Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Tiểu học > Lớp 4 > Toán học 4 >


  Ôn tập các số đến 100 000 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Biểu thức có chứa một chữ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Các số có sáu chữ số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Hàng và lớp (1 bài)
 • Thumbnail

 • So sánh các số có nhiều chữ số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Triệu và lớp triệu (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Dãy số tự nhiên (1 bài)
 • Thumbnail

 • Viết số tự nhiên trong hệ thập phân (1 bài)
 • Thumbnail

 • So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên ... (1 bài)
 • Thumbnail

 • Yến, tạ, tấn (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bảng đơn vị đo khối lượng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Giây, thế kỉ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tìm số trung bình cộng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Biểu đồ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Biểu đồ (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép cộng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép trừ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Biểu thức có chứa hai chữ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tính chất giao hoán của phép cộng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Biểu thức có chứa ba chữ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tính chất kết hợp của phép cộng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (1 bài)
 • Thumbnail

 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt (1 bài)
 • Thumbnail

 • Hai đường thẳng vuông góc (1 bài)
 • Thumbnail

 • Hai đường thẳng song song (1 bài)
 • Thumbnail

 • Vẽ hai đường thẳng vuông góc (1 bài)
 • Thumbnail

 • Vẽ hai đường thẳng song song (1 bài)
 • Thumbnail

 • Thực hành vẽ hình chữ nhật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Thực hành vẽ hình vuông (1 bài)
 • Thumbnail

 • Nhân với số có một chữ số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tính chất giao hoán của phép nhân (1 bài)
 • Thumbnail

 • Nhân với 10,100,1000,… Chia cho 10,100,1000 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tính chất kết hợp của phép nhân (1 bài)
 • Thumbnail

 • Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Đề - xi - mét vuông (1 bài)
 • Thumbnail

 • Mét vuông (1 bài)
 • Thumbnail

 • Nhân một số với một tổng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Nhân một số với một hiệu (1 bài)
 • Thumbnail

 • Nhân với số có hai chữ số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Nhân với số có ba chữ số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chia một tổng cho một số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chia cho số có một chữ số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chia một số cho một tích (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chia một tích cho một số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chia cho số có hai chữ số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Thương có chữ số 0 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chia cho số có ba chữ số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Dấu hiệu chia hết cho 2 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Dấu hiệu chia hết cho 5 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Dấu hiệu chia hết cho 9 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Dấu hiệu chia hết cho 3 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ki-lô-mét vuông (1 bài)
 • Thumbnail

 • Hình bình hành (1 bài)
 • Thumbnail

 • Diện tích hình bình hành (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phân số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phân số và phép chia số tự nhiên (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phân số bằng nhau (1 bài)
 • Thumbnail

 • Rút gọn phân số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Quy đồng mẫu số các phân số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • So sánh hai phân số cùng mẫu số (1 bài)
 • Thumbnail

 • So sánh hai phân số khác mẫu số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép cộng phân số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép cộng phân số (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép trừ phân số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép trừ phân số (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép nhân phân số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tìm phân số của một số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép chia phân số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Hình thoi (1 bài)
 • Thumbnail

 • Diện tích hình thoi (1 bài)
 • Thumbnail

 • Giới thiệu tỉ số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tỉ lệ bản đồ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 4 (1 bài)
 • Thumbnail