Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Trung học phổ thông > Lớp 12 > Địa lý 12 >


  Bài 1. Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 2. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 3. Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 4. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 5. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 6. Đất nước nhiều đồi núi (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 7. Đất nước nhiều đồi núi (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 8. Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 9. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 10. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 11. Thiên nhiên phân hóa đa dạng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 12. Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 13. Thực hành: Đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 14. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 15. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 16. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 17. Lao động và việc làm (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 18. Đô thị hóa (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 19. Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 20. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 21. Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 22. Vấn đề phát triển nông nghiệp (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 23. Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 24. Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 25. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 26. Cơ cấu ngành công nghiệp (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 27. Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 28. Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 30. Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, du lịch (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 32. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 33. Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 35. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 36. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 37. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 38. Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 39. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 40. Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 41. Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 42. Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 43. Các vùng kinh tế trọng điểm (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 44. Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 45. Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail