Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 6. Endangered species. Lesson 3. Reading

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hỗ Trợ Thư Viện Violet
  Ngày gửi: 11h:07' 06-04-2020
  Dung lượng: 8.0 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 6. ENDANGERED SPECIES. LESSON 3. READING
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  UNIT 6 - ENDANGERED SPECIES
  LESSON 3. READING
  WARM-UP
  Objectives
  Ảnh
  Objectives
  *By the end of the lesson, students will be able to: - Use words and phrases related to endangered animals and plants - Reading for general ideas and specific information and identifying different opinions about protecting endangered species - Do the task in the textbook
  Let's see a video: How you can help save endangered species?
  Ảnh
  How you can help save endangered species?
  VOCABULARY
  New words
  New words
  destruction (n):
  sự phá hủy
  poach (v):
  săn trộm
  overharvesting:
  thu hoạch quá mức
  interfere (v):
  gây trở ngại
  silly (adj):
  ngớ ngẩn
  livestock (n):
  chăn nuôi
  derive (v):
  lấy
  attribute (v):
  đổ cho
  Checking vocabulary: Match the words with their Vietnamese meanings
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  destruction (n): ||sự phá hủy|| over-harvesting (n): ||thu hoạch quá mức|| poach (v): ||săn trộm|| interfere (v): ||gây trở ngại|| silly (adj): ||ngớ ngẩn|| livestock (n): ||chăn nuôi|| derive (v): ||lấy|| attribute (v): ||đổ cho||
  READING
  1. Discuss with a partner.
  1. Discuss with a partner.
  Hình vẽ
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  a. Which of these animals are on the list of endangered species?
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  ||Tigers, saolas, elephants, sea turtles, and giant pandas|| ||are on the list of endangered species.||
  Ảnh
  b. Can you find them in Vietnam now?
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  ||Tigers, saolas, elephants and sea turtles are still found || ||in Viet Nam, but each with a small population.||
  Ảnh
  2. Below are three people's opinions posted on the fantasticwildlife.org website. Read the text and decide what they are talking about
  Hình vẽ
  2. Below are three people's opinions posted on the fantasticwildlife.org website. Read the text and decide what they are talking about
  A. Why endangered animals should be protected. B. How to protect endangered species. C. Whether or not we should protect endangered species.
  Ảnh
  SIMON (Scotland)
  Hình vẽ
  Ảnh
  SIMON (Scotland)
  Ảnh
  Let’s just put ourselves in endangered animals’ shoes. How would we feel if the animals ruled the world and we became the ones in danger of extinction? We are living creatures and so are the animals. We can no longer attribute the rapid extinction of species to natural causes such as earthquakes or drought. Today many plants and animals are becoming endangered or extinct because of habitat destruction, overharvesting and poaching. It’s our duty to start repairing the damage we’ve caused to nature.
  YOSHIKO (Japan)
  Hình vẽ
  Ảnh
  YOSHIKO (Japan)
  Ảnh
  If we continue to save endangered animals, then we stop animals from replacing other animals. Extinction is just a part of the evolutionary process and we must not interfere with it. Hence, trying to save species that cannot survive in their environment is rather silly, because it’s against the laws of nature. So, let mother nature do her job. What’s more, not all animals are friendly or harmless. Elephants and tigers are two examples of animals that are dangerous. People living near some nature reserves have to face constant threats to their livestock and crops. Then should we protect these animals at the expense of local people’s lives?
  AI LIEN (Viet Nam)
  Hình vẽ
  Ảnh
  AI LIEN (Viet Nam)
  Ảnh
  Animal and plant extinction can ruin the ecosystem and reduce biodiversity. All creatures are part of an ecosystem. They all help humans in some way. For example, over 50% of the medicines currently in use are derived from natural products made from animals or plants. By losing biodiversity, we are losing the chance to discover new medicines that could save the lives of millions of people each year. What’s more, nature is beautiful, and that’s the best reason to preserve it. Walking in a rainforest or going scuba-diving over a coral reef helps us to relax and feel at peace.
  Read the text and decide what they are talking about
  Bài tập trắc nghiệm
  A. Why endangered animals should be protected.
  B. How to protect endangered species.
  C. Whether or not we should protect endangered species.
  Hình vẽ
  Translate the text
  Hình vẽ
  Ảnh
  SIMON (Scotland)
  Ảnh
  Chúng ta hãy tự đặt mình vào những con vật có nguy cơ tuyệt chủng. Chúng ta sẽ cảm thấy thế nào nếu những con vật cai trị thế giới và chúng ta đã trở thành những người có nguy cơ tuyệt chủng? Chúng ta là sinh vật sống và động vật cũng vậy. Chúng ta không còn có thể xác định sự tuyệt chủng nhanh chóng của các loài khi các nguyên nhân tự nhiên như động đất hoặc hạn hán. Ngày nay, nhiều loài thực vật và động vật đang bị đe doạ hoặc tuyệt chủng do sự phá huỷ môi trường sống, khai thác quá mức và săn trộm. Nhiệm vụ của chúng ta là khắc phục những thiệt hại mà chúng ta gây ra cho thiên nhiên.
  Translate the text
  Translate the text
  Translate the text
  Hình vẽ
  Ảnh
  YOSHIKO (Nhật Bản)
  Ảnh
  Nếu chúng ta tiếp tục cứu các động vật có nguy cơ tuyệt chủng, thì chúng ta sẽ không cho động vật thay thế các động vật khác. Sự tuyệt chủng chỉ là một phần của quá trình tiến hóa và chúng ta không được can thiệp vào nó. Do đó, cố gắng để cứu các loài không thể tồn tại trong môi trường của chúng là khá ngớ ngẩn, bởi vì nó là trái pháp luật của tự nhiên. Vì vậy, hãy để thiên nhiên thực hiện sứ mệnh. Hơn nữa, không phải tất cả các loài vật đều thân thiện hoặc vô hại. Voi và hổ là hai ví dụ về động vật nguy hiểm. Những người sống gần một số khu bảo tồn thiên nhiên phải đối mặt với những mối đe dọa liên tục đối với gia súc của họ và mùa màng. Vậy chúng ta nên bảo vệ những con vật này bằng cách chi trả cho cuộc sống của người dân địa phương?
  Translate the text
  Hình vẽ
  Ảnh
  ÁI LIÊN (VIỆT NAM)
  Ảnh
  Việc tuyệt chủng động vật và thực vật có thể hủy hoại hệ sinh thái và giảm đa dạng sinh học. Tất cả các sinh vật là một phần của hệ sinh thái. Tất cả chúng đều giúp con người theo một cách nào đó. Ví dụ, trên 50% thuốc hiện đang sử dụng có nguồn gốc từ các sản phẩm tự nhiên được làm từ động vật hoặc thực vật. Bằng cách mất đa dạng sinh học, chúng ta đang mất đi cơ hội để khám phá các loại thuốc mới có thể cứu được mạng sống của hàng triệu người mỗi năm. Hơn nữa, thiên nhiên là đẹp, và đó là lý do tốt nhất để bảo tồn nó. Đi bộ trong rừng nhiệt đới hoặc lướt ván trên một rạn san hô giúp chúng ta thư giãn và cảm thấy yên bình.
  Translate the text
  3. Whose opinions are these? Write the correct name in the space before each statement.
  3. Whose opinions are these? Write the correct name in the space before each statement.
  1. __________ There are two reasons why we should protect endangered species. 2. __________ There are two reasons why we shouldn’t protect endangered species. 3. __________ Humans should be held responsible for endangering species or driving them to extinction. 4. __________ Saving species in danger of extinction means going against the laws of nature. 5. __________ Humans and animals should get an equal chance of being protected from danger. 6. __________ Preserving animal and plant species helps to maintain biodiversity.
  Write the correct name in the space before each statement.
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  1. ||Ai Lien|| There are two reasons why we should protect endangered species. 2. ||Yoshiko|| There are two reasons why we shouldn’t protect endangered species. 3. ||Simon|| Humans should be held responsible for endangering species or driving them to extinction. 4. ||Yoshiko|| Saving species in danger of extinction means going against the laws of nature. 5. ||Simon|| Humans and animals should get an equal chance of being protected from danger. 6. ||Ai Lien|| Preserving animal and plant species helps to maintain biodiversity.
  Translate the sentences
  Translate the sentences
  1. Ái Liên: Có hai lý do chúng ta nên bảo vệ các loài nguy cấp. 2. Yoshiko: Có hai lý do chúng ta không nên bảo vệ các loài nguy cấp. 3. Simon: Con người phải chịu trách nhiệm đối với các loài gây nguy hiểm hoặc dẫn chúng đến sự tuyệt chủng. 4. Yoshiko: Bảo vệ những loài có nguy cơ tuyệt chủng có nghĩa là đi ngược lại luật pháp tự nhiên. 5. Simon: Con người và động vật nên có cơ hội bình đẳng để được bảo vệ khỏi nguy hiểm. 6. Bảo tồn các loài động vật và thực vật giúp duy trì đa dạng sinh học.
  4. Find the prepositions in the reading text to complete these phrases and expressions. Use a dictionary to find their meanings.
  Ảnh
  4. Find the prepositions in the reading text to complete these phrases and expressions. Use a dictionary to find their meanings.
  Meanings
  1. to put oneself _________ someone’s shoes
  2. to attribute something (a result) ________ something else (a cause)
  3. to cause damage _________ something
  4. to interfere _________ something
  5. to feel _________ peace
  Phrases and expressions
  Find the prepositions in the reading text to complete these phrases and expressions
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  1. to put oneself ||in|| someone’s shoes 2. to attribute something (a result) ||to|| something else (a cause) 3. to cause damage ||to|| something 4. to interfere ||with|| something 5. to feel ||at|| peace
  Use a dictionary to find their meanings.
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  1. put oneself in someone’s shoes = ||be in another person’s situation|| 2. attribute sth to sth else = ||believe that something is the result of a|| ||particular thing|| 3. cause damage to something = ||harm something|| 4. interfere with something = ||prevent something from being done|| 5. feel at peace = ||be free from anxiety or distress||
  Translate
  Translate
  1. đặt mình vào vị trí của ai đó = vào vị trí của người khác 2. quy cái này cho ai/ cái gì = tin tưởng rằng kết quả của thứ gì đó 3. gây thiệt hại cho cái gì = gây hại cho thứ gì đó 4. gây trở ngại cho thứ gì đó = ngăn chặn thứ gì đó hoàn thành 5. cảm giác yên bình = không bị lo lắng hoặc đau khổ
  5. Discuss with a partner.
  5. Discuss with a partner.
  Which of the three people above do you agree with? Why?
  Ảnh
  Answer the questions
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  Which of the three people above do you agree with? Why? ||I agree with SiMon (Scotland). Because, I think:|| ||- We are living creatures and so are the animals.|| ||- We can no longer attribute the rapid extinction of species to|| ||natural cause such as earthquakes or drought.|| ||- Today many plants and animals are becoming endangered or|| ||extinct because of habitat destruction, over - harvesting and|| ||poaching. It's our duty to start repairing the damage we've caused || ||to nature.||
  THE END
  Homework
  Ảnh
  - Summarize the main points of the lesson. - Listen and read again the text - Do exercise in the workbook - Prepare: Lesson 4 - Speaking
  Goodbye
  Ảnh
  Thank for your attendance!
  Goodbye. See you again
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓