Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Trung học cơ sở > Lớp 9 > Lịch sử 9 >


  Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 4. Các nước châu Á (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 5. Các nước Đông Nam Á (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 6. Các nước châu Phi (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 7. Các nước Mĩ La-tinh (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 8. Nước Mĩ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 9. Nhật Bản (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 10. Các nước Tây Âu (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 11. Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bai 12. Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuật (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 13. Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 14. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 -1925) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930 -1935 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 20. Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 -1939 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 21. Việt Nam trong những năm 1939 -1945 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946) (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 -1953) (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954) (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 -1965) (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 29. Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 -1973) (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975) (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng Xuân 1975 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 32. Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1985) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 34. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000 (1 bài)
 • Thumbnail