Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài 42: Tính giá trị của biểu thức số

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Bạch Kim
  Người gửi: Ngô Văn Chinh (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:42' 24-05-2022
  Dung lượng: 1.8 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  BÀI 42. TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC SỐ
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  BÀI 42: TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC SỐ
  Khởi động. Ôn kiến thức cũ
  Câu 1 (BÀI TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC)
  Bài tập trắc nghiệm
  Dòng nào là biểu thức
  123
  123 + 56
  43 - 24
  81< 89
  456 : 4
  90 > 125 - 40
  (30 +5) : 5
  34 x 5
  Câu 2 (BÀI TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC)
  Bài tập trắc nghiệm
  Trong phép tính 123 + 456 = 579 Nếu goi 123 + 456 là biểu thức thì 579 được gọi là gì?
  a) Biểu thức
  b) Giá trị của biểu thức
  c) Kết quả
  Hoạt động
  Hoạt động
  Quan sát tranh
  Ảnh
  Ảnh
  Hoạt động
  Ảnh
  1. Giá trị của biểu thức:
  381 + 209 = 590 Giá trị của biểu thức 381 + 209 là 590
  68 : 2 = 34 Giá trị của biểu thức 68 : = 34
  Hoạt động
  Ảnh
  Ảnh
  2. Thứ tự thực các hiện phép tính:
  Hình vẽ
  Ví dụ 1
  Ảnh
  Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
  Ví dụ 1:
  a) Tính giá trị của biểu thức: 9 + 3 - 5 Ta có: 9 + 3 - 5 = 12 - 5 = 7 Giá trị của biểu thức 9 + 3 - 5 là 7.
  b) Tính giá trị của biểu thức: 37 - 7 - 16 Ta có: 37 - 7 - 16 = 30 - 16 = 14 Giá trị của biểu thức 37 - 7 - 16 là 14.
  Ví dụ 2
  Ảnh
  Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
  Ví dụ 2:
  a) Tính giá trị của biểu thức: 15 : 3 x 2 Ta có: 15 : 3 x 2 = 5 x 2 = 10 Giá trị của biểu thức 15 : 3 x 2 là 10.
  b) Tính giá trị của biểu thức: 24 x 2 : 6 Ta có: 24 x 2 : 6 = 48 : 6 = 8 Giá trị của biểu thức 24 x 2 : 6 là 8.
  Luyện tập
  Bài 1
  Ảnh
  1. Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:
  a) 261 + 414 = b) 595 - 17 = c)286 : 2 = d) 310 x 3 = e) 265 - 82 + 10 = g) 21 x 4 : 2 =
  675
  578
  143
  930
  193
  42
  Bài 2
  Ảnh
  2. Chọn giá trị đúng đối với mỗi biểu thức sau:
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Bài 3
  Ảnh
  3. Chọn dấu (+, -) thích hợp:
  a) 3 1 = 4 b) 6 4 5 = 5 c) 12 2 1 = 9
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Củng cố
  Câu 1 (BÀI TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC)
  Bài tập trắc nghiệm
  Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện thế nào?
  Thực hiện tính từ phải sang trái
  Nhân, chia trước; rồi thực hiện cộng, trừ sau
  Cộng, trừ trước; rồi nhân và chia sau
  Câu 2 (BÀI TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC)
  Bài tập trắc nghiệm
  Ghép giá trị của các biểu thức cho phù hợp
  60 : 6 + 2
  60 + 6 : 2
  60 + 6 x 2
  60 : 2 - 6
  Dặn dò
  Dặn dò
  Ảnh
  DẶN DÒ
  Làm tất cả các bài tập trong sách bài tập Chuẩn bị bài mới:
  Kết thúc
  Kết thúc
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓