Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Tuần 9. Động từ

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:05' 07-08-2015
  Dung lượng: 1.7 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  TIẾT 18: ĐỘNG TỪ I. NHẬN XÉT
  1. Đọc đoạn văn:
  I. NHẬN XÉT 1. Đäc l¹i ®o¹n văn sau:

  Anh nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai...

  Mươi mười lăm năm nữa thôi, các em sẽ thấy cũng dưới ánh trăng này, dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện; ở giữa biển rộng, lá cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn.

  2. Tìm các từ:
  2. Tìm các từ: - ChØ ho¹t ®éng: Cña anh chiÕn sÜ: nhìn, nghĩ Cña thiÕu nhi: thấy - ChØ tr¹ng th¸i: Dßng th¸c: đổ xuống L¸ cê: bay II. GHI NHỚ
  Ghi nhớ:
  II. GHI NHỚ: Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật. Động từ chỉ hoạt động của sự vật: ăn, hát, múa, viết, đi, cuốc,... Động từ chỉ trạng thái của sự vật: bay, yên lặng, ngủ, thức, vui, buồn, .... III. LUYỆN TẬP
  Câu 1:
  III. LUYỆN TẬP: 1/ Viết tên các hoạt động em thường làm hàng ngày ở nhà và ở trường. Gạch dưới động từ trong các cụm từ chỉ những hoạt động ấy. - Các hoạt động ở nhà: M: quét nhà - Các hoạt động ở trường: M: làm bài Câu 1:
  III. LUYỆN TẬP: 1/ Viết tên các hoạt động em thường làm hàng ngày ở nhà và ở trường. Gạch dưới động từ trong các cụm từ chỉ những hoạt động ấy. C¸c ho¹t ®éng em th­êng lµm ë nhµ: quÐt nhµ, ®¸nh răng, röa mÆt, ăn c¬m, uèng n­íc, röa cèc chÐn, tr«ng em, t­íi c©y, nhÆt rau, ®un n­íc, gÊp quÇn ¸o, xem ti-vi, C¸c ho¹t ®éng em th­êng lµm ë tr­êng: lµm bµi, häc bµi, lµm bµi, nghe gi¶ng, lau bµn, lau b¶ng, kª bµn ghÕ, chăm sãc c©y, tËp thÓ dôc, sinh ho¹t đéi, h¸t, Câu 2:
  2/ G¹ch d­íi ®éng tõ trong ®o¹n văn sau:

  a) Yết Kiêu đến kinh đụ Thăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông.

  Nhà vua: - Trẫm cho nhà ngươi nhận lấy một loại binh khí.

  Yết Kiêu: - Thần chỉ xin một chiếc dùi sắt.

  Nhà vua: - Để làm gì?

  Yết Kiêu: - Để dùi thủng chiến thuyền của giặc vỡ thần cú thể lặn hàng giờ dưới nước.

  b) Thần Đi-ô-ni-dốt mỉm cười ưng thuận.

  Vua Mi-đát thử bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng . Vua ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt. Tưởng không có ai trên đời sung sướng hơn thế nữa

  Trả lời:
  2/ G¹ch d­íi ®éng tõ trong ®o¹n văn sau:

  a) Yết Kiêu đến kinh đô Thăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông.

  Nhà vua: - Trẫm cho nhà ngươi nhận lấy một loại binh khí.

  Yết Kiêu: - Thần chỉ xin một chiếc dùi sắt.

  Nhà vua: - Để làm gì?

  Yết Kiêu: - Để dùi thủng chiến thuyền của giặc vỡ thần thể lặn hàng giờ dưới nước.

  Trả lời:

  b) Thần Đi-ô-ni-dốt mỉm cười ưng thuận.

  Vua Mi-đát thử bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng . Vua ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt. Tưởng không ai trên đời sung sướng hơn thế nữa

  TRÒ CHƠI
  Nói tên hoạt động, trạng thái:
  Nãi tªn c¸c ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i ®­îc b¹n thÓ hiÖn b»ng cö chØ, ®éng t¸c kh«ng lêi. TRÒ CHƠI Nói tên hoạt động, trạng thái:
  B¹n nam lµm ®éng t¸c : cói gËp ng­êi cói B¹n nam ®o¸n ®ã lµ tr¹ng th¸i : gèi ®Çu vµo tay nh¾m m¾t l¹i. ngñ ĐT ĐT "Bạn nữ đoán đó là hoạt động:" Bạn nữ làm động tác: Nêu động từ:
  Nhìn tranh - Nªu ®éng tõ đäc viÕt trß truyÖn chØ tay Nêu động từ:
  Thi nhìn tranh nêu động từ ph¬i, «m suy nghÜ nÊu ăn Kết thúc:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓