Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Tiểu học > Lớp 5 > Lịch sử 5 >


  Bài 1. Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định. (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 2. Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 3. Cuộc phản công ở kinh thành Huế (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 4. Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 5. Phan Bội Châu và phong trào Đông du (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 6. Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 7. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 8. Xô viết Nghệ - Tĩnh (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 9. Cách mạng mùa thu (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 10. Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 11. Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 - 1945) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 12. Vượt qua tình thế hiểm nghèo (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 13. Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 14. Thu - Đông 1947. Việt Bắc - Mồ chôn giặc Pháp (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 15. Chiến thắng Biên giới Thu-Đông 1950 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 16. Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 18. Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 - 1954) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 19. Nước nhà bị chia cắt (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 20. Bến Tre đồng khởi (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 21. Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 22. Đường Trường Sơn (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 23. Sấm sét đêm giao thừa (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 24. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 25. Lễ kí hiệp định Pa-ri (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 27. Hoàn thành thống nhất đất nước (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 28. Xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 29. Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay (1 bài)
 • Thumbnail