Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 4. Learning a foreign language

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:35' 11-06-2015
  Dung lượng: 4.4 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Coverpage
  Coverpage:
  UNIT 4 : LEARNING A FOREIGN LANGUAGE LESSON 1: GETTING STARTED LISTEN AND READ HOW DO YOU LEARN ENGLISH?
  * How do you learn English ?:
  Do the homework Do grammar exercises Write English as much as possible Learn by heart all the new words Read English books Listen to English tapes Learn to sing English songs Watch English TV programs Use a dictionary for reading Read English newspapers Speak with friends * How do you learn English ?:
  * How do you learn English ?:
  I. GETTING STARTED
  1. Read the way to learn English:
  Do the homework. Do more grammar exercises in grammar books. Read short stories or newspapers in English. Write English as much as possible. Learn by heart all the new words . Speak English with friends. Use a dictionary for reading. Practice listening to English tapes or English programs on the radio. Watch English TV programs Learn to sing English songs. 2. Check (v) things you do from the list. Then work with a partner and compare your list:
  II. LISTEN AND READ
  1. New words:
  1. New words II. LISTEN AND READ * Match the subjects with their names.:

  written examination
  examiner
  oral examination
  candidate
  aspect
  2. Read the dialogue:
  Paola : Hey, Lan ! Have you finish your exam ? Lan : Yes …., I have . Paola : Were the questions difficult ? Lan : Well, they are quite hard Paola :Did you pass ? Lan : I’m not sure . The examiner didn’t tell me Paola : What questions did she ask you ? Lan : First she asked me what my name was , and where I came from Paola : They were easy for you , weren’t they ? Lan : …then she asked me why I was learning English ,…and if I spoke any other languages Paola : Go on Lan : ….. Then she asked me when I learned English in my country . …... And she asked how I would use English in the future Paola : What else did she ask you ? Lan : Oh , Paola ! Let me try to remember ! …. Ah , she asked me what aspects of learning English I found most difficult . Paola : Is that all , Lan ? Lan : Oh . There were a lot of other questions. She also asked me to read a passage Paola : What did she say in the end ? Lan : I’m trying to to remember …. Oh ,yes ! Exactly she said “ If you want to attend the course , you must pass the written examination . Good luck ! Paola : It’s terrible , Lan . I don’t think I will be able to pass the exams Lan : Don’t worry , Paola . Everything will be all right . * Answer the questions::

  a) Has Lan finished her exam? latex(rarr) ||Yes, she has|| b) How many questions did the examiner ask Lan? latex(rarr) ||She asked Lan 7 questions . Besides , she asked Lan to read a passage.|| c) Were the questions difficult or easy? latex(rarr) ||They were difficult|| 3. Structure:
  II. LISTEN AND READ 3. Structure S1 asked O if whether S2 V V-ed / V2 Was/ were V-ing Would V(infinitive) Had V-ed / V3 Eg: She asked me " Do you like music ? " latex(rarr) She asked me if I liked music. S1 asked ( O ) Wh… S2 V ( chia ) Eg: They asked us “ What do you want ? ’’ latex(rarr) They asked us what we wanted III. PRACTICE
  1. What exactly did the examiner ask Lan? :
  III. PRACTICE 1. What exactly did the examiner ask Lan? 1. What is your name? 2. Where do you come from? 3. Where do you live? 4. Do you live with your parents? 5. When did you begin studying English? 6. Why are you learning English? 7. Do you speak any other languages? 8 How did you learn English in your country? 9. How will you use English in the future? 10. What aspect of learning English do you find most difficult? 11. What are you going to learn? 12. What are your hobbies? 13. Look at this picture. Describe it. 14. Read the passage. *Suggested answers:
  2. Change these sentences into reported speech:
  III. PRACTICE 2. Change these sentences into reported speech a) I asked Lan: “Are you a student?” b) She asked: “Do you like to learn a foreign language?” c) “where are you from ?”, said Ha d) “Who do you live with?”, she asked me e) “Does he go to school by bike?”, she said to me f) “Do you speak English well ?” She asked g) “What are you reading?” He asked. h) Who do you live with ?” Mai asked. i) “I do my homework everyday” Lan said. k) “She is from Ha Noi “ Hoa said. *Suggested answers:

  a) I asked Lan: “Are you a student?” latex(rarr) ||I asked Lan if she was a student|| b) She asked: “Do you like to learn a foreign language?” latex(rarr) ||She asked if I liked to learn a foreign language|| c) “where are you from ?”, said Ha latex(rarr) ||Ha asked where I was from|| d) “Who do you live with?”, she asked me latex(rarr) ||She asked me who I lived with|| e) “Does he go to school by bike?”, she said to me latex(rarr) ||She asked me if he went to school by bike|| f) “Do you speak English well ?” She asked latex(rarr) ||She asked me if I spoke English Well.|| g) “What are you reading?” He asked. latex(rarr) ||He asked me What I was reading.|| h) Who do you live with ?” Mai asked. latex(rarr) ||Mai asked me Who I lived with.|| i) “I do my homework everyday” Lan said. latex(rarr) ||Lan said She did her homework everyday.|| k) “She is from Ha Noi “ Hoa said. latex(rarr) ||Hoa said She was from Ha Noi.|| 3. The following statements are true(T) or false(F).:
  III. PRACTICE 3. Chose the best answer “Do you live with your uncle and aunt?” - I asked him………..
  A. If he lives with his uncle and aunt
  B. If he lives with his uncle and aunt
  C. whether he lived with his uncle and aunt
  D. A and B are correct
  When is your birthday? I asked Nga ……………..
  A. When is her birthday
  B. When was her birthday
  C. When her birthday is
  D. When her birthday was
  She asked me “ Where do you live ? ”
  A. She asked me where do I live
  B. She asked me where I live
  C. She asked me where I lived
  D. She asked me where you lived
  “ Why are you learning English?” I asked Phong ………………….
  A. Why was he learning English
  B. Why he was learning English
  C. Why is he learning English
  D. Why he is learning English
  IV. HOMEWORK
  1. Homework:
  Learn the new words & structure by heart. Change all the sentences (b/page 33) in to reported speech. Do exercise int he workbook Prepare : Learning a foreign language. Listen 2. The end:
  THANKS A LOT FOR YOUR ATTENDANCE
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓