Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Trung học cơ sở > Lớp 8 > Lịch sử 8 >


  Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 5. Công xã Pa-ri 1871 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 6. Các nước Anh, Pháp. Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 7. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII - XIX (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thê kỉ XX (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 17. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 19. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 20. Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918 - 1939) (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 22. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hoá thế giới nửa đầu thế kỉ XX (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884) (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 26. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 27. Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 28. Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 (1 bài)
 • Thumbnail