Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 11. Keep fit, stay healthy

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:17' 08-06-2015
  Dung lượng: 2.7 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Coverpage
  Coverpage:
  UNIT 11: KEEP FIT,STAY HEALTHY LESSON 2: A CHECK UP (A1,2,3) I. PART A1 - LISTEN
  1. New words:
  1. New words I. PART A1 - LISTEN 2. Match the words with their meaning:
  3. Look at the picture and answer the question:
  Who are they in the picture? Who is she? Where are they? Can you guess what they are doing? Can you guess what they will do in a medical check-up? 4. Listen to the tape:
  I. PART A1 - LISTEN 4. Listen to the tape The students of Quang Trung school are having a medical check-up. Hoa, Lan and Nga filled in their medical records and gave them to the nurse. Now they are waiting to see the doctor. Nurse: Pham Thi Hoa? Hoa: Yes. Nurse: Follow me, please. First I need to take your temperature. Hoa: Ok. Nurse: Would you open your mouth, please? Thank you. Would you open your mouth, please? Thank you. Hoa: Like this? Nurse: That’s fine. You’re one meter 45 centimeters tall. Hoa: Wow! Last year I was one meter and 30. Nurse: Now I need to weigh you. Would you get on the scales, please? Hoa: Oh, I’m 40 kilos. Nurse: That’s good. You can go back to the waiting room now. The doctor will see you in a few minutes. Hoa: Thank you. 5. Order these sentences in your predictions:
  I. PART A1 - LISTEN 5. Order these sentences in your predictions a) The nurse weighed Hoa. b) Hoa returned to the waiting room. c) Hoa left the waiting room. d) The nurse called Hoa’s name. e) The nurse measured Hoa. f) Hoa filled in her medical record. g) The nurse took Hoa’s temperature. h) The nurse told Hoa to go back to the waiting room. * Now answer. Number the sentences:
  a) The nurse weighed Hoa. b) Hoa returned to the waiting room. c) Hoa left the waiting room. d) The nurse called Hoa’s name. e) The nurse measured Hoa. f) Hoa filled in her medical record. g) The nurse took Hoa’s temperature. h) The nurse told Hoa to go back to the waiting room. 6. Model sentence:
  I. PART A1 - LISTEN 6. Model sentence II. PART A2 - LISTEN
  1. New words:
  II. PART A2 - LISTEN 1. New words 2. Match the words with their meaning:
  II. PART A2 - LISTEN 2. Match the words with their meaning
  Nặng, nặng nề
  phân (đo chiều dài)
  Tên gọi
  nam, giới tính nam
  nữ, giới tính nữ
  hình thể, mẫu đơn
  3. Look at the pictures and listen the dialogue:
  4. Listen and put the words in the correct blanks:

  Doctor : I want to (1) ||ask|| you a few questions before I start, Hoa (2)||How ||are you ? Hoa : Fourteen Doctor : And (3) ||your|| height is one meter (4) ||50|| centimeters? Hoa : No. I think I’m (5) ||short||. The nurse measured (6) ||me|| Doctor : Oh, How (7) ||tall ||are you ? Hoa: One (8)||meter|| 45 (9) ||centimeter|| Doctor : I (10) ||will|| ask the (11) ||nurse|| to check your (12) ||your|| again. How heavy are you ? Hoa: I (13)||think||. I’m 42 kilos Doctor : (14)||No||. It says on your (15) ||form|| that you’re 40 kilos. * Read the dialogue:
  Doctor : I want to ask you a few questions before I start, Hoa How are you ? Hoa : Fourteen Doctor : And your height is one meter 50 centimeters? Hoa : No. I think I’m short. The nurse measured me Doctor : Oh, How tall are you ? Hoa: One meter 45 centimeter Doctor : I will ask the nurse to check your your again. How heavy are you ? Hoa: I think. I’m 42 kilos Doctor : No. It says on your form that you’re 40 kilos. III. PART A3 - ASK AND ANSWER
  1. Look at these copies:
  * Guess question:
  a) Which school does he go to? latex(rarr) b) What class is he in? latex(rarr) c) What’s his forenames? latex(rarr) d) What’s his surname ? latex(rarr) e) How old is he? latex(rarr) f) How heavy is he ? latex(rarr) g) How tall is he ? 2. Ask and answer the question:

  a) Which school does he go to? latex(rarr) ||He goes to Nguyen Du school|| b) What class is he in? latex(rarr) ||He’s in class 7A|| c) What’s his forenames? latex(rarr) || They’re Van Kien|| d) What’s his surname ? latex(rarr) ||It’s Tran|| e) How old is he? latex(rarr) ||He’s 12|| f) How heavy is he ? latex(rarr) ||He’s 41 kilos|| g) How tall is he ? latex(rarr) ||He’s 140 cms|| 3. Fill in the gaps with words given:

  MEDICAL RECORD School : ||Nguyen Du school|| Class : ||7 A|| Full name : Forenames : ||Van Kien|| Surname :||Tran|| Address : ||66 Ham Long St, Ha Noi|| Male : Female: Age :||12 || Weight : ||41|| kg Height : ||140|| cm IV. HOMEWORK
  1. Homework:
  Learn new words and structure by heart Practice asking and answering from the questions in the lesson. Do exercise in the workbook Prepare next lesson: " Unit 11: Keep fit, stay healthy" ( Lesson 3 - B1) 2. The end:
  THANKS A LOT FOR YOUR ATTENDANCE
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓