Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 16. Where's the post office?

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hỗ Trợ Thư Viện Violet
  Ngày gửi: 16h:38' 02-08-2019
  Dung lượng: 3.3 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 16. WHERE'S THE POST OFFICE? LESSON 1 (1-6)
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  Hình vẽ
  Ảnh
  UNIT 16. WHERE'S THE POST OFFICE?
  LESSON 2 (1-6)
  WARM-UP
  Objectives
  Ảnh
  Objectives
  *By the end of this unit, pupils can: - Use the words and phrases related to the topic Asking for and giving directions. - Ask and answer questions about means of transport, using How can I get to ...? You can ... - Do activities in the workbook
  Checking old lesson
  Tom:
  Nga:
  Tom:
  Nga:
  Tom:
  Nga:
  Tom:
  Bài tập kéo thả chữ
  ||Excuse|| me, is Ho Chi Minh Museum ||near|| here? Yes. It’s ||on|| the corner of the street. Thank you. Oh, wait please. What can I help you? ||Where|| is the public toilet, please? It’s over ||there||, near the bus stop. Thank you very much.
  Hình vẽ
  VOCABULARY
  New words
  New words
  take:
  Ảnh
  bắt/ đi bằng
  stop:
  Ảnh
  dừng/ đỗ
  plane:
  Ảnh
  máy bay
  go on foot:
  Ảnh
  đi bộ
  get on – get off:
  Ảnh
  lên (xe) – xuống (xe)
  get lost
  Ảnh
  bị lạc
  Checking vocabulary
  Bài tập kéo thả chữ
  take: ||bắt/ đi bằng|| stop: ||dừng/ đỗ|| plane: ||máy bay|| go on foot: ||đi bộ|| get on – get off: ||lên (xe) – xuống (xe)|| get lost: ||bị lạc||
  Hình vẽ
  ACTIVITIES
  1. Look, listen and repeat.
  1. Look, listen and repeat.
  Ảnh
  Look at the pictures and answer the questions
  Hình vẽ
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Answer the questions
  Bài tập kéo thả chữ
  1. Who are they? ||They are Akiko, Tony and Nam.|| 2. Where are they? ||They are on the street.|| 3. What are they talking about? ||- In Picture a, Akiko asks How can we get to the zoo, Nam? and Nam || ||answers You can take a bus.|| ||- In Pictures b, c and d, Nam tells them where the bus stop is and ||which bus to take.||
  Hình vẽ
  Repeat the dialogues
  Akiko:
  How can we get to the zoo, Nam?
  Nam:
  You can take a bus.
  Tony:
  Where's the bus stop?
  Nam:
  Go out of this building. Turn right. It's on the next corner.
  Akiko:
  What bus goes to the zoo?
  Nam:
  You can take the bus number 22. It stops right at the zoo entrance.
  Nam:
  It's very kind of you, Nam. Thanks a lot.
  Akiko:
  You' re welcome.
  Hình vẽ
  Translate
  *Translate
  Akiko:
  Chúng ta có thể đến sở thú bằng có cách nào vậy Nam?
  Nam:
  Các bạn có thể đi xe buýt.
  Tony:
  Trạm dừng xe buýt ở đâu?
  Nam:
  Đi ra khỏi tòa nhà này. Rẽ phải. Nó ở góc kế tiếp.
  Akiko:
  Xe buýt nào đi sở thú?
  Nam:
  Các bạn có thể đi xe buýt số 22. Nó dừng ngay lối vào của sở thú.
  Nam:
  Bạn thật tốt bụng Nam à. Cảm ơn bạn thật nhiều.
  Akiko:
  Không có chi.
  2. Point and say.
  Ảnh
  2. Point and say
  Ảnh
  How can I get to _____________?
  Ảnh
  You can _____________.
  Structure
  Hình vẽ
  * Cách hỏi đường:
  * Chỉ đường bằng cách đưa ra hướng đi cụ thể:
  How can I get to + (place)?
  Turn (left/ right). Go out of + (place/ street) Go straight (ahead). Go/ Walk along
  * Chỉ đường bằng cách sử dụng phương tiện giao thông:
  You can + Verb.
  Verb = walk = take + (means of transportation) = go by +(means of transportation)
  By + (means of transportation).
  Example
  Example
  1. How can I get to the bookshop?
  => Walk along this street. The bookshop is at the end of the street.
  2. How can I get to Ha Noi Tower?
  => You can walk there. It's on the corner of this street.
  3. How can I get to that island?
  => By boat.
  REMEMBER
  Ảnh
  Một số phương tiện đi lại mà các em cần nhớ:
  go by bus (đi bằng xe buýt), go by coach (đi bằng xe khách) , go by car (đi bằng xe hơi), go by bicycle (đi bằng xe đạp), go by motorbike (đi bàng xe mày), go by air (đi bằng máy bay), go by ship (đi bàng tàu thủy), go by train (đi bằng tàu lửa), go on foot (đi bộ) take a bus (đi bằng xe buýt), take a coach (đi bằng xe đò (xe khách ) take a car (đi bồng xe hơi), take a bicycle (đi bằng xe đạp), take a motorbike (đi bằng xe máy), take by plane (đi bằng máy bay), take a boat (đi bằng tàu thủy),...
  Practise asking and answering questions about how to get to these places
  Hình vẽ
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  - Picture a
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  Student A: ||How can I get to the post office?|| Student B: ||You can walk for five minutes.||
  - Picture b
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  Student A: ||How can I get to Phu Quoc Island?|| Student B: ||You can take a boat.||
  - Picture c
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  Student A: ||How can I get to Sa Pa?|| Student B: ||You can take a coach.||
  - Picture d
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  Student A: ||How can I get to Ho Chi Minh City?|| Student B: ||You can go by plane.||
  3. Let's talk.
  Ảnh
  3. Let's talk.
  Practise further by asking and answering questions about how to get to different places:
  the post office/the supermarket/the cinema Ha Noi/Ho Chi Minh City/Singapore
  Using:
  How can I get to ______? You can ______.
  Example
  Example:
  1. A: How can I get to the post office?
  B: You can walk for ten minutes.
  2. A: How can I get to the cinema?
  B: You can go by bike.
  3. A: How can I get to Ha Noi?
  B: You can take a coach.
  4. A: How can I get to Ho Chi Minh City?
  B: You can get there by plane.
  5. A: How can I get to Singapore?
  B: You can get there by plane.
  4. Listen and write one word in each box.
  Hình vẽ
  4. Listen and write one word in each box.
  Ảnh
  Hình vẽ
  How can they get there?
  By ...
  1. Akiko
  2. Tony
  3. Mai
  4. Linda
  Listen and write one word in each box.
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  4. Linda
  3. Mai
  2. Tony
  1. Akiko
  By ...
  How can they get there?
  Bài tập kéo thả chữ
  ||boat|| ||taxi|| ||coach|| ||plane||
  Hình vẽ
  Audio script 1, 2
  1. Akiko: I want to visit Phu Quoc Island. How can I get there, Mai? Mai: You can take a boat from here in Ho Chi Minh City. Akiko: Great idea. Thanks a lot, Mai. Mai: You' re welcome. 2. Tony: Where's West Lake, Nam? Is it far from here? Nam: Yes, quite far. Do you want to go there? Tony: Yes, I do. How can 1 get there? Nam: You can take a taxi.
  Hình vẽ
  Audio script 3, 4
  3. Tony: Where are you next weekend, Mai? Mai: I'm going to Hau Giang Province. Tony: Is it far from Ho Chi Minh City? Mai: Yes, quite far. Tony: How are you going to get there? Mai: I think I'll go by coach. 4. Linda: I have some friends in Ho Chi Minh City. I'm going to see them next Sunday. Mai: How are you going to get there? Linda: By plane. Mai: Great. It's faster than by coach or train. Have a nice trip! Linda: Thanks, Mai.
  Hình vẽ
  5. Read and complete. Then say aloud.
  5. Read and complete. Then say aloud.
  Ảnh
  Mai:
  Akiko:
  Where are you going?
  We’re going to have a school (1) _________ next weekend.
  Mai:
  We’re going to the (2) ___________.
  Akiko:
  Is it far from your school?
  Mai:
  No, it isn’t.
  Akiko:
  How are you going to get there?
  Mai:
  On (3) ____________.
  Tony:
  I’ll go to Ho Chi Minh City tomorrow.
  Mai:
  (4) __________ are you going to get there?
  Tony:
  By plane because I don’t have much time.
  Mai:
  (5) _____________ a nice trip!
  Tony:
  Thanks a lot, Mai.
  Mai:
  You’re (6) _____________.
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Read and fill the gapped sentences.
  Bài tập kéo thả chữ
  Mai: We’re going to have a school (1) ||trip|| next weekend. Akiko: Where are you going? Mai: We’re going to the (2) ||zoo||. Akiko: Is it far from your school? Mai: No, it isn’t. Akiko: How are you going to get there? Mai: On (3) ||foot||.
  Hình vẽ
  Read and fill the gapped sentences.
  Bài tập kéo thả chữ
  Tony: I’ll go to Ho Chi Minh City tomorrow. Mai: (4) ||how|| are you going to get there? Tony: By plane because I don’t have much time. Mai: (5) ||have|| a nice trip! Tony: Thanks a lot, Mai. Mai: You’re (6) ||welcome||.
  Hình vẽ
  6. Let’s play.
  Ảnh
  6. Let's play.
  Ảnh
  Where’s the cinema?
  Ảnh
  We are here, at Lemon Street. Turn right at Pear Street. Go straight ahead. It’s _______.
  Giving Directions
  Ảnh
  Giving Directions
  How to play the game
  How to play the game
  S1 in each group asks directions to a place on the map. S2 gives the directions. If the directions are correct, S2 will ask S3 directions to another place. If the directions are wrong, S2 is out of the game and S1 asks S3 directions. The game ends when all pupils are out except one in each group. Then these pupils can continue the game until there is only one pupil left, and he/she will be the winner.
  THE END
  Homework
  Ảnh
  - Learn by heart vocabulary and modal sentence. - Do exercise in the workbook - Prepare for next lesson: Unit 16 - Lesson 3
  Goodbye
  Ảnh
  THANK YOU FOR ATTENTION!
  SEE YOU LATER!
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓