Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Review 4

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hỗ Trợ Thư Viện Violet
  Ngày gửi: 16h:41' 02-08-2019
  Dung lượng: 1.5 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  REVIEW 4 (1 - 5)
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  Hình vẽ
  Review 4 (1 - 5)
  Ảnh
  WARM-UP
  Objectives
  Ảnh
  By the end of this unit, pupils can - Listen and identify specific information related to the theme Me and the world around. - Read and identify specific information related to the theme Me and the world around. - Use simple sentences to write about themselves. - Read, listen to and understand a short story.
  Objectives
  Revision
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  ACTIVITIES
  1. Listen and tick.
  1. Listen and tick.
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Listen and tick the correct pictures.
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Audio script 1
  Mai: What would you like to eat, Quan? Quan: I'd like to eat some sandwiches. Mai: How many would you like? Quan: Two, please. I'm hungry.
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Audio script 2
  Phong: Would you like to visit the zoo, Mai? Mai: No, not today. Phong: Which place would you like to visit, the museum or the pagoda? Mai: I'd like to visit the museum. Phong: OK. Let's go together.
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  2. Listen and number.
  2. Listen and number.
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Listen and number the pictures in the order
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Audio script 1
  Linda: How can I get to the post office, Phong? Phong: Go straight ahead. Then turn right at the end of the street. It's between the supermarket and the cinema. Linda: Thanks a lot, Phong. Phong: You're welcome.
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Audio script 2
  Ảnh
  Tony: Where's Hoan Kiem Lake, Nam? Is it far from here? Nam: Yes, it is. Do you want to go there? Tony: Yes, I do. How can I get there? Nam: You can take a bus from here.
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Audio script 3
  Ảnh
  Akiko: What's your favourite season, Mai? Mai: I like summer. Akiko: What's summer like in your country? Mai: It's often hot.
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Audio script 4
  Ảnh
  Linda: What did you do yesterday afternoon, Tom? Tom: I went to the zoo. Linda: What do you think of it? Tom: It's more exciting than I thought, Linda: That's great. I want to visit the zoo one day.
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  3. Listen and complete.
  3. Listen and complete.
  1. Today, the weather in Ha Noi is _______ and _______. 2. Linda would like to eat some _______ and _________ and drink a glass of _________.
  Ảnh
  Listen and write one word in each gap.
  Bài tập kéo thả chữ
  1. Today, the weather in Ha Noi is ||cold|| and ||windy||. 2. Linda would like to eat some ||rice|| and ||fish|| and drink a glass of ||milk||.
  Hình vẽ
  Ảnh
  Audio script
  1. Tony: What's the weather like in Ha Noi today? Phong: It's cold and windy. Tony: And what will the weather be like tomorrow? Phong: Sorry. I don't know. 2. Peter: What would you like to eat, Linda? Linda: I'd like some rice and fish, please. Peter: Would you like something to drink? Linda: Yes, I'd like a glass of milk, please.
  Hình vẽ
  4. Read and complete.
  Hình vẽ
  Ảnh
  4. Read and complete.
  Hello. My name’s Tony. I come from Sydney, a big city in Australia. There are lots of big modern buildings and it’s very noisy. There are often traffic jams during the rush hour. But it’s a very exciting place and I like living there.
  My grandparents live in Brooklyn, a small town about fifty kilometres from Sydney. Life is quiet and peaceful there. There aren’t many people and there isn’t much traffic.
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  There are a lot of sheep! The people are nice and friendly. I like living in Sydney, but I also like visiting my grandparents.
  Where do they live?
  What’s the place like?
  Tony
  Tony’s grandparents
  Read the text and complete the table.
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Where do they live?
  What’s the place like?
  Tony
  Tony’s grandparents
  Ảnh
  Hình vẽ
  Sydney
  big/modern/ noisy/exciting
  Brooklyn
  small/quiet/ peaceful/
  Translate
  Translate
  Xin chào. Tên mình là Tony. Mình đến từ Sydney, một thành phố lớn ở Úc. Có nhiều tòa nhà lớn hiện đại và nó rất ồn ào. Thường có kẹt xe trong suốt giờ cao điểm. Nhưng nó là một nơi rất náo nhiệt và mình thích sống ở đó. Ông bà tôi sống ở Brooklyn, một thị trấn nhỏ cách Sydney 50km. Cuộc sống yên tĩnh và thanh bình ở đó. Có không nhiều người và có không nhiều phương tiện đi lại. Có nhiều cừu! Mọi người thì tốt và thân thiện.
  Ảnh
  Tôi thích sống ở Sydney, nhưng tôi cũng thích đến thăm ông bà tôi.
  5. Write about you.
  Ảnh
  5. Write about you
  Where do you live? ________________________________________. What’s it like? ________________________________________. What are the people like? ________________________________________. Do you enjoy living there? Why / Why not? ________________________________________.
  Answer the questions
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  Where do you live? => ||Ho Chi Minh City||. What’s it like? => ||It's interesting and exciting||. What are the people like? => ||People are friendly and helpful||. Do you enjoy living there? Why / Why not? => ||Yes. I do. Because life full of services here is very comfortable|| ||and convenient||
  Write about you.
  I live in Ho Chi Minh City. It's interesting and exciting. I enjoy living here because people are friendly and helpful. Moreover, life full of services here is very comfortable and convenient.
  Hình vẽ
  Ảnh
  THE END
  Homework
  Ảnh
  - Practice more and do more exercise in work book. - Review all knowledge - Prepare next lesson: Short story - Cat and Mouse 4
  The end
  Ảnh
  THANK YOU FOR ATTENTION!
  SEE YOU LATER!
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓