Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Trung học phổ thông > Lớp 12 > Tin học 12 >


  Bài 1. Một số khái niệm cơ bản (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài tập và thực hành 1: Tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệu (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 3. Giới thiệu Microsoft Access (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 4. Cấu trúc bảng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài tập và thực hành 2: Tạo cấu trúc bảng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 5. Các thao tác cơ bản trên bảng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài tập và thực hành 3: Thao tác trên bảng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 6. Biểu mẫu (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài tập và thực hành 4: Tạo biểu mẫu đơn giản (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 7. Liên kết giữa các bảng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài tập và thực hành 5: Liên kết giữa các bảng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 8. Truy vấn dữ liệu (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài tập và thực hành 6: Mẫu hỏi trên một bảng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 9. Báo cáo và kết xuất báo cáo (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài tập và thực hành 8: Tạo báo cáo (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài tập và thực hành 9: Bài thực hành tổng hợp (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 10. Cơ sở dữ liệu quan hệ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài tập và thực hành 10. Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 11. Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu (1 bài)
 • Thumbnail