Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 20. Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hỗ Trợ Thư Viện Violet
  Ngày gửi: 16h:41' 02-08-2019
  Dung lượng: 5.7 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 20. WHICH ONE IS MORE EXCITING, LIFE IN THE CITY OR LIFE IN THE COUNTRYSIDE? LESSON 3 (1-7)
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  Hình vẽ
  Ảnh
  UNIT 20. WHICH ONE IS MORE EXCITING, LIFE IN THE CITY OR LIFE IN THE COUNTRYSIDE?
  LESSON 3 (1- 7)
  WARM-UP
  Objectives
  Ảnh
  Objectives
  *By the end of this unit, pupils can: - Use the words and phrases related to the topic Comparing places. - Say questions and answers with the correct intonation. - Do activities in the workbook
  Checking old lesson
  Bài tập kéo thả chữ
  Mai: Where ||does ||your grandmother live, Minh? Minh: She lives ||in|| a small town in Da Lat. Mai: ||What|| is it like? Minh: It's nice and peaceful. Mai: Which one is ||more|| peaceful, Da Lat or Nha Trang? Minh: I think Da Lat ||is|| .
  Hình vẽ
  ACTIVITIES
  1. Listen and repeat.
  1. Listen and repeat.
  1. Which one is bigger,
  Ảnh
  London
  Ảnh
  or Hue?
  Ảnh
  I think London is.
  Ảnh
  2. Which one is more beautiful,
  Ảnh
  Ha Long City
  Ảnh
  or Nha Trang?
  Ảnh
  I think Ha Long City is.
  Ảnh
  Practise saying questions and answers with the correct intonation.
  Hình vẽ
  1. Which one is bigger,
  Ảnh
  London
  Ảnh
  or Hue?
  Ảnh
  I think London is.
  Ảnh
  2. Which one is more beautiful,
  Ảnh
  Ha Long City
  Ảnh
  or Nha Trang?
  Ảnh
  I think Ha Long City is.
  Ảnh
  Repeat the questions and answers with the correct intonation.
  Hình vẽ
  1. Which one is bigger,
  Ảnh
  London
  Ảnh
  or Hue?
  Ảnh
  I think London is.
  Ảnh
  2. Which one is more beautiful,
  Ảnh
  Ha Long City
  Ảnh
  or Nha Trang?
  Ảnh
  I think Ha Long City is.
  Ảnh
  Translate
  Translate
  1. Cái nào lớn hơn, Luân Đôn hay Huế? Tôi nghĩ Luân Đôn. 2. Cái nào đẹp hơn, Thành phố Hạ Long hay Nha Trang? Tôi nghĩ Thành phố Hạ Long
  2. Listen and mark the sentence intonation ( or ). Thensay the sentences aloud.
  Ảnh
  2. Listen and mark the sentence intonation. Then say the sentences aloud.
  1. A: Which one is bigger, New York City or London?
  B: I think London is.
  2. A: Which one is larger, New York City or Da Nang?
  B: I think New York City is.
  3. A: Which one is more beautiful, London or Sydney?
  B: I think London is.
  Listen and mark the intonation of each sentence.
  Ảnh
  Hình vẽ
  1. A: Which one is bigger, (↘) New York City (↗) or London(↘)?
  B: I think London is. (↘)
  2. A: Which one is larger(↘), New York City (↗)or Da Nang?(↘)
  B: I think New York City is. (↘)
  3. A: Which one is more beautiful(↘), London (↗)or Sydney?(↘)
  B: I think London is. (↘)
  Say the sentences aloud.
  Hình vẽ
  1. A: Which one is bigger, (↘) New York City (↗) or London(↘)?
  B: I think London is. (↘)
  2. A: Which one is larger(↘), New York City (↗)or Da Nang?(↘)
  B: I think New York City is. (↘)
  3. A: Which one is more beautiful(↘), London (↗)or Sydney?(↘)
  B: I think London is. (↘)
  3. Let's chant
  Ảnh
  3. Let's chant.
  Which one is more ...?
  Which one is more beautiful, Which one is more peaceful, Which one is more exciting, London or Ha Noi? I think Ha Noi is. It’s more beautiful. It’s more peaceful. And it’s more exciting
  Say the chant
  Which one is more ...?
  Which one is more beautiful, Which one is more peaceful, Which one is more exciting, London or Ha Noi? I think Ha Noi is. It’s more beautiful. It’s more peaceful. And it’s more exciting
  Translate
  Ảnh
  Cái nào hơn...?
  Cái nào đẹp hơn, Cái nào yên bình hơn, Cái nào thú vị hơn, London hay Hà Nội? Cái nào ... hơn? Tôi nghĩ Hà Nội. Nó đẹp hơn. Nó yên bình hơn. Và nó thú vị hơn.
  4. Read and answer.
  Ảnh
  4. Read and answer.
  Ảnh
  Hello. My name’s Anna. I live in Liverpool, a very big city in England. It has a lot of people and interesting buildings. It’s very noisy. But I enjoy living here because life is exciting. During summer holidays, I often stay with my grandparents in King’s Lynn, a town in the east of England, in a county called Norfolk. It’s much smaller and quieter than Liverpool. There are not so many people there, but the shops are really nice and things are cheaper. I like Norfolk because the people are very friendly.
  The questions
  1. Where does Anna live? 2. Where does she often go for her summer holiday? 3. Which one is smaller, Liverpool or King’s Lynn? 4. Which one is noisier, Liverpool or King’s Lynn? 5. Where are things more expensive, in Liverpool or in King’s Lynn?
  The questions
  Read the passage and answer the questions.
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  1. Where does Anna live? => ||She lives in Liverpool.|| 2. Where does she often go for her summer holiday? => ||She often goes to King's Lynn.|| 3. Which one is smaller, Liverpool or King’s Lynn? => ||King's Lynn is.|| 4. Which one is noisier, Liverpool or King’s Lynn? => ||Liverpool is.|| 5. Where are things more expensive, in Liverpool or in King’s Lynn? => ||Things in Liverpool are more expensive than in King's Lynn.||
  Translate
  Ảnh
  Translate
  Ảnh
  Xin chào. Tên mình là Anna. Mình sống ở Liverpool, một thành phố rất lớn ở nước Anh. Nó có nhiều người và những tòa nhà thú vị. Nó rất ồn ào. Nhưng mình thích sống ở đây bởi vì cuộc sống náo nhiệt. Trong suốt kỳ nghỉ hè, mình thường ở cùng ông bà ở King's Lynn, một thị trấn nằm ở phía đông nước Anh, ở một tỉnh/hạt gọi là Norfolk. Nó nhỏ hơn nhiều và yên tĩnh hơn Liverpool. Có ít người ở đây, nhưng những cửa hàng thật đẹp và đồ dùng thì rẻ. Mình thích Norfolk bởi vì mọi người rất thân thiện.
  5. Write about where you live.
  Ảnh
  5. Write about where you live.
  My name is _________________. I live in _______________. It’s a ___________________________________ in Viet Nam. There are _________________________________________. It’s _______________________________________________. I enjoy living here because it’s ________________________.
  Write about where they live.
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  My name's ||Khang||. I live in ||Cam Ranh City|| It's a ||small city of Khanh Hoa Province|| in Viet Nam. There are ||not so many people here||. It's ||much smaller and quiet than Ho Chi Minh City||. I enjoy living here because It's ||quiet and delicious seafood||.
  6. Project
  6. Project
  Compare the place where you live with another place.
  Ảnh
  7. Colour the stars.
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  7. Colour the stars.
  Hình vẽ
  Ảnh
  ask and answer questions to compare places.
  listen to and understand texts which compare places.
  read and understand texts which compare places.
  write about where I live.
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  THE END
  Homework
  - Learn by heart vocabulary - Do project in the student book - Do exercise in the workbook - Prepare for next lesson: Review 4
  Ảnh
  Goodbye
  Ảnh
  THANK YOU FOR ATTENTION!
  SEE YOU LATER!
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓