Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Tiểu học > Lớp 4 > Địa lý 4 >


  Bài 1. Dãy Hoàng Liên Sơn (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 2. Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 3. Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 4. Trung du Bắc Bộ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 5. Tây Nguyên (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 6. Một số dân tộc ở Tây Nguyên (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 7-8. Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 9. Thành phố Đà Lạt (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 11. Đồng bằng Bắc Bộ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 12. Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 15. Thủ đô Hà Nội (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 16. Thành phố Hải Phòng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 17. Đồng bằng Nam Bộ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 18. Người dân ở đồng bằng Nam Bộ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 19-20. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 21. Thành phố Hồ Chí Minh (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 22. Thành phố Cần Thơ (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 24. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 25-26. Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 27. Thành phố Huế (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 28. Thành phố Đà Nẵng (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 29. Biển, đảo và quần đảo (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 30. Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam (1 bài)
 • Thumbnail