Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Trung học cơ sở > Lớp 6 > Sinh học 6 >


  Bài 1. Đặc điểm của cơ thế sống (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 2. Nhiệm vụ của Sinh học. Đại cương về giới Thực vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 3. Đặc điểm chung của thực vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa? (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 5. Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 6. Quan sát tế bào thực vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 9. Các loại rễ, các miền của rễ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 10. Cấu tạo miền hút của rễ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng của rễ (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 12. Biến dạng của rễ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 14. Thân dài ra do đâu ? (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 15. Cấu tạo trong của thân non (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 16. Thân to ra do đâu ? (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 17. Vận chuyển các chất trong thân (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 18. Biến dạng của thân (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 20. Cấu tạo trong của phiến lá (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 21. Quang hợp (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 22. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 23. Cây có hô hấp không? (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 24. Phần lớn nước vào cây đi đâu? (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 25. Biến dạng của lá (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 26. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 27. Sinh sản sinh dưỡng do người (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 29. Các loại hoa (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 30. Thụ phấn (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 31. Thụ tinh, kết hạt và tạo quả (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 32. Các loại quả (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 33. Hạt và các bộ phận của hạt (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 34. Phát tán của quả và hạt (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 35. Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 36. Tổng kết về cây có hoa (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 37. Tảo (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 38. Rêu - Cây rêu (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 39. Quyết - Cây dương xỉ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 40. Hạt trần - Cây thông (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 41. Hạt kín - Đặc điểm của thực vật Hạt kín (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 42. Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 43. Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 44. Sự phát triển của giới Thực vật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 45. Nguồn gốc cây trồng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hậu (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 47. Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 49. Bảo vệ sự đa dạng của thực vật (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 50. Vi khuẩn (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 51. Nấm (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 52. Địa y (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 53. Tham quan thiên nhiên (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (1 bài)
 • Thumbnail