Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 12. Sports and pastimes

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:37' 08-06-2015
  Dung lượng: 732.4 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Coverpage
  Trang bìa:
  UNIT 12. SPORTS AND PAST TIME LESSON 4: FREE TIME (B) I. PART B4-PAGE 128
  1. Look at the picture (page 128):
  1. Look at the picture (page 128) I. PART B4-PAGE 128 2. Match the names with the right pictures:
  2. Match the names with the right pictures I. PART B4-PAGE 128 3. Write to complete sentences about the picture in B4:

  1. Lien/ watch / television/ free time latex(rarr) ||Lien watches television in her free time|| 2. Lan and Mai / listen to music/ free time latex(rarr) ||Lan and Mai listen to music in their free time|| 3. Minh and Nam/ play/ video games/ free time latex(rarr) ||Minh and Nam play video games in their free time|| 4. Tan/ read/book/ free time latex(rarr) ||Tan reads his book in his free time|| I. PART B4-PAGE 128 3. Write to complete sentences about the picture in B4 II. PART B5-PAGE 128/129
  1. Listen the dialogues:
  1. Listen the dialogues II. PART B5-PAGE 128/129 2. Model sentences:
  II. PART B5-PAGE 128/129 2. Model sentences 3. Look at the Ly`s diary:
  4. Ask and answer question about Ly`s activities:

  a) How often does she play badminton? latex(rarr) ||She plays badminton three times a week|| b) How often does she go to school? latex(rarr) ||She goes to school six times a week || c) How often does she watch TV? latex(rarr) ||She watches TV twice a week || d) How often does she go to the movies? latex(rarr) ||She goes to the movies twice a week|| e) How often does she play tennis? latex(rarr) ||She plays tennis once a week || f) How often does she go fishing? latex(rarr) ||She goes fishing once a week. || II. PART B5-PAGE 128/129 4. Ask and answer question about Ly`s activities III. REVISION
  1. Question1: Choose the best anwer :
  III. REVISION 1. Question1: Choose the best anwer She…. to school every morning.
  A. to go
  B. go
  C. goes
  D. is giong
  2. Question 2: Choose the best anwer :
  III. REVISION 2. Question 2: Choose the best anwer I ….. badminton in the afternoon.
  A. play
  B. plays
  C. playing
  D. do play
  3. Question 3: Choose the best anwer :
  III. REVISION 3. Question 3: Choose the best anwer He ….. to music in his free time.
  A. listening
  B. listens
  C. to listen
  D. Listen
  4. Question 4: Choose the best anwer :
  4. Question 4: Choose the best anwer III. REVISION They … in the river on Sunday.
  A. go fishing
  B. goes fishing
  C. fishing
  D. To go fish
  5. Question 5: Choose the best anwer :
  5. Question 5: Choose the best anwer III. REVISION You …. your homeworks in the evening.
  A. to do
  B. do
  C. does
  D. doing
  IV. HOMEWORK
  1. Homework:
  Learn by heart model sentence: how often Do exercises in the work book Prepare: Unit 12 - preiod 77: Sports and past time-C 2. The end:
  THANKS A LOT FOR YOUR ATTENDANCE
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓