Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 5. Study habits

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:17' 10-06-2015
  Dung lượng: 929.1 KB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Coverpage:
  UNIT 5: STUDY HABITS Period 26: Langguage focus - page 52,53 I. PART 1 - PAGE 52
  1. Change the adjectives into adverbs:
  2. Adverbs of manner:
  2. Adverbs of manner I. PART 1 - PAGE 52 3. Exercise 1: Complete the dialogues. Use the adverbs of manner in the box.:

  a/ Hoa: Does Mrs. Nga speak English? Lan: Oh,yes. She speaks English (0)|| well|| b/ Hoa: Ba always gets excellent grades. Lan: That’s because he studies (1) ||hard|| c/ Hoa: That’s our bus! Lan: Run (2) ||fast||and we might catch it. d/ Hoa: I’m very sorry. I know I behaved (3) ||badly|| Lan: It’s all right. e/ Hoa: I can’t hear you, Lan. Lan: Sorry, but I’m speaking (4)||soft ||because I I. PART 1 - PAGE 52 3. Exercise 1: Complete the dialogues. Use the adverbs of manner in the box. II. PART 2 - PAGE 52
  1. Modal verb: Should:
  1. Modal verb: Should II. PART 2 - PAGE 52 2. Look at the picture:
  3. Work with a partner. Say what Hao should do for his house:
  II. PART 2 - PAGE 52 3. Work with a partner. Say what Hao should do for his house
  a) What should Mr. Hao do for the roof? latex(rarr) ||Mr. Hao should repair the roof.|| b) What should Mr. Hao do for the wall? latex(rarr) ||Mr. Hao should paint the wall.|| c) What should Mr. Hao do for the door? latex(rarr) ||Mr Hao should mend the door|| c) What should Mr. Hao do for the tree? latex(rarr) ||Mr. Hao should replant the tree|| d) What should Mr. Hao do for the grass? latex(rarr) ||Mr. Hao should cut the grass.|| 4. Mr. Hao now has a new house:
  III. PART 3 - PAGE 53
  1. Look at the picture:
  2. Commands and requests in reported speech:
  3. Model sentence: Commands and requests in reported speech:
  III. PART 3 - PAGE 53 3. Model sentence: Commands and requests in reported speech 4. Exercise: Suppose you are Tim’s mother. Report Miss Jackson’s commands and requests :

  a) “Please wait for me outside my office.” latex(rarr) ||She asked / told me to wait for her outside her office.|| b) “Please give Tim his report card for this semester”. latex(rarr) ||She asked/ told me to give you your report card this semester.|| c) Can you help Tim with his Spanish pronunciation?” latex(rarr) ||She asked / told me to help you with your Spanish pronunciation.|| d) Can you meet me next week?” latex(rarr) ||She asked/ told me to meet her next week.|| III. PART 3 - PAGE 53 4. Exercise: Suppose you are Tim’s mother. Report Miss Jackson’s commands and requests IV. PART 4 - PAGE 53
  1. Look and listen:
  2. Model sentence: Advice in reported speech:
  III. PART 3 - PAGE 53 2. Model sentence: Advice in reported speech 3. Exercise: Suppose you are Tim’s mother. Report Miss Jackson’s advice. :

  a) “Tim should spend more time on Spanish pronunciation.” latex(rarr) ||Miss Jackson said you should spend more time on || ||Spanish pronunciation.|| b) “Tim should practice speaking Spanish everyday”. latex(rarr) ||Miss Jackson said you should practice speaking|| || Spanish everyday.|| c) “ Tim should listen to Spanish conversations on TV.” latex(rarr) ||Miss Jackson said you should listen to Spanish || ||conversations on TV.|| d) “ Tim should practice reading aloud pasages in Spanish.” latex(rarr) ||Miss Jackson said you should practice reading aloud || ||passages in Spanish.|| e) “ Tim should use this dictionary to find out how to pronounce Spanish words. latex(rarr) ||Miss Jackson said you should use this dictionary to find out|| || how to pronounce Spanish words.|| III. PART 3 - PAGE 53 3. Exercise: Suppose you are Tim’s mother. Report Miss Jackson’s advice. V. HOMEWORK
  1. Homework:
  Redo all the exercises in the notebook. Review all structure: should; command , requests and advice; adverbs of manner Prepare: Unit 6: Getting Stared & Listen and Read. 2. The end:
  Thank you very much See you again!
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓