Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 11. Keep fit, stay healthy

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: http://soanbai.violet.vn
  Người gửi: Thư viện tham khảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:16' 08-06-2015
  Dung lượng: 1.8 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
  Trang bìa
  Coverpage:
  UNIT 11: KEEP FIT,STAY HEALTHY LESSON 1: A CHECK UP (A1) I. VOCABULARY
  1. New words:
  1. New words I. VOCABULARY 2. Match the words with their meaning:
  3. Match the pictures with the content of their:
  II. PART A1 - LISTEN
  1. Look at the picture and answer the question:
  Who are they in the picture? Who is she? Where are they? Can you guess what they are doing? Can you guess what they will do in a medical check-up? 2. Listen to the tape:
  II. PART A1 - LISTEN 2. Listen to the tape The students of Quang Trung school are having a medical check-up. Hoa, Lan and Nga filled in their medical records and gave them to the nurse. Now they are waiting to see the doctor. Nurse: Pham Thi Hoa? Hoa: Yes. Nurse: Follow me, please. First I need to take your temperature. Hoa: Ok. Nurse: Would you open your mouth, please? Thank you. Would you open your mouth, please? Thank you. Hoa: Like this? Nurse: That’s fine. You’re one meter 45 centimeters tall. Hoa: Wow! Last year I was one meter and 30. Nurse: Now I need to weigh you. Would you get on the scales, please? Hoa: Oh, I’m 40 kilos. Nurse: That’s good. You can go back to the waiting room now. The doctor will see you in a few minutes. Hoa: Thank you. 3. Practice with a partner: Practice with a partner
  The students of Quang Trung school are having a medical check-up. Hoa, Lan and Nga filled in their medical records and gave them to the nurse. Now they are waiting to see the doctor. Nurse: Pham Thi Hoa? Hoa: Yes. Nurse: Follow me, please. First I need to take your temperature. Hoa: Ok. Nurse: Would you open your mouth, please? Thank you. Would you open your mouth, please? Thank you. Hoa: Like this? Nurse: That’s fine. You’re one meter 45 centimeters tall. Hoa: Wow! Last year I was one meter and 30. Nurse: Now I need to weigh you. Would you get on the scales, please? Hoa: Oh, I’m 40 kilos. Nurse: That’s good. You can go back to the waiting room now. The doctor will see you in a few minutes. Hoa: Thank you. 4. Order these sentences in your predictions:
  II. PART A1 - LISTEN 4. Order these sentences in your predictions a) The nurse weighed Hoa. b) Hoa returned to the waiting room. c) Hoa left the waiting room. d) The nurse called Hoa’s name. e) The nurse measured Hoa. f) Hoa filled in her medical record. g) The nurse took Hoa’s temperature. h) The nurse told Hoa to go back to the waiting room. * Now answer. Number the sentences:
  a) The nurse weighed Hoa. b) Hoa returned to the waiting room. c) Hoa left the waiting room. d) The nurse called Hoa’s name. e) The nurse measured Hoa. f) Hoa filled in her medical record. g) The nurse took Hoa’s temperature. h) The nurse told Hoa to go back to the waiting room. * Read Hoa`s activities in the medical check-up:
  1. Hoa filled in her medical record . 2. The nurse called Hoa`s name. 3. Hoa left the waiting room. 4. The nurse took Hoa`s temperature 5. The nurse measured Hoa. 6. The nurse weighed Hoa . 7. The nurse told Hoa to go back to the waiting room. 8. Hoa returned to the waiting room. 5. Model sentence:
  II. PART A1 - LISTEN 5. Model sentence III. PRACTICE
  1. Fill in the blanks to complete the dialogue :

  Nurse : I need to ||take your|| temperature . Hoa : O.K Nurse : Would you ||open your|| mouth, ||please|| ? Hoa : All right . Nurse : ||Would you|| stand here , please , so I can ||measure|| you ? Hoa : Like this? Nurse : You ’re one meter and 45 centimeters tall. Hoa : Oh, I was one meter and thirty centimeters last year. Nurse : Would you ||get on the|| scales please ? Hoa : Oh , I`m ||40 kilos||, thank you . Nurse : You`re welcome 2. Write the sentence. Use the polite request.:

  a) open your mouth latex(rarr) ||Would you open your mouth, please ?|| b) get on the scales latex(rarr) ||Would you get on the scales, please ?|| c) Open the door latex(rarr) ||Would you open the door , please ?|| d) Close the windows latex(rarr) ||Would you close the windows , please ?|| e) Turn on the TV latex(rarr) ||Would you turn on the TV , please ?|| f) Help me with this exercise latex(rarr) ||Would you help me with this exercise , please ?|| 3. Choose the best answer:
  Question1 : Students of my school are having a check-up
  A. Medicine
  B. medium
  C. medical
  Question 2: I need to your temperature.
  A. take
  B. make
  C. do
  Question 3: You have to in the form first.
  A. Fill
  B. feel
  C. felt
  Question 4: The doctor measured you because she wanted to know your .
  A. High
  B. height
  C. weight
  Item 16:
  IV. HOMEWORK
  1. Homework:
  Learn new words and structure by heart Practice the dialogue and translate into Vietnamese Do exercise in the workbook Prepare next lesson: " Unit 11: Keep fit, stay healthy" ( Lesson 2 - A2,A3) 2. The end:
  THANKS A LOT FOR YOUR ATTENDANCE
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓