Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 11. What's the matter with you?

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hỗ Trợ Thư Viện Violet
  Ngày gửi: 16h:19' 02-08-2019
  Dung lượng: 13.6 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 11. WHAT'S THE MATTER WITH YOU? LESSON 1 (1-6)
  Ảnh
  Hình vẽ
  Coverpage
  Trang bìa
  Ảnh
  Hình vẽ
  Ảnh
  UNIT 11. WHAT'S THE MATTER WITH YOU?
  LESSON 1 (1 - 6)
  WARM UP
  Objectives
  Ảnh
  Objectives
  *By the end of this unit, pupils can: - Use the words and phrases related to the topic Common health problems. - Ask and answer questions about common health problems, using What’s the matter with you? I have ... - Do activities in the workbook
  Let's see a video
  Ảnh
  Song: What's the matter?
  VOCABULARY
  New words
  New words
  breakfast:
  Ảnh
  bữa sáng
  ready:
  matter:
  sẵn sàng
  vấn đề
  fever:
  Ảnh
  sốt
  temperature:
  nhiệt độ
  headache:
  Ảnh
  đau đầu
  toothache:
  Ảnh
  đau răng
  earache:
  Ảnh
  đau tai
  stomach ache:
  Ảnh
  đau bụng
  sore throat:
  Ảnh
  đau họng
  Checking vocabulary
  Bài kiểm tra tổng hợp
  toothache - fever - headache - earache - stomach ache - sore throat
  Hình vẽ
  ACTIVITIES
  1. Look, listen and repeat.
  1. Look, listen and repeat.
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Tony, get up! Breakfast’s ready.
  Sorry, I can’t have breakfast, Mum.
  Ảnh
  Why not? What’s the matter with you?
  Ảnh
  I don’t feel well. I have a headache.
  Look, listen and repeat.
  1. Look, listen and repeat.
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Oh, you have a fever, too.
  Yes, Mum. I feel very hot.
  Ảnh
  What’s the matter with Tony?
  Ảnh
  He has a fever. I’ll take him to the doctor after breakfast.
  Look at the pictures and describe each picture.
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  - In Picture a,Tony isin bed and he tells his mum he can’t have breakfast. - In Picture b, his mum asks What’s the matter with you? and he answers I don’t feel well. I have a headache. - In Picture c, his mum says Oh, you have a fever, too. - In Picture d, Tony’s father asks What’s the matter with Tony? and his mother says He has a fever. I’ll take him to the doctor after breakfast
  Repeat the dialogues
  a) Tony's mother: Tony, get up! Breakfast's ready Tony: Sorry, I can't have breafast, Mum. b) Tony's mother: Why not? What's the matter with you? Tony: I don't feel well. I have a headache. c) Tony's mother: Oh, you have a fever, too. Tony: Yes, Mum. I feel very hot. d) Tony's father: What's the matter with Tony? Tony's mother: He has a fever. I'll take him to the doctor after breakfast.
  Hình vẽ
  Translate
  *Translate
  a) Mẹ của Tony: Tony, dậy nào con! Bữa sáng đã sẵn sàng. Tony: Xin lỗi, con không thể ăn sáng mẹ à. b) Mẹ của Tony: Tại sao không? Con có vấn đề gì à? Tony: Con cảm thấy không khỏe. Con bị đau đâu. c) Mẹ của Tony: Ô, con cũng bị sốt nữa. Tony: Dạ mẹ. Con cảm thấy rất nóng. d) Bố của Tony: Có vấn đề gì với Tony vậy em? Mẹ của Tony: Con bi sốt. Em sẽ dẫn con đi bác sĩ sau bữa ăn sáng.
  2. Point and say
  2. Point and say
  Ảnh
  Ảnh
  What’s the matter with you?
  Ảnh
  I have ___________.
  Model sentence
  Hình vẽ
  *Hỏi và trả lời về vấn đề sức khỏe của bạn
  Hỏi:
  What's the matter with you?
  Đáp:
  I have + a/ an + (health problem).
  *Hỏi và trả lời về vấn đề sức khỏe của ai đó
  Hỏi:
  What's the matter with + O?
  Đáp:
  S + have/has + a/ an + (health problem).
  *Example:
  1. What's the matter with you? => I have a toothache.
  2. What's the matter with him? => He has a backache.
  Practise asking and answering questions about common health problems
  Ảnh
  Hình vẽ
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  - Picture a
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  Student A: ||What's the matter with you?|| Student B: ||I have a toothache.||
  - Picture b
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  Student A: ||What's the matter with you?|| Student B: ||I have an earache.||
  - Picture c
  Hình vẽ
  Ảnh
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  Student A: ||What's the matter with you?|| Student B: ||I have a sore throat.||
  - Picture d
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  Student A: ||What's the matter with you?|| Student B: ||I have a stomach ache.||
  3. Let's talk.
  3. Let's talk.
  Practise further by asking and answering questions about common health problems, using:
  - What’s the matter with you/him/her/them? I have a/an __________. He/She has a/an __________. They have a/an __________.
  Ảnh
  Example
  Example
  What’s the matter with you/him/her/them? => I have a/an headache.
  => He/She has a/an earache.
  => They have a/an toothache.
  4. Listen and tick
  4. Listen and tick
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  headache
  sore throat
  toothache
  stomach ache
  1. Nam
  2. Peter
  3. Linda
  4. Tony
  Listen to the recording and tick the problem of each character.
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  headache
  sore throat
  toothache
  stomach ache
  1. Nam
  2. Peter
  3. Linda
  4. Tony
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Audio script 1, 2
  1. Mai: What's the matter with you, Nam? Nam: I have a bad toothache. Mai: Oh, poor you! 2. Quan: Where's Peter, Linda? Linda: He can't come to school today. Quan: What's the matter with him? Linda: He has got a stomach ache.
  Hình vẽ
  Audio script 3, 4
  3. Mai: I can't see Linda. Where is she? Quan: She's at home today. Mai: What's the matter with her? Quan: She has a bad headache. Mai: Oh, really? Let's go and see her after school. 4. Mai: Hello? Tony: Hi, Mai. It's Tony. Mai: Sorry. I can't hear you. Tony: It's Tony. It's Tony! Mai: Oh, Tony! What's the matter with your voice? Tony: I have a bad sore throat. Sorry, I can't meet you today.
  Hình vẽ
  5. Read and complete.
  5. Read and complete.
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  1. She has a pain in her tooth. She has a ___________.
  2. Nam has a high temperature. He has a __________________.
  3. Mai has a pain in her ear. She has an __________________.
  4. Quan has a pain in his stomach. He has a __________________.
  5. Linda has a pain in her throat. She has a __________________.
  Hình vẽ
  Read the text and fill the gaps
  Bài tập kéo thả chữ
  1. She has a pain in her tooth. She has a ||toothache||. 2. Nam has a high temperature. He has a ||fever||. 3. Mai has a pain in her ear. She has an ||earache||. 4. Quan has a pain in his stomach. He has a ||stomach ache||. 5. Linda has a pain in her throat. She has a ||sore throat||.
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  6. Let’s sing.
  Ảnh
  Ảnh
  6. Let's sing.
  What’s the matter with you?
  Come on, get up, get out of bed. It’s time to go to school. I’m sorry, Mum, I don’t feel well. I have a headache and a fever, too
  What’s wrong? What’s wrong? What’s the matter with you? I’m sorry, Mum, I don’t feel well. I have a toothache and a sore throat, too.
  Translate
  Ảnh
  Ảnh
  Con bị sao thế?
  Thôi nào, dậy đi, ra khỏi giường. Đến giờ đi học rồi. Con xin lỗi mẹ, con cảm thấy không khỏe. Con đau đâu và bị sốt nữa. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Con bị sao thế? Con xin lỗi mẹ, con cảm thấy không khỏe. Con đau răng và đau họng nữa.
  THE END
  Homework
  Ảnh
  - Learn by heart vocabulary and modal sentence. - Do exercise in the workbook - Prepare for next lesson: Unit 11 - Lesson 2
  Goodbye
  Ảnh
  THANK YOU FOR ATTENTION!
  SEE YOU LATER!
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓