Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Trung học phổ thông > Lớp 10 > Sinh học 10 >


  Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 2. Các giới sinh vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 4. Cacbohiđrat và lipit (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 5. Prôtêin (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 6. Axit nuclêic (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 7. Tế bào nhân sơ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 8. Tế bào nhân thực (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo) (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 12. Thực hành: Thí nghiệm co và giảm co nguyên sinh (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 13. Khái niệm về năng lượng và chuyển hóa vật chất (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 15. Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 16. Hô hấp tế bào (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 17. Quang hợp (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 19. Giảm phân (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 26. Sinh sản của vi sinh vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 29. Cấu trúc các loại virut (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 31. Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễn (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch (1 bài)
 • Thumbnail