - Stormy - Windy - Sunny
  Match the words and the pictures
  VOCABULARY
  New words
  sring:
  Ảnh
  mùa xuân
  summer:
  Ảnh
  mùa hè
  autumn:
  Ảnh
  mùa thu
  winter:
  Ảnh
  mùa đông
  season:
  Ảnh
  mùa
  New words
  country:
  Ảnh
  đất nước
  Checking vocabulary: Matching
  Bài tập trắc nghiệm
  spring
  summer
  winter
  autumn
  season
  country
  Hình vẽ
  ACTIVITIES
  1. Look, listen anh repeat.
  Ảnh
  1. Look, listen anh repeat.
  Look at the pictures and answer the questions
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Answer the questions
  Bài tập kéo thả chữ
  1. Who are they? ||They are Nam and Peter.|| 2. Where are they? ||Nam and Peter are on the balcony.|| 3. What are they talking about? ||- In Pictures a and b, Peter asks Nam about the summer weather in|| ||Viet Nam and Nam says it’s usually hot and it rains a lot. || ||- In Picture c, Nam asks What’s summer like in your country, Peter? || ||and Peter answers It’s cooler than here. But it’s very green.|| ||There are lots of flowers and plants.|| ||- In Picture d, Nam says he’d like to visit Peter’s country in summer.||
  Hình vẽ
  Repeat the dialogues
  Peter:
  It's so hot today! Is it always like this in summer, Nam?
  Nam:
  Yes, it is.
  Nam:
  It's usually hot in summer. And it rains a lot.
  Peter:
  Really? I like summer here because I can swim in the sea.
  Nam:
  What's summer like in your country, Peter?
  Peter:
  It's cooler than here. But it's very green. There are lots of flowers and plants?
  Nam:
  Really? I'd like to visit your country in summer.
  Hình vẽ
  Translate
  Translate:
  Peter:
  Trời hôm nay quá nóng! Có phải trời thường như thế vào mùa hè không Nam ?
  Nam:
  Vâng, đúng rồi.
  Nam:
  Trời thường xuyên nóng vào mùa hè. Và trời mưa nhiều.
  Peter:
  Thật không? Mình thích mùa hè ở đây bởi vì mình có thể tắm biển.
  Nam:
  Mùa hè ở đất nước bạn thế nào Peter?
  Peter:
  Trời mát hơn ở đây. Nhưng trời rất xanh. Có nhiều hoa và cây cối.
  Nam:
  Thật không? Mình muốn đến thăm đất nước bạn vào mùa hè.
  2. Point and say.
  Ảnh
  2. Point and say
  What’s _____ like in your country?
  - It’s usually ____. - There is/are ____.
  Structure 1
  *Hỏi và đáp
  Hỏi:
  What’s + (a season) like in + (place)?
  Đáp:
  It’s usually +[Adjective]. There is/ are + [Noun(s)].
  *Example:
  What's the dry season like in your country?
  => It's usually hot. There is a little rain.
  Hình vẽ
  What's the rainy season like in your hometown?
  => It's usually rainy. There is a lot of rain in this season.
  Structure 2
  Hình vẽ
  Hỏi:
  What’s your (her/his) favourite season?
  Đáp:
  S + like/likes + mùa yêu thích.
  Example:
  What's your favourite season?
  => I like springs.
  Structure 3
  Hỏi:
  - How many seasons + are there + in + tên quốc gia? - How many seasons + are there?
  Đáp:
  There are + số mùa
  Example:
  How many seasons are there in Vietnam?
  => There are four.
  Hình vẽ
  How many seasons are there in Laos?
  => There are two.
  Practise asking and answering questions about the seasons and weather
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  - Picture a
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  Student A: ||What's spring like in your country?|| Student B: ||It's usually cold. There is wind.||
  - Picture b
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  Student A: ||What's summer like in your country?|| Student B: ||It's usually hot. There are flowers.||
  - Picture c
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  Student A: ||What's autumn like in your country?|| Student B: ||It's usually cool. There is rain.||
  - Picture d
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  Student A: ||What's winter like in your country?|| Student B: ||It's very cold. There is snow.||
  3. Let's talk.
  3. Let's talk.
  Practise further by asking and answering questions about the seasons and weather, using:
  Where do you live? I live __________. How many seasons are there? There are __________. What are they? They’re __________. What’s your favourite season? I like _________. What’s spring/summer/... like? It’s usually _________.
  Ảnh
  Example
  A: Where do you live?
  B: I live in Viet Nam.
  A: How many seasons are there?
  B: There are tour seasons.
  A: What are they?
  B: They are spring, summer, autumn and winter.
  A: What's your favorite season?
  B: I like summer.
  A: What's summer like?
  B: It's hot and sunny.
  Example
  4. Listen and write one word in each blank
  Ảnh
  4. Listen and write one word in each blank
  Season
  Weather
  Tony
  Akiko
  Mai
  winter
  (2) __________
  summer
  cold, a lot of (1) __________
  cold, a lot of (3) ___________
  (4) _______, a lot of (5) ______
  Name
  Listen and write one word in each blank
  Ảnh
  Season
  Weather
  Tony
  Akiko
  Mai
  winter
  (2) __________
  summer
  cold, a lot of (1) __________
  cold, a lot of (3) ___________
  (4) _______, a lot of (5) ______
  Name
  Hình vẽ
  wind
  winter
  snow
  hot
  rain
  Audio script
  1. Mai: Do you like winter, Tony? Tony: Yes. I like it very much. Mai: What's winter like in your country? Tony: It's usually very cold. And there's a lot of wind. 2. Mai: What's your favorite season in your country, Akiko? Akiko: I like winter. Mai: Is it cold in winter? Akiko: Yes, it is. And there's a lot of snow. 3. Hakim: What's your favorite season, Mai? Mai: I like summer. Hakim: What's summer like in your country? Mai: It's usually hot. There's a lot of rain.
  Hình vẽ
  5. Write about your favourite season and the weather.
  5. Write about your favourite season and the weather.
  1. What’s your favourite season? _________________________________________________. 2. What’s the weather like in your favourite season? _________________________________________________. 3. What’s the weather like today? _________________________________________________. 4. What will the weather be like tomorrow? _________________________________________________.
  - Write about your favourite season and the weather.
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  1. What’s your favourite season? => ||I like summer.|| 2. What’s the weather like in your favourite season? => ||It's hot and rainy.|| 3. What’s the weather like today? => ||It's cold and cloudy.|| 4. What will the weather be like tomorrow? => ||It'll be sunny and warm.||
  6. Let's sing.
  6. Let's sing.
  Ảnh
  The weather song
  Ảnh
  What’s the weather like? What’s the weather like? What’s the weather like today? It’s sunny and it’s windy. And there will be rain later. What will the weather be like? What will the weather be like? What will the weather be like tomorrow? It will be cold. It will be wet. And there will be snow as well.
  Sing the song
  The weather song
  What’s the weather like? What’s the weather like? What’s the weather like today? It’s sunny and it’s windy. And there will be rain later. What will the weather be like? What will the weather be like? What will the weather be like tomorrow? It will be cold. It will be wet. And there will be snow as well.
  Translate
  Bài hát thời tiết
  Thời tiết thế nào? Thời tiết thế nào? Hôm nay thời tiết thế nào? Trời có nắng và có gió. Và sẽ mưa sau đó. Thời tiết thế nào? Thời tiết thế nào? Ngày mai thời tiết thế nào? Trời sẽ lạnh. Trời sẽ ẩm ướt Và sẽ có tuyết rơi.
  THE END
  Homework
  Ảnh
  - Learn by heart vocabulary and structure - Do exercise in the workbook - Prepare for next lesson: Unit 18 - Lesson 3
  Goodbye
  Ảnh
  THANK YOU FOR ATTENTION!
  SEE YOU LATER!
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓