Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Tuần 25. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:12' 07-08-2015
  Dung lượng: 272.5 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  TIẾT 49 CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀ GÌ NHẬN XÉT
  Nhận xét:
  I. NhËn xÐt: §äc c¸c c©u sau: a) Ruéng rÉy lµ chiÕn tr­êng Cuèc cµy lµ vò khÝ Nhµ n«ng lµ chiÕn sÜ HËu ph­¬ng thi ®ua víi tiÒn ph­¬ng. Hå ChÝ Minh b) Kim §ång vµ c¸c b¹n anh lµ nh÷ng ®éi viªn ®Çu tiªn cña §éi ta. 1. Trong c¸c c©u trªn, nh÷ng c©u nµo cã d¹ng Ai lµ g×? Nhận xét:
  I. NhËn xÐt: §äc c¸c c©u sau: a) Ruéng rÉy lµ chiÕn tr­êng Cuèc cµy lµ vò khÝ Nhµ n«ng lµ chiÕn sÜ HËu ph­¬ng thi ®ua víi tiÒn ph­¬ng. Hå ChÝ Minh b) Kim §ång vµ c¸c b¹n anh lµ nh÷ng ®éi viªn ®Çu tiªn cña §éi ta. 1. Trong c¸c c©u trªn, nh÷ng c©u nµo cã d¹ng Ai lµ g×? 2. X¸c ®Þnh chñ ng÷ trong nh÷ng c©u võa t×m ®­îc. Nhận xét:
  I. NhËn xÐt: §äc c¸c c©u sau: a) Ruéng rÉy lµ chiÕn tr­êng Cuèc cµy lµ vò khÝ Nhµ n«ng lµ chiÕn sÜ HËu ph­¬ng thi ®ua víi tiÒn ph­¬ng. Hå ChÝ Minh b) Kim §ång vµ c¸c b¹n anh lµ nh÷ng ®éi viªn ®Çu tiªn cña §éi ta. CN CN CN CN Ruéng rÉy Cuèc cµy Nhµ n«ng Kim §ång vµ c¸c b¹n anh Danh tõ Côm danh tõ 2. X¸c ®Þnh chñ ng÷ trong nh÷ng c©u võa t×m ®­îc. 1. Trong c¸c c©u trªn, nh÷ng c©u nµo cã d¹ng Ai lµ g×? 3. Chñ ng÷ trong c¸c c©u trªn do nh÷ng tõ ng÷ nh­ thÕ nµo t¹o thµnh? GHI NHỚ
  Ghi nhớ:
  - Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì ? chỉ sự vật được giới thiệu, nhận định ở vị ngữ. - Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi Ai ? hoặc Con gì ? Cái gì ? - Chủ ngữ thường do danh từ (hoặc cụm danh từ tạo thành.) II. Ghi nhớ LUYỆN TẬP
  Bài 1:
  Bài 1 (trang 69) Đọc các câu văn sau: - Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Hồ Chí Minh - Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi niềm bông phượng. Hoa phượng là hoa học trò. Xuân Diệu a. Tìm câu kể Ai là gì? b. Xác định chủ ngữ của các câu tìm được. III. Luyện tập Xác định chủ ngữ:

  Bài 1 ( trang 69)

  Đọc các câu văn sau:

  - Văn học nghệ thuật/cũng là một mặt trận. Anh chị em /là chiến sĩ trên mặt trận ấy.

  Hồ Chí Minh

  - Vừa buồn mà lại vừa vui /mới thực là nỗi niềm bông phượng. Hoa phượng/là hoa học trò.

  Xuân Diệu

  a. Tìm câu kể Ai là gì ?

  b. Xác định chủ ngữ của các câu tìm được.

  CN CN CN CN Bài 2:
  Bài 2: Chọn từ ngữ thích hợp ở cột A ghép với từ ngữ ở cột B để tạo thành câu kể Ai là gì ?
  Bạn Lan
  Người
  Cô giáo
  Trẻ em
  Bài 3:
  Bài 3: Đặt câu kể Ai là gì ? Với các từ ngữ sau làm chủ ngữ 1. Bạn Bích Vân 2. Hà Nội 3. Dân tộc ta là học sinh giỏi toán của lớp em. là Thủ đô của nước ta. là dân tộc anh hùng. Kết thúc:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓