Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Trung học phổ thông > Lớp 11 > Hóa học 11 >


  Bài 1. Sự điện li (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 2. Axit, bazơ và muối (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 3. Sự điện li của nước, PH. Chất chỉ thị axit-bazơ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 7. Nitơ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 8. Amoniac và muối amoni (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 9. Axit nitric và muối nitrat (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 10. Photpho (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 11. Axit photphoric và muối photphat (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 12. Phân bón hoá học (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 15. Cacbon (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 16. Hợp chất của cacbon (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 17. Silic và hợp chất của silic (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 18. Công nghiệp silicat (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 20. Mở đầu về hoá học hữu cơ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 21. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 23. Phản ứng hữu cơ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 25. Ankan (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 26. Xicloankan (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 29. Anken (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 30. Ankađien (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 32. Ankin (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 34. Bài thực hành 4: Điều chế và tính chất của etilen, axetilen (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 37. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 39. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 40. Ancol (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 41. Phenol (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 43. Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 44. Anđehit - Xeton (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 45. Axit cacboxylic (1 bài)
 • Thumbnail