Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Trung học phổ thông > Lớp 11 > Sinh học 11 >


  Bài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 2. Vận chuyển các chất trong cây (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 3. Thoát hơi nước (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 4. Vai trò của các nguyên tố khoáng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 6. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 8. Quang hợp ở thực vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 10. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 11. Quang hợp và năng suất cây trồng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 12. Hô hấp ở thực vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 15. Tiêu hoá ở động vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 16. Tiêu hoá ở động vật (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 17. Hô hấp ở động vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 18. Tuần hoàn máu (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 19. Tuần hoàn máu (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 20. Cân bằng nội môi (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 23. Hướng động (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 24. Ứng động (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 26. Cảm ứng ở động vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 27. Cảm ứng ở động vật (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 28. Điện thế nghỉ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 29. Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 30. Truyền tin qua xináp (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 31. Tập tính của động vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 32. Tập tính của động vật (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 33. Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 35. Hoocmôn thực vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 40. Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người (1 bài)
 • Thumbnail