Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Trung học cơ sở > Lớp 9 > Toán học 9 > Đại số >


  Chương I. §1. Căn bậc hai (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương I. §2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức căn bậc hai của A² = |A| (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương I. §3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương I. §4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương I. §5. Bảng căn bậc hai (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương I. §6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương I. §7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương I. §8. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương I. §9. Căn bậc ba (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương II. §1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương II. §2. Hàm số bậc nhất (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương II. §3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương II. §4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương II. §5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương III. §1. Phương trình bậc nhất hai ẩn (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương III. §2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương III. §3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương III. §4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương III. §5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương III. §6. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương IV. §1. Hàm số y = ax² (a ≠ 0) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương IV. §2. Đồ thị của hàm số y = ax² (a ≠ 0) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương IV. §3. Phương trình bậc hai một ẩn (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương IV. §4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương IV. §5. Công thức nghiệm thu gọn (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương IV. §6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương IV. §7. Phương trình quy về phương trình bậc hai (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chương IV. §8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (1 bài)
 • Thumbnail

 • Các bài Luyện tập (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail