Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 20. What are you going to do this summer?

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hỗ Trợ Thư Viện Violet
  Ngày gửi: 10h:22' 12-07-2019
  Dung lượng: 3.7 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 20. WHAT ARE YOU GOING TO DO THIS SUMMER? LESSON 3 (1-6)
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  Hình vẽ
  UNIT 20. WHAT ARE YOU GOING TO DO THIS SUMMER?
  LESSON 3 (1 - 6)
  Ảnh
  WRAM-UP
  Objectives
  Ảnh
  Objectives
  *By the end of this unit, pupils can: - Use the words and phrases related to the topic Future plans - Pronounce three-syllable words with the stress on the second syllable: de'licious, e'normous, No'vember and De'cember - Do activities in the workbook
  Checking old lesson
  Bài kiểm tra tổng hợp
  - What are you going to do in Hue? - I am going to ....... Hue Imperial City. - visits - false - visiting - false - visit - true - visited - false - false - false
  - ....... are you going to go to Sa Pa? - I am going to Sa Pa next Sunday. - When - true - What - false - Who - false - Where - false - false - false
  - ....... are you going to eat seafood? - In the evening. - When - true - What - false - Who - false - Where - false - false - false
  - ....... are you going with? - I'm going with my sister. - When - false - What - false - Who - true - Where - false - false - false
  Hình vẽ
  ACTIVITIES
  1. Listen and repeat.
  Hình vẽ
  1. Listen and repeat.
  Hình vẽ
  de'licious
  Seafood is de'licious.
  Hình vẽ
  e'normous
  The hotel by the sea is e'normous.
  Hình vẽ
  No'vember
  He is going to visit Sa Pa in No'vember.
  Hình vẽ
  De'cember
  Linda is going to London this De'cember.
  Repeat the words
  Hình vẽ
  de'licious
  [di'li∫əs]
  e'normous
  [i'nɔ:məs]
  No'vember
  [nou'vembə]
  De'cember
  [di'sembə]
  Repeat the sentence
  Hình vẽ
  Seafood is de'licious.
  The hotel by the sea is e'normous.
  He is going to visit Sa Pa in No'vember.
  Linda is going to London this De'cember.
  2. Listen, circle and write. Then say aloud.
  2. Listen, choose and write. Then say aloud.
  1. Seafood is _________________.
  2. We stay in an _________________ hotel.
  3. We are going to Ho Chi Minh City this _________________.
  4. Is your holiday in _________________?
  a. delicious
  b. expensive
  a. expensive
  b. enormous
  a. November
  b. December
  a. September
  b. December
  Listen to the recording and choose the correct answers.
  Bài kiểm tra tổng hợp
  Seafood is _________________. - a. delicious - false - b. expensive - true - false - false - false - false
  We stay in an _________________ hotel. - a. expensive - false - b. enormous - true - false - false - false - false
  We are going to Ho Chi Minh City this _________________. - a. November - true - b. December - false - false - false - false - false
  4. Is your holiday in _________________? - a. September - false - b. December - true - false - false - false - false
  Hình vẽ
  Say the sentences aloud
  1. Seafood is expensive. 2. We stay in an enormous hotel. 3. We are going to Ho Chi Minh City this November. 4. Is your holiday in September.
  Hình vẽ
  3. Let’s chant.
  Ảnh
  3. Let’s chant.
  Where are you going for a holiday? To Ha Long Bay. When are you going? In November. Where are you going to stay? In a hotel. What are you going to enjoy? Delicious seafood. What are you going to do then? Swim in the sea.
  Where are you going?
  Translate
  Ảnh
  Bạn sẽ đi đâu vào kì nghỉ? Đến vịnh Hạ Long. Bạn sẽ đi khi nào ? Vào tháng 11. Bạn sẽ ở tại đâu? Trong khách sạn. Bạn sẽ thưởng thức gì? Hải sản ngon. Bạn sẽ làm gì sau đó? Bơi ở biển.
  Bạn sẽ đi đâu vào kì nghỉ?
  4. Read and complete.
  Ảnh
  4. Read and complete.
  Hình vẽ
  1. They are going to have a holiday in ______. 2. They are going to stay in ______. 3. In the morning, they are going to ______. 4. They are going to have ______ around the bay. 5. They are going to eat ______.
  My parents and I are going to have a holiday in Ha Long Bay next Saturday. We are going to stay in a nice hotel by the sea. In the morning, we are going to swim in the sea. In the afternoon, we are going to have a boat cruise around the bay. We are going to have delicious seafood in Tuan Chau in the evening. We are going to have a lot of fun there!
  Read the text about summer holidays and complete the sentences
  Bài tập kéo thả chữ
  1. They are going to have a holiday in ||Ha Long Bay||. 2. They are going to stay in ||a nice hotel by the sea||. 3. In the morning, they are going to ||swim in the sea||. 4. They are going to have ||a boat cruise|| around the bay. 5. They are going to eat ||seafood||.
  Hình vẽ
  Translate
  Ba mẹ tôi và tôi sẽ có một kì nghỉ ở vịnh Hạ Long vào thứ Bảy tới. Chúng tôi sẽ ở tại một khách sạn đẹp ở gần biển. Vào buổi sáng, chúng tôi sẽ bơi ở biển. Vào buổi chiều, chúng tôi sẽ đi du thuyền vòng quanh vịnh. Chúng tôi sẽ ăn hải sản ngon ở Tuần Châu vào buổi tối. Chúng tôi sẽ có rất nhiều trò vui ở đây!
  Translate
  Ảnh
  5. Write about the plan for your summer holidays.
  5. Write about the plan for your summer holidays.
  Hình vẽ
  I’m going to __________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________
  - Where are you going? - When are you going? - Who are you going with? - Where are you going to stay? - What are you going to do?
  Answer the questions
  Bài tập kéo thả chữ
  - Where are you going? => ||Nha Trang|| - When are you going? => ||Next month || - Who are you going with? => ||With my family|| - Where are you going to stay? => ||In a hotel|| - What are you going to do? => ||Swim in the sea, eat seafood||
  Hình vẽ
  Write a short paragraph about the plan for your summer holidays.
  Bài tập kéo thả chữ
  I are going to ||Nha Trang next month. I'm going with my family. || ||We are going to stay a hotel in Tran Phu street by the sea. || ||In the morning, we are going to swim in the sea. In the afternoon, || ||we are going to go on a boat cruise around the Hon Tre island. || ||In the evening, we are going to eat seafood in a restaurant.||
  Hình vẽ
  6. Project.
  Ảnh
  6. Project.
  Work in pairs. Ask your partners about their plans for the summer holidays. Then tell the class about them.
  Hình vẽ
  Where are you going?
  When are you going?
  Who are you going with?
  Where are you going to stay?
  What are you going to do?
  Work in pairs. Ask your partners about their plans for the summer holidays.
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  Where are you going? ||I'm going to Ha Long Bay.|| When are you going? ||I'm going to there in this summer.|| Who are you going with? ||I'm goign to there with my family.|| Where are you going to stay? ||I'm going to stay in a hotel.|| What are you going to do? ||I'm going to swim at the beach and play volleyball.||
  Report the results to the class
  Hình vẽ
  Ảnh
  Good morning, class. I’d like to tell you about Linh’s plan for the summer holidays. She’s going to Ha Long Bay in summer. She’s going there with her family. She’s going to stay in a hotel. She’s going to swim at the beach and play volleyball with her sisters. Thank you for listening.
  THE END
  Homework
  - Learn by heart vocabulary and modal sentence. - Do exercise in the workbook - Prepare for new lesson: Review 4
  Ảnh
  The end
  Ảnh
  Goodbye. See you later!
  Thank for listening
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓