Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Trung học cơ sở > Lớp 8 > Hóa học 8 >


  Bài 1. Mở đầu môn Hoá học (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 2. Chất (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 4. Nguyên tử (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 5. Nguyên tố hoá học (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 9. Công thức hoá học (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 10. Hoá trị (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 12. Sự biến đổi chất (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 13. Phản ứng hoá học (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 16. Phương trình hoá học (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 18. Mol (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 20. Tỉ khối của chất khí (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 21. Tính theo công thức hoá học (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 22. Tính theo phương trình hoá học (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 24. Tính chất của oxi (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 25. Sự oxi hoá - Phản ứng hoá hợp - Ứng dụng của oxi (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 26. Oxit (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 27. Điều chế khí oxi - Phản ứng phân huỷ (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 28. Không khí - Sự cháy (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 32. Phản ứng oxi hoá - khử (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 35. Bài thực hành 5 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 36. Nước (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 37. Axit - Bazơ - Muối (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 39. Bài thực hành 6 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 40. Dung dịch (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 41. Độ tan của một chất trong nước (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 42. Nồng độ dung dịch (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 43. Pha chế dung dịch (1 bài)
 • Thumbnail