Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Review 3

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hỗ Trợ Thư Viện Violet
  Ngày gửi: 16h:37' 02-08-2019
  Dung lượng: 1.5 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  REVIEW 3 (1 - 5)
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  Hình vẽ
  Review 3 (1 - 5)
  Ảnh
  WARM-UP
  Objectives
  Ảnh
  By the end of this unit, pupils can - Listen and identify specific information related to the theme Me and my family. - Read and identify specific information related to the theme Me and my family. - Use simple sentences to write about themselves. - Read, listen to and understand a short story.
  Objectives
  Revision
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  ACTIVITIES
  1. Listen and tick.
  1. Listen and tick.
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Listen and tick the correct pictures.
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Ảnh
  Ảnh
  Audio script 1
  1. Mai: Where's Linda? Mary: She's at the doctor now. Mai: What's the matter with her? Mary: She has a stomach ache.
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Audio script 2
  2. Nam: What's your hobby, Tony? Tony: I like sports. Nam: What would you like to be in the future? Tony: I'd like to be a footballer.
  Hình vẽ
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  2. Listen and number.
  2. Listen and number.
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Listen and number the pictures in the order
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Audio script 1
  Ảnh
  1. Linda: What's the matter with you? Mary: I have a toothache. Linda: Poor you. You should go to the doctor. And you shouldn't eat sweets. Mary: I know, you're right.
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Audio script 2
  Ảnh
  2. Linda: What do you often do In your free time? Phong: I often go skating in the park. Linda: Really? Phong: Yes, because skating is my favourite sport.
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Audio script 3
  3. Linda: What do you want to do now? Nam: I want to make a paper plane. Linda: Why? Nam: Because I like planes and I'd like to be a pilot when I grow up
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Audio script 4
  4. Linda: Where are you going? Quan: I'm going to the park. I'm going to ride my bike with friends there. Linda: Don't ride your bike too fast! It's dangerous.
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  3. Listen and write one word in the blank.
  3. Listen and write one word in the blank.
  Ảnh
  Ảnh
  1. Trung wants to ________ buildings.
  2. Mary likes _________ in her free time.
  Listen and write one word in each gap.
  Bài tập kéo thả chữ
  1. Trung wants to ||design|| buildings. 2. Mary likes ||reading || in her free time.
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  4. Read and complete.
  Ảnh
  4. Read and complete.
  My name is Tony. I often read science books and do sports in the gym. I want to be strong and good at science because I would like to be a pilot. I want to fly planes.
  Ảnh
  My friends Mai and Linda like different things. Mai often reads books. She would like to be a writer because she would like to write stories for children. Linda often draws pictures in her free time. She would like to be an architect because she would like to design buildings.
  Tony
  reads science books and does sports
  Mai
  Linda
  (3)
  (5)
  (1)
  writer
  architect
  (2)
  (4)
  would like to design buildings
  Read the text and complete the table.
  Ảnh
  Tony
  reads science books and does sports
  Mai
  Linda
  (3)
  (5)
  (1)
  writer
  architect
  (2)
  (4)
  would like to design buildings
  Hình vẽ
  Name
  Hobby
  Future job
  Reason
  pilot
  wants to fly planes
  reads books
  would like to write stories for children
  draws pictures
  Translate
  Ảnh
  Tên tôi là Tony. Tôi thường đọc những sách khoa học và tập thể thao trong phòng thể dục. Tôi muốn khỏe mạnh và giỏi khoa học bởi vì tôi muốn trở thành phi công. Tôi muốn lái máy bay.
  Những người bạn của tôi là Mai và Linda thích những thứ khác. Mai thích đọc nhiều sách. Cô ấy muốn trở thành nhà văn bởi vì cô ấy muốn viết nhiều truyện cho thiếu nhi. Linda thường vẽ những bức tranh trong thời gian rảnh của cô ấy. Cô ấy muốn trở thành kiến trúc sư bởi vì cô ấy muốn thiết kế những tòa nhà.
  Translate
  5. Write about you.
  5. Write about you
  1. What do you do in your free time? __________________________________________. 2. What would you like to be in the future? Why? __________________________________________. 3. What story are you reading now? __________________________________________. 4. Who is the main character in your favourite story? __________________________________________. 5. What do you think of the main character in that story? __________________________________________.
  Answer the questions
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  1. What do you do in your free time? => ||I often reads comic books.|| 2. What would you like to be in the future? Why? => ||I'd like to be a teacher. Because I'd like to teach young children. || 3. What story are you reading now? => ||I am reading The story of Doroemon.|| 4. Who is the main character in your favourite story? => ||It's Doraemon.|| 5. What do you think of the main character in that story? => ||I think he's clever.||
  THE END
  Homework
  Ảnh
  - Practice more and do more exercise in work book. - Review all knowledge - Prepare next lesson: Short story - Cat and Mouse 3
  The end
  Ảnh
  THANK YOU FOR ATTENTION!
  SEE YOU LATER!
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓