Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Tiểu học > Lớp 4 > Tiếng Anh 4 (Chính thức) >


  Unit 1. Nice to see you again (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. I am from Japan (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. What day is it today? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. When is your birthday? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Can you swim? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 1 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Where is your school? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. What do you like doing? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. What subjects do you have today? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. What are they doing? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Where were you yesterday? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 2 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. What time is it? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. What does your father do? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 13. Would you like some milk? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 14. What does he look like? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 15. When is children s day? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 3 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Unit 16. Let us go to the bookshop (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 17. How much is the T-shirt? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 18. What is your phone number? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 19. What animal do you want to see? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 20. What are you going to do this summer? (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 4 (1 bài)
 • Thumbnail