Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 12. Don't ride your bike too fast!

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hỗ Trợ Thư Viện Violet
  Ngày gửi: 16h:32' 02-08-2019
  Dung lượng: 1.3 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 12. DON'T RIDE YOUR BIKE TOO FAST! LESSON 3 (1-7)
  Coverpage
  Trang bìa
  Hình vẽ
  Ảnh
  UNIT 12. DON'T RIDE YOUR BIKE TOO FAST!
  LESSON 3 (1-7)
  Ảnh
  WARM-UP
  Objectives
  Ảnh
  Objectives
  *By the end of this unit, pupils can: - Use the words and phrases related to the topic Preventing accidents at home. - Say sentences with the correct intonation. - Do activities in the workbook
  Checking old lesson
  Bài tập trắc nghiệm
  You shouldn’t play with sharp tools because you may cut yourself.
  You shouldn’t touch the strange dogs or cats because they may may fall and break your arm.
  You shouldn't run down the stairs; climb the tree you may fall and break your arm.
  You shouldn't touch the stove and play with matches because you may get a burn or even start a fire.
  Hình vẽ
  VOCABULARY
  New words
  common:
  thông thường, phổ biến
  prevent:
  ngăn chặn
  safe:
  an toàn
  young children:
  trẻ nhỏ
  roll off:
  lăn khỏi
  balcony:
  ban công
  tip:
  mẹo
  neighbour:
  hàng xóm
  New words
  Checking vocabulary
  Bài tập kéo thả chữ
  common: ||thông thường, phổ biến|| prevent: ||ngăn chặn|| safe: ||an toàn|| young children: ||trẻ nhỏ|| roll off: ||lăn khỏi|| balcony: ||ban công|| tip: ||mẹo|| neighbour: ||hàng xóm||
  Hình vẽ
  ACTIVITIES
  1. Listen and repeat.
  1. Listen and repeat.
  1. Don’t play with the knife!
  Ảnh
  OK, I won’t.
  Ảnh
  2. Don’t play with matches.
  Ảnh
  OK, I won’t.
  Ảnh
  3. Why shouldn’t I play with the knife?
  Ảnh
  Because you may cut yourself.
  Ảnh
  4. Why shouldn’t I play with the stove?
  Ảnh
  Because you may get a burn.
  Ảnh
  Practise saying questions and answers with the correct intonation.
  Hình vẽ
  1. Don’t play with the knife!
  Ảnh
  OK, I won’t.
  Ảnh
  2. Don’t play with matches.
  Ảnh
  OK, I won’t.
  Ảnh
  3. Why shouldn’t I play with the knife?
  Ảnh
  Because you may cut yourself.
  Ảnh
  4. Why shouldn’t I play with the stove?
  Ảnh
  Because you may get a burn.
  Ảnh
  Repeat the questions and answers with the correct intonation.
  1. Don’t play with the knife!
  Ảnh
  OK, I won’t.
  Ảnh
  2. Don’t play with matches.
  Ảnh
  OK, I won’t.
  Ảnh
  3. Why shouldn’t I play with the knife?
  Ảnh
  Because you may cut yourself.
  Ảnh
  4. Why shouldn’t I play with the stove?
  Ảnh
  Because you may get a burn.
  Ảnh
  Hình vẽ
  2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.
  2. Listen and choose a or b. Then say the sentences aloud.
  1. Don’t play with the ________________!
  2. Don’t climb the ___________________!
  3. Why shouldn’t he ride his _____________ too fast?
  4. Why shouldn’t she _________________?
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Listen and choose a or b to complete the sentences.
  Bài kiểm tra tổng hợp
  1. Don’t play with the ___________________! - a. knife - true - b. stove - false - false - false - false - false
  2. Don’t climb the ___________________! - a. wall - true - b. tree - false - false - false - false - false
  3. Why shouldn’t he ride his ___________________ too fast? - a. bike - false - b. motorbike - true - false - false - false - false
  4. Why shouldn’t she ___________________? - a. run down the stairs - false - b. play with the stove - true - false - false - false - false
  Listen and choose a or b to complete the sentences.
  Say the sentences aloud.
  1. Don’t play with the knife! 2. Don’t climb the wall! 3. Why shouldn’t he ride his motorbike too fast? 4. Why shouldn’t she play with the stove?
  Hình vẽ
  3. Let's chant.
  Ảnh
  3. Let's chant.
  Why shouldn't he do that?
  Ảnh
  Look at Jim. What’s he doing? He’s riding his bike too fast. Should he ride it too fast? No, he shouldn’t. Why not? He may fall off his bike.
  Look at Mary. What’s she doing? She’s playing with a cat on the street. Should she play with the cat? No, she shouldn’t. Why not? It may scratch her face
  Say the chant
  Why shouldn't he do that?
  Look at Jim. What’s he doing? He’s riding his bike too fast. Should he ride it too fast? No, he shouldn’t. Why not? He may fall off his bike.
  Look at Mary. What’s she doing? She’s playing with a cat on the street. Should she play with the cat? No, she shouldn’t. Why not? It may scratch her face
  Translate
  Ảnh
  Ảnh
  Tại sao cậu ấy không nên làm việc đó?
  Cậu ấy đang làm gì? Cậu ấy đang đạp xe đạp quá nhanh. Cậu ấy có nên đi xe đạp quá nhanh không? Không, cậu ấy không nên. Tại sao không? Cậu ấy có thể té/ngã xe.
  Hãy nhìn Mary. Cô ấy đang làm gì? Cô ấy đang chơi với con mèo trên đường. Cô ấy có nên chơi với con mèo không? Không, cô ấy không nên. Tại sao không? Nó có thể cào mặt cô ấy.
  4. Read and do the tasks.
  4. Read and do the tasks.
  Falling is a common type of accident for young children at home. Your baby brother or sister may fall off a bed or a sofa. He or she may also fall down the stairs. The following tips can help to keep your baby brother or sister safe:
  • Make sure he or she can’t roll off the bed. • Make sure he or she can’t open any windows. • Don’t let him or her go near the stairs. • Don’t let him or her out on the balcony.
  Task 1: Choose the best title.
  Bài tập trắc nghiệm
  a. Common accidents
  b. Preventing children from falling
  c. How to be safe at home
  Hình vẽ
  Task 2: Tick true (T) or false (F).
  Bài tập trắc nghiệm
  1. Babies may roll off a sofa
  2. You shouldn’t stop your baby brother or sister when he or she climbs the stairs.
  3. You should make sure he or she can’t roll off the bed.
  4. Do not open any windows at home.
  5. Allow him or her to play on the balcony alone sometimes.
  Hình vẽ
  Translate
  Translate
  Ngã/té là một dạng tai nạn phổ biến dành cho trẻ ở nhà. Bé trai hay bé gái của bạn có thể té ngã từ giường hoặc ghế sô pha. Cậu ấy cô ấy có thể ngã/té xuống cầu thang. Những lời khuyên sau đây có thể giúp giữ bé trai hay bé gái của bạn an toàn:
  - Đừng bảo cậy ấy hoặc cô ấy không thể lăn khỏi giường - Đảm bảo cậu ấy hoặc cô ấy không thể mở bất kỳ cửa sổ. - Đừng để cậu ấy hoặc cô ấy đến gần cầu thang - Đừng để cậu ấy hoặc cô ấy ra ngoài ban công
  5. Write what may happen.
  5. Write what may happen.
  1. Tony’s playing with a sharp knife. He may _________________. 2. Linda’s playing with a neighbour’s cat. It may _________. 3. Quan’s riding his bike too fast. He may _________________.
  Write sentences about accidentsthat may happen toTony, Linda and Quan.
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  1. Tony’s playing with a sharp knife. He may ||cut himself||. 2. Linda’s playing with a neighbour’s cat. It may ||scratch her face||. 3. Quan’s riding his bike too fast. He may ||fall off the bike||.
  6. Project
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  6. Project
  Make a poster about home accidents and how to avoid them.
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  7. Colour the stars.
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  7. Colour the stars.
  Ảnh
  ask and answer questions about preventing accidents at home.
  listen to and understand texts about preventing accidents at home.
  read and understand texts about preventing accidents at home.
  write about possible accidents.
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  THE END
  Homework
  Ảnh
  - Learn by heart vocabulary and modal sentence. - Do exercise in the workbook - Prepare for next lesson: Unit 12 - Lesson 3
  Goodbye
  Ảnh
  THANK YOU FOR ATTENTION!
  SEE YOU LATER!
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓