Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 16. Where's the post office?

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hỗ Trợ Thư Viện Violet
  Ngày gửi: 16h:38' 02-08-2019
  Dung lượng: 1.9 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 16. WHERE'S THE POST OFFICE? LESSON 3 (1-7)
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  Hình vẽ
  Ảnh
  UNIT 16. WHERE'S THE POST OFFICE?
  LESSON 3 (1-7)
  WARM-UP
  Objectives
  Ảnh
  Objectives
  *By the end of this unit, pupils can: - Use the words and phrases related to the topic Asking for and giving directions. - Say questions and answers with the correct intonation. - Do activities in the workbook
  Checking old lesson
  Bài kiểm tra tổng hợp
  _______ can I get to the Museum of History? - How - true - What - false - Where - false - Who - false - false - false
  You can _______ bus number 32 to the Museum of History. - go - false - buy - false - walk - false - take - true - false - false
  The restaurant ______ the flower shop and the bookshop. - opposite - false - near - false - next to - false - between - true - false - false
  Nam: How are you going to get there? Tony: By _____ because I don’t have much time. - plane - true - couch - false - bike - false - train - false - false - false
  Choose the correct option to complete the sentence.
  VOCABULARY
  New words
  New words
  giving directions:
  chỉ đường
  fence:
  hàng rào
  go straight:
  đi thẳng
  ahead:
  về phía trước
  turn left:
  rẽ trái
  turn right:
  rẽ phải
  at the end:
  ở cuối cùng
  behind:
  đằng sau
  opposite:
  đối diện
  Checking vocabulary
  Bài tập kéo thả chữ
  giving directions: ||chỉ đường|| fence: ||hàng rào|| go straight: ||đi thẳng|| ahead: ||về phía trước|| turn left: ||rẽ trái|| turn right:|| rẽ phải|| at the end: ở cuối behind: ||đằng sau|| opposite: ||đối diện||
  Hình vẽ
  ACTIVITIES
  1. Listen and repeat.
  1. Listen and repeat.
  1. Where’s the post office?
  It’s opposite the stadium.
  Ảnh
  Ảnh
  2. Where’s the cinema?
  It’s next to the post office.
  Ảnh
  Ảnh
  3. Where’s the supermarket?
  It’s on the corner of the street.
  Ảnh
  Ảnh
  Practise saying questions and answers with the correct intonation.
  1. Where’s the post office?
  It’s opposite the stadium.
  Ảnh
  Ảnh
  2. Where’s the cinema?
  It’s next to the post office.
  Ảnh
  Ảnh
  3. Where’s the supermarket?
  It’s on the corner of the street.
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Repeat the questions and answers with the correct intonation.
  Hình vẽ
  1. Where’s the post office?
  It’s opposite the stadium.
  Ảnh
  Ảnh
  2. Where’s the cinema?
  It’s next to the post office.
  Ảnh
  Ảnh
  3. Where’s the supermarket?
  It’s on the corner of the street.
  Ảnh
  Ảnh
  2. Listen and choose a or b. Then ask and answer.
  Ảnh
  2. Listen and choose a or b. Then ask and answer.
  a. It’s opposite the museum. b. It’s opposite the library.
  a. It’s on the corner of the street. b. It’s at the end of the street.
  a. It’s next to the supermarket. b. It’s next to the stadium.
  1. Where’s the cinema?
  2. Where’s the restaurant?
  3. Where’s the park?
  Listen to the recording and choose a or b to answer the questions
  Bài kiểm tra tổng hợp
  1. Where’s the cinema? - a. It’s opposite the museum. - false - b. It’s opposite the library. - true - false - false - false - false
  2. Where’s the restaurant? - a. It’s next to the supermarket. - false - b. It’s next to the stadium. - true - false - false - false - false
  3. Where’s the park? - a. It’s on the corner of the street. - true - b. It’s at the end of the street. - false - false - false - false - false
  Listen and choose a or b to answer the questions
  Ask and answer the questions
  1. Where's the cinema? => It's opposite the library. 2. Where's the restaurant? => It's next to the stadium. 3. Where's the park? => It's on the corner of the street.
  Hình vẽ
  3. Let's chant.
  Ảnh
  3. Let's chant.
  How can we get there?
  Where’s the park? It’s not very far. How can we get there? We can go on foot. Where’s the supermarket? It’s at the end of the street. How can we get there? We can take a taxi. Where’s Phu Quoc Island? It’s very far from here. How can we get there? We can go by boat.
  Say the chant
  How can we get there?
  Where’s the park? It’s not very far. How can we get there? We can go on foot. Where’s the supermarket? It’s at the end of the street. How can we get there? We can take a taxi. Where’s Phu Quoc Island? It’s very far from here. How can we get there? We can go by boat.
  Translate
  Công viên ở đâu? Nó không xa. Chúng ta có thể đến đó bằng cách nào? Chúng ta có thể đi bộ. Siêu thị ở đâu? Nó ở ngay cuối con đường. Chúng ta có thể đến đó bằng cách nào? Chúng ta có thể đi bằng taxi Đảo Phú Quốc ở đâu? Nó rất xa so với ở đây. Chúng ta có thể đến đó bằng cách nào? Chúng ta có thể đi bằng thuyền.
  Chúng ta có thể đến đó bằng cách nào?
  4. Read and do the tasks.
  4. Read and do the tasks.
  Ảnh
  Dear Linda,
  I’m happy you’re going to visit me. You can take bus Number 12 at West Street and get off at the fifth stop. Then walk along the street for five minutes. You will see Pear Street at the end of the street. Turn left and you will see a pharmacy on the left. My house is opposite the pharmacy. It is behind a green fence.
  See you!
  Tony
  Label the places.
  Ảnh
  bus stop
  Pear Street
  Pharmacy
  Tony's house
  Hình vẽ
  Answer the questions.
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  1. What bus should Linda take? => ||She should take the bus Number 12||. 2. Where should she get off the bus? => ||She should get off at the fifth stop||. 3. What’s the name of the road at the end of the street? => ||It's Pear Street||. 4. What’s opposite Tony’s house? => ||A pharmacy is opposite his house||. 5. What colour is the fence of Tony’s house? => ||It’s green||.
  Translate
  Ảnh
  Linda thân mến,
  Mình rất vui bạn sẽ viếng thăm mình. Bạn có thể đi bằng xe buýt số 12 tại đường West và xuống xe ở trạm dừng thứ 5. Sau đó đi bộ dọc theo con đường 5 phút. Bạn sẽ thấy đường Pear ở ngay cuối con đường. Rẽ trái và bạn sẽ thấy một hiệu thuốc tây phía bên tay trái. Nhà mình đối diện hiệu thuốc tây. Nó phía sau một tường rào màu xanh lá cây.
  Hẹn gặp lại!
  Tony
  Translate
  5. Write the directions.
  Ảnh
  5. Write the directions.
  1. A: Where’s the park? B: You are here, at Lemon Street. Go ______________________________________________. 2. A: Where’s the pharmacy? B: Go ____________________________________________.
  Write the directions, using the map.
  Hình vẽ
  Ảnh
  Bài tập kéo thả chữ
  1. A: Where’s the park? B: You are here, at Lemon Street. Go ||straight ahead. Turn right at Orange Street.|| ||The park is on the comer of Orange Street and Apple Street.||
  Write the directions, using the map.
  Hình vẽ
  Ảnh
  Bài tập kéo thả chữ
  2. A: Where’s the pharmacy? B: Go ||straight ahead. Turn right at Pear Street.|| ||The pharmacy is on the corner of Pear Street and Apple Street|| ||opposite the cinema.||
  6. Project
  Ảnh
  6. Project
  Draw a simple map to show the way to your home from your school.
  7. Colour the stars.
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  7. Colour the stars.
  Hình vẽ
  Ảnh
  ask and answer questions about directions and means of transport.
  listen to and understand texts about giving directions.
  read and understand texts about giving directions.
  write directions.
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  THE END
  Homework
  - Learn by heart vocabulary and modal sentence. - Do exercise in the workbook - Prepare for next lesson: Unit 17 - Lesson 1
  Ảnh
  Goodbye
  Ảnh
  THANK YOU FOR ATTENTION!
  SEE YOU LATER!
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓