Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài 8. Khoan dung

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:07' 17-06-2015
  Dung lượng: 7.6 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Trang bìa:
  TIẾT 09 KHOAN DUNG Trang bìa:
  GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 I. TRUYỆN ĐỌC
  Truyện đọc:
  I. TRUYỆN ĐỌC: Khai thác truyện:
  I. TRUYỆN ĐỌC: 1, Th¸i ®é cña Kh«i ®èi víi c« gi¸o nh­ thÕ nµo? Th¸i ®é cña c« gi¸o víi Kh«i: - Lóc ®Çu: §øng dËy nãi to. - VÒ sau: Chøng kiÕn c« tËp viÕt. Cói ®Çu, r¬m rím n­íc m¾t, giäng nghÌn nghÑn, xin c« tha lçi. 2, C« gi¸o V©n ®· cã viÖc lµm nh­ thÕ nµo tr­íc th¸i ®é cña Kh«i? ViÖc lµm cña c« gi¸o V©n tr­íc th¸i ®é cña Kh«i: - §øng lÆng ng­êi, m¾t chíp, mÆt ®á råi t¸i dÇn, r¬i phÊn, xin lçi häc sinh. - C« tËp viÕt - Tha lçi cho häc sinh. Khai thác truyện:
  I. TRUYỆN ĐỌC: V× sao Kh«i l¹i cã sù thay ®æi ®ã? Em cã nhËn xÐt g× vÒ viÖc lµm vµ th¸i ®é cña c« gi¸o V©n? Em rót ra bµi häc g× qua c©u truyÖn trªn? => Kh«ng nªn véi vµng, ®Þnh kiÕn khi nhËn xÐt ng­êi kh¸c. CÇn biÕt chÊp nhËn vµ tha thø cho ng­êi kh¸c. II. NỘI DUNG BÀI HỌC
  Khái niệm:
  II. NỘI DUNG BÀI HỌC: 1. Lòng khoan dung là gì? Khoan dung có nghĩa là rộng lòng tha thứ. Người có lòng khoan dung luôn tôn trọng và thông cảm với người khác, biết tha thứ cho người khác khi họ hối hận và sửa chữa sai lầm. Tình huống:
  II. NỘI DUNG BÀI HỌC: 1. Lòng khoan dung là gì? Bố Tâm là công nhân khuân vác ở chợ Cầu Muối, công việc rất nặng nhọc, nhưng chả bao giờ nghe bố than thở. Bố muốn Tâm được học hành nên người. Chiều hôm qua, khi cùng các bạn đến thăm cô giáo bị ốm, ngang chợ, nghe tiếng bố gọi rối rít, Tâm giả như không thấy gì. Tối hôm ấy, bố rất buồn bã. Sự im lặng của bố làm tim em thắt lại. Tâm biết mình đã xúc phạm đến bố. Trước giọt nước mắt ân hận của con trai, bố chỉ nhẹ nhàng nói: “Lần sau con đừng làm như thế nữa nhé, lao động chân chính thì không có gì xấu cả con ạ!” ? Em nghĩ gì về thái độ của Tâm và bố bạn ấy? Thảo luận nhóm:
  Vì sao cần phải biết lắng nghe và chấp nhận ý kiến của người khác? Làm thế nào để có thể hợp tác nhiều hơn với các bạn trong việc thực hiện nhiệm vụ ở lớp, ở trường? Phải làm gì khi có sự bất đồng, hiểu lầm hoặc xung đột? Khi bạn có khuyết điểm ta nên xử sự như thế nào? THẢO LUẬN NHÓM Đáp án nhóm 1:
  Vì sao cần phải biết lắng nghe và chấp nhận ý kiến của người khác? Cần phải biết lắng nghe và chấp nhận ý kiến của người khác vì: có như vậy mới không hiểu lầm, không gây sự bất hòa, không đối xử nghiệt ngã với nhau. Tin tưởng và thông cảm với nhau, sống chân thành và cởi mở hơn. Đây chính là bước đầu hướng tới lòng khoan dung. THẢO LUẬN NHÓM Đáp án nhóm 2:
  Làm thế nào để có thể hợp tác nhiều hơn với các bạn trong việc thực hiện nhiệm vụ ở lớp, ở trường? Muốn hợp tác với bạn: Tin vào bạn, chân thành cởi mở với bạn, lắng nghe ý kiến, chấp nhận ý kiến đúng, góp ý chân thành, không ghen ghét, định kiến, đoàn kết, thân ái với bạn. THẢO LUẬN NHÓM Đáp án nhóm 3:
  Phải làm gì khi có sự bất đồng, hiểu lầm hoặc xung đột? Khi có sự bất đồng, hiểu lầm hoặc xung đột: phải ngăn cản, tìm hiểu nguyên nhân, giải thích, tạo điều kiện giảng hòa. THẢO LUẬN NHÓM Đáp án nhóm 4:
  Khi bạn có khuyết điểm ta nên xử sự như thế nào? THẢO LUẬN NHÓM - Tìm nguyên nhân, giải thích thuyết phục góp ý với bạn. - Tha thứ và thông cảm với bạn. - Không nên có định kiến. Ý nghĩa:
  II. NỘI DUNG BÀI HỌC: 2. Ý nghĩa: Khoan dung lµ ®øc tÝnh quý b¸u cña con ng­êi. Ng­êi cã lßng khoan dung lu«n ®­îc mäi ng­êi yªu mÕn, tin cËy vµ cã nhiÒu b¹n tèt. Nhê cã lßng khoan dung, cuéc sèng vµ quan hÖ gi÷a mäi ng­êi trë nªn lµnh m¹nh, th©n ¸i vµ dÔ chÞu Rèn luyện:
  II. NỘI DUNG BÀI HỌC: 3. Cách rèn luyện: Chóng ta h·y sèng cëi më, gÇn gòi víi mäi ng­êi vµ c­ xö mét c¸ch ch©n thµnh, réng l­îng, biÕt t«n träng vµ chÊp nhËn c¸ tÝnh, së thÝch, thãi quen cña ng­êi kh¸c trªn c¬ së nh÷ng chuÈn mùc x· héi. Vị tướng khoan dung:
  Phim: Vị tướng khoan dung III. LUYỆN TẬP
  Bài tập 1:
  Bài tập 1: Những hành vi nào sau đây thể hiện lòng khoan dung? Vì sao?
  A, Bỏ qua lỗi nhỏ của bạn.
  B, Tìm cách che giấu khuyết điểm của bạn.
  C, Nhường nhịn bạn bè, em nhỏ.
  D, Mắng nhiếc người khác nặng lời khi không vừa ý.
  E, Ôn tồn thuyết phục, góp ý giúp bạn sửa chữa khuyết điểm.
  F, Hay chê bai người khác.
  Bài tập 2:
  Bài tập 2: Để luyện tập tính khoan dung ta phải:
  A. Sống cởi mở, gần gũi với mọi người.
  B. Sống lặng lẽ, khép kín, xa cách.
  C. Cư xử chân thành, rộng lượng.
  D. Tôn trọng cá tính, sở thích, thói quen của người khác.
  E. Biết lắng nghe và chấp nhận ý kiến của người khác.
  F. Đối xử nghiệt ngã, chấp nhặt, xét nét.
  Bài tập 3:
  Bài tập 3: Hằng và Lan ngồi cạnh nhau trong lớp. Một lần, Hằng vô ý làm dây mực ra vở của Lan. Lan nổi cáu, mắng Hằng và cố ý vấy mực vào áo Hằng. Em hãy nhận xét thái độ và hành vi của Lan. Kết thúc:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓