Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Trung học cơ sở > Lớp 8 > Tiếng Anh 8 >


  Unit 1. My friends (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. Making arrangements (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. At home (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. Our past (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Study habits (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. The young pioneers club (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. My neighborhood (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Country life and city life (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. A first-aid course (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Recycling (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. Traveling around Vietnam (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. A vacation abroad (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 13. Festivals (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 14. Wonders of the world (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 15. Computers (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (1 bài)
 • Thumbnail