Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Tiểu học > Lớp 4 > Luyện từ và câu 4 >


  Tuần 1. Cấu tạo của tiếng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 1. Luyện tập về cấu tạo của tiếng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 2. Dấu hai chấm (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 3. Từ đơn và từ phức (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 3. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 4. Từ ghép và từ láy (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 4. Luyện tập về từ ghép và từ láy (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 5. MRVT: Trung thực - Tự trọng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 5. Danh từ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 6. Danh từ chung và danh từ riêng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 6. MRVT: Trung thực - Tự trọng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 7. Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 7. Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 8. Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 8. Dấu ngoặc kép (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 9. MRVT: Ước mơ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 9. Động từ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 11. Luyện tập về động từ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 11. Tính từ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 12. MRVT: Ý chí - Nghị lực (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 12. Tính từ (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 13. MRVT: Ý chí - Nghị lực (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 13. Câu hỏi và dấu chấm hỏi (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 14. Luyện tập về câu hỏi (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 14. Dùng câu hỏi vào mục đích khác (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 15. MRVT: Đồ chơi - Trò chơi (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 15. Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 16. MRVT: Đồ chơi - Trò chơi (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 16. Câu kể (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 17. Câu kể Ai làm gì? (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 17. Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 19. Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 19. MRVT: Tài năng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 20. Luyện tập về câu kể Ai làm gì? (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 20. MRVT: Sức khoẻ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 21. Câu kể Ai thế nào? (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 21. Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 22. Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào? (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 22-23. MRVT: Cái đẹp (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 23. Dấu gạch ngang (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 24. Câu kể Ai là gì? (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 24. Vị ngữ trong câu kể Ai là gì? (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 25. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 25-26. MRVT: Dũng cảm (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 26. Luyện tập về câu kể Ai là gì? (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 27. Câu khiến (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 27. Cách đặt câu khiến (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 29-30. MRVT: Du lịch - Thám hiểm (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 29. Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 30. Câu cảm (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 31. Thêm trạng ngữ cho câu (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 31. Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 32. Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 32. Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 33. MRVT: Lạc quan - Yêu đời (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 33. Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 34. MRVT: Lạc quan - Yêu đời (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 34. Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu (1 bài)
 • Thumbnail