Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Trung học cơ sở > Lớp 6 > Tiếng Anh 6 >


  Unit 1. Greetings (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. At school (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. At home (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. Big or small? (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Things I do (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Places (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Your house (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Out and about (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. The body (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Staying healthy (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. What do you eat? (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. Sports and pastimes (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 13. Activities and the seasons (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 14. Making plans (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 15. Countries (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 16. Man and the environment (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail