Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 3. Where did you go on holiday?

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hỗ Trợ Thư Viện Violet
  Ngày gửi: 16h:35' 14-01-2019
  Dung lượng: 4.9 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Unit 03. Where did you go on holiday. Lesson 1
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  Ảnh
  UNIT 3: WHERE DID YOU GO ON HOLIDAY?
  LESSON 1 (1- 6)
  Ảnh
  WRAM-UP
  Objectives
  Ảnh
  Objectives
  *By the end of this unit, pupils can: - Use the word and phrasesd related to the topics Past holidays and Means of transport. - Ask and answer questions about past holidays, using Where did you go on holiday? I went to ... - Do activities in the workbook
  Cheking old lesson: Let's chant
  Ảnh
  Let's chant.
  Play game: Slap the board
  Play game: Slap the board
  Ảnh
  VOCABULARY
  New words
  New words
  trip:
  Ảnh
  chuyến đi
  seaside:
  Ảnh
  bờ biển
  Hoi An Ancient Town:
  Ảnh
  phố cổ Hội An
  Hue Imperial City:
  Ảnh
  kinh thành Huế
  Ha Long Bay:
  Ảnh
  Vịnh Hạ Long
  Phu Quoc Island:
  Ảnh
  đảo Phú Quốc
  Checking vocabulary: Matching
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  trip: ||chuyến đi|| seaside: ||bờ biển|| Hoi An Ancient Town: ||phố cổ Hội An|| Hue Imperial City: ||kinh thành Huế|| Ha Long Bay: ||Vịnh Hạ Long|| Phu Quoc Island: ||đảo Phú Quốc||
  PRESENTATION
  1. Look, listen and repeat
  Ảnh
  1. Look, listen and repeat
  - Answer the questions
  Answer the questions
  - Who are they? - Where are they? - What are they doing? - Where did Peter go on summer holiday? - Where did you go?
  - Repeat the sentences
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  a. Mai:
  What did you do on your summer holiday, Peter?
  Peter:
  I went on a trip with my family.
  b. Mai:
  Where did you go?
  Peter:
  I went to Ha Long Bay.
  c. Mai:
  What was the trip like?
  Peter:
  It was really nice.
  d. Peter:
  What about you? Where did you go?
  Mai:
  I went to Ho Chi Minh City.
  2. Point and say
  2. Point and say
  Ảnh
  Ảnh
  Where did you go on holiday?
  Ảnh
  I went to ___________.
  *Ask and answer questions about your holidays.
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Ảnh
  Ảnh
  Ha Long Bay
  Phu Quoc Island
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hoi An Ancient Town
  Hue Imperial City
  - Picture a
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  Student A: ||Where did you go on holiday?|| Student B: ||I went to Ha Long Bay.||
  Hình vẽ
  Ảnh
  - Picture b
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  Student A: ||Where did you go on holiday?|| Student B: ||I went to Phu Quoc Island.||
  Hình vẽ
  Ảnh
  - Picture c
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  Student A: ||Where did you go on holiday?|| Student B: ||I went to Hoi An Ancient Town.||
  Ảnh
  Hình vẽ
  - Picture d
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  Student A: ||Where did you go on holiday?|| Student B: ||I went to Hue Imperial City.||
  Ảnh
  Hình vẽ
  *NOTE
  Ảnh
  The first letter of the words for places is normally a capital letter if there is a proper name before it.
  NOTE
  Example:
  Phu Quoc Island Hoi An Ancient Town
  3. Let's talk
  3. Let's talk.
  Ask and answer questions about your holidays.
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  4. Listen and match
  4. Listen and match.
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  - Draw lines to match each character to thecorrect picture
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  *Audio script 1
  Hình vẽ
  1. Mai:
  Where were you last weekend, Tom?
  Tom:
  I was at the seaside
  Mai:
  Where did you go?
  Tom:
  I went to Ha Long Bay.
  Ảnh
  Ảnh
  *Audio script 2
  2. Mai:
  What’s that?
  Quan:
  It’s a photo of my trip last summer.
  Mai:
  Where did you go, Quan?
  Quan:
  I went to Hue Imperial City.
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  *Audio script 3
  Ảnh
  3. Mai:
  Where did you go last Sunday, Linda?
  Linda:
  I went to Ha Noi.
  Mai:
  Oh, that’s great.
  Ảnh
  Hình vẽ
  *Audio script 4
  4. Mai:
  Where did you go last month, Nam?
  Nam:
  I went to Ho Chi Minh City.
  Mai:
  Did you have a good time?
  Nam:
  Yes, I did.
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  5. Read and match
  5. Read and match.
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  - Match the questions with the answers
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  6. Let's play
  6. Let's play.
  Ảnh
  Using names of famous places in Viet Nam
  THE END
  Homeworks
  Ảnh
  - Learn new words. - Practice talk about your past holiday. - Prepare the next lesson.
  Goodbye
  Ảnh
  Goodbye
  See you to next lesson.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓