Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Tiểu học > Lớp 2 > Toán học 2 >


  Số hạng - Tổng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Đề - xi - mét (1 bài)
 • Thumbnail

 • Số bị trừ - Số trừ - Hiệu (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép cộng có tổng bằng 10 (1 bài)
 • Thumbnail

 • 26 + 4; 36 + 24 (1 bài)
 • Thumbnail

 • 9 cộng với một số: 9 + 5 (1 bài)
 • Thumbnail

 • 29 + 5 (1 bài)
 • Thumbnail

 • 49 + 25 (1 bài)
 • Thumbnail

 • 8 cộng với một số: 8 + 5 (1 bài)
 • Thumbnail

 • 28 + 5 (1 bài)
 • Thumbnail

 • 38 + 25 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Hình chữ nhật - Hình tứ giác (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài toán về nhiều hơn (1 bài)
 • Thumbnail

 • 7 cộng với một số: 7 + 5 (1 bài)
 • Thumbnail

 • 47 + 5 (1 bài)
 • Thumbnail

 • 47 + 25 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài toán về ít hơn (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ki - lô - gam (1 bài)
 • Thumbnail

 • 6 cộng với một số: 6 + 5 (1 bài)
 • Thumbnail

 • 26 + 5 (1 bài)
 • Thumbnail

 • 36 + 15 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bảng cộng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép cộng có tổng bằng 100 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Lít (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tìm một số hạng trong một tổng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Số tròn chục trừ đi một số (1 bài)
 • Thumbnail

 • 11 trừ đi một số: 11 - 5 (1 bài)
 • Thumbnail

 • 31 - 5 (1 bài)
 • Thumbnail

 • 51 - 15 (1 bài)
 • Thumbnail

 • 12 trừ đi một số: 12 - 8 (1 bài)
 • Thumbnail

 • 32 - 8 (1 bài)
 • Thumbnail

 • 52 - 28 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tìm số bị trừ (1 bài)
 • Thumbnail

 • 13 trừ đi một số: 13 - 5 (1 bài)
 • Thumbnail

 • 33 - 5 (1 bài)
 • Thumbnail

 • 53 - 15 (1 bài)
 • Thumbnail

 • 14 trừ đi một số: 14 - 8 (1 bài)
 • Thumbnail

 • 34 - 8 (1 bài)
 • Thumbnail

 • 54 - 18 (1 bài)
 • Thumbnail

 • 15, 16,17,18 trừ đi một số (1 bài)
 • Thumbnail

 • 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9 (1 bài)
 • Thumbnail

 • 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bảng trừ (1 bài)
 • Thumbnail

 • 100 trừ đi một số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tìm số trừ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Đường thẳng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ngày, giờ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Thực hành xem đồng hồ (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngày, tháng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Thực hành xem lịch (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ôn tập về phép cộng và phép trừ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ôn tập về hình học (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ôn tập về đo lường (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tổng của nhiều số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép nhân (1 bài)
 • Thumbnail

 • Thừa số - Tích (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bảng nhân 2 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bảng nhân 3 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bảng nhân 4 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bảng nhân 5 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép chia (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bảng chia 2 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Một phần hai (1 bài)
 • Thumbnail

 • Số bị chia - Số chia - Thương (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bảng chia 3 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Một phần ba (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tìm một thừa số của phép nhân (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bảng chia 4 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Một phần tư (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bảng chia 5 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Một phần năm (1 bài)
 • Thumbnail

 • Giờ, phút (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tìm số bị chia (1 bài)
 • Thumbnail

 • Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác (1 bài)
 • Thumbnail

 • Số 1 trong phép nhân và phép chia (1 bài)
 • Thumbnail

 • Số 0 trong phép nhân và phép chia (1 bài)
 • Thumbnail

 • Đơn vị, chục, trăm, nghìn (1 bài)
 • Thumbnail

 • So sánh các số tròn trăm (1 bài)
 • Thumbnail

 • Các số tròn chục từ 110 đến 200 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Các số từ 101 đến 110 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Các số từ 111 đến 200 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Các số có ba chữ số (1 bài)
 • Thumbnail

 • So sánh các số có ba chữ số (1 bài)
 • Thumbnail

 • Mét (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ki - lô - mét (1 bài)
 • Thumbnail

 • Mi-li-mét (1 bài)
 • Thumbnail

 • Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị . (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tiền Việt Nam (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ôn tập về phép cộng và phép trừ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ôn tập về phép nhân và phép chia (1 bài)
 • Thumbnail