Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:19' 22-06-2015
  Dung lượng: 1.8 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  TIẾT 46 HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 – 1975) I. MIỀN BẮC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH, KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- VĂN HOÁ, RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN NAM
  1. Tình hình nước ta sau Hiệp định Pa-ri:
  I. MIỀN BẮC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH, KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- VĂN HOÁ, RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN NAM. 1. Tình hình nước ta sau Hiệp định Pa-ri. Tình hình nước ta sau Hiệp đinh Paris như thế nào? - Quân Mĩ buộc phải rút khỏi nước ta. - So sánh lực lượng ở miền Nam có lợi cho cách mạng. - Miền Bắc trở lại hòa bình, khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển kinh tế, văn hóa và chi viện cho cách mạng miền Nam. 2. Thành quả của CM miền Bắc (1973 – đầu 1975):
  I. MIỀN BẮC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH, KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- VĂN HOÁ, RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN NAM. 1. Tình hình nước ta sau Hiệp định Pa-ri. 2. Thành quả của cách mạng miền Bắc (1973 – đầu 1975) Những thành tựu của CM XHCN miền Bắc đạt được (1973 - đầu 1975) và ý nghĩa của những thành tựu đó? - Cuối 1973, miền Bắc căn bản tháo gỡ xong bom, mìn, thủy lôi. - Từ 1973 – 1974 miền Bắc căn bản ôi phục xong các cơ sở kinh tế, đường giao thông, các công trình văn hóa, kinh tế có bước phát triển. - Đời sống nhân dân được cải thiện. - Từ 1973 – 1974, chi viện cho miền Nam gần 20 vạn bộ đội, hàng vạn thanh niên xung phong và cán bộ kĩ thuật. - 2 tháng đầu 1975, đưa vào miền Nam; 5,7 vạn bộ đội, 26 vạn tấn vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng, xăng dầu, thuốc men, lương thực. Ý nghĩa:
  2. Thành quả của cách mạng miền Bắc (1973 – đầu 1975) - Ý nghĩa: những chi viện của miền Bắc đã chuẩn bị cho Tổng tiến công Xuân 1975 và tiếp quản vùng giải phóng . Chi viện cho Miền Nam II. ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH “BÌNH ĐỊNH- LẤN CHIẾM”, TẠO THẾ VÀ LỰC, TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM
  1. Tình hình ta, địch ở miền Nam sau Hiệp định Paris:
  II. ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH “BÌNH ĐỊNH- LẤN CHIẾM”, TẠO THẾ VÀ LỰC, TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM. 1. Tình hình ta, địch ở miền Nam sau Hiệp định Paris - Tình hình ta, địch ở miền Nam sau Hiệp định Paris như thế nào? Mĩ, ngụy:
  II. ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH “BÌNH ĐỊNH- LẤN CHIẾM”, TẠO THẾ VÀ LỰC, TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM. 1. Tình hình ta, địch ở miền Nam sau Hiệp định Paris * Mĩ, ngụy : * Mĩ: - 29/3/1973, Mĩ đã phải làm lễ cuốn cờ về nước, nhưng chúng vẫn để lại hơn 2 vạn cố vấn quân sự đội lốt dân sự, tiếp tục viện trợ cho ngụy quyền Sài Gòn. * Ngụy: - Được Mĩ viện trợ ra sức phá hoại Hiệp định “lấn chiếm” và “ tràn ngập lãnh thổ” của ta. Hành động của Mĩ ngụy:
  Về phía ta:
  II. ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH “BÌNH ĐỊNH- LẤN CHIẾM”, TẠO THẾ VÀ LỰC, TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM. 1. Tình hình ta, địch ở miền Nam sau Hiệp định Paris * Về phía ta: - Sau Hiệp định Paris, so sánh lực lượng trên chiến trường có lợi cho ta. - Cuộc đấu tranh chống địch “lấn chiếm”, “ tràn ngập lãnh thổ” đạt kết quả nhất định nhưng 1 số nơi không đánh giá đúng âm mưu địch, đã bị chúng “lấn chiếm” trở lại. - Trước tình hình đó: 7/1973, ta chủ trương kiên quyết đánh trả sự “lấn chiếm” của địch, đánh địch trên 3 mặt trận: chính trị, quân sự, ngoại giao. Đấu tranh chống Mĩ:
  Dũng sĩ Miền Nam diệt Mĩ Biẻu tình chống Mĩ 2. Cuộc đấu tranh chống địch “lấn chiếm”::
  II. ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH “BÌNH ĐỊNH - LẤN CHIẾM”, TẠO THẾ VÀ LỰC, TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM. 2. Cuộc đấu tranh chống địch “lấn chiếm”: - Cuộc đấu tranh chống lại địch “lấn chiếm”, “ tràn ngập lãnh thổ” của ta từ cuối 1973" đầu 1975 diễn ra như thế nào? Cuộc đấu tranh của ta:
  II. ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH “BÌNH ĐỊNH - LẤN CHIẾM”, TẠO THẾ VÀ LỰC, TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM. 2. Cuộc đấu tranh chống địch “lấn chiếm”: - Từ cuối 1973, ta kiến quyết đánh trả sự “lấn chiếm” của địch. - Cuối 1974 – đầu 1975, ta đã giành thắng lợi lớn giải phóng tỉnh Phước Long, địch không có khả năng lấy lại. - Thời cơ mới, khả năng mới đã xuất hiện trên chiến trường, chúng ta có thể giải phóng hoàn toàn miền Nam. - Tại khu giải phóng, ta đẩy mạnh sản xuất về mọi mặt, trực tiếp phục vụ cho cách mạng miền Nam trong thời kì này. Lược đồ:
  Học tập, làm theo di chúc Bác Hồ:
  II. ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH “BÌNH ĐỊNH - LẤN CHIẾM”, TẠO THẾ VÀ LỰC, TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM. 2. Cuộc đấu tranh chống địch “lấn chiếm”: III. CỦNG CỐ, DẶN DÒ
  Củng cố:
  Câu hỏi củng cố bài a. Em hãy trình bày: Tình hình nước ta sau Hiệp đinh Paris. b. Tình hình ta, địch ở miền Nam sau Hiệp đinh Paris và cuộc đấu tranh chống “lấn chiếm”, “ tràn ngập lãnh thổ” của ta từ 1973" đầu 1975. Bài tập 1:
  1. ”Bất kể trong tình huống nào , con đường giành thắng lợi của cách mạng Việt Nam cũng là con đường bạo lực “. Đó là nội dung của nghị quyết nào ? thời gian nào ?
  a. Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng – 1/ 1959
  b. Nghị quyết 23 của Trung ương Đảng – 3/ 1975
  c. Nghị quyết 19 của Trung ương Đảng – 1/ 1973
  d. Nghị quyết 21 của Trung ương Đảng – 7/ 1973
  Bài tập 2:
  2. Quân ta giải phóng toàn tỉnh Phước Long vào thời gian nào ?
  a. Cuối 1973 đầu 1974
  b. cuối 1974 đầu 1975
  c. Cuối 1975
  d. Đầu 1973
  Dặn dò:
  Hướng dẫn học ở nhà - Học bài, trả lời câu hỏi theo SGK. - Chuẩn bị bài 30 (tiếp theo) tìm hiểu : Hoàn thành giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (1973 – 1975). Tìm hiểu sự đúng đắn và linh hoạt trong cách đánh giặc của Đảng Cuộc Tỏng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 đã phát triển qua ba chiến dịch lớn nào? Trình bày ngắn gọn diễn biến? Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954- 1975)?
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓