Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 3. Wild life. Lesson 8. CLIL - Geogrpahy

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Bạch Kim
  Người gửi: Ngô Văn Chinh (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:48' 10-12-2021
  Dung lượng: 5.0 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 3. WILD LIFE. LESSON 8. CLIL - GEOGRPAHY
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  UNIT 3. WILD LIFE
  LESSON 8. CLIL - GEOGRPAHY
  Ảnh
  Ảnh
  Introduction
  1. Objectives
  Ảnh
  Hình vẽ
  By the end of this lesson, students will be able to: - Use the words related to the topic about WILD LIFE - Can talk about the different animal groups - Do the tasks in the student book.
  2. Lead-in
  Ảnh
  Natural science: Animals
  Activity 1. Match and complete
  1. Check the meanings of the words in the box
  1. Check the meanings of the words
  Bài tập kéo thả chữ
  feathers: ||is one of the many soft light parts covering a bird’s body. || scales: ||is one of the small flat pieces of skin that cover the bodies of fish.|| legs: ||are the long parts of an animal that its feet are joined to.|| hair: ||grows on the body of a person or an animal.|| wings: ||is one of the parts of the body of a bird, insect that it uses for flying.|| lungs: ||is in the body that you use for breathing.|| fins: ||is one of the thin body parts that a fish uses to swim.|| backbones: ||is the row of connected bones that go down the middle of your back. || gills: ||is one of the openings on the side of a fish’s head that it breathes through.||
  2. Match the words with pictures 1-9.
  Ảnh
  2. Match the words with pictures 1-9.
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  3. Complete the text with the correct words.
  3. Complete the text with the correct words.
  Bài tập kéo thả chữ
  Vertebrates are animals with backbones. The following groups are the different types of vertebrates. Fish are cold blooded animals and they live in water. They have got scales and (1) ||fins||. They haven't got lungs. They have got (2) ||gills|| instead. All mammals are warm-blooded and they feed their babies milk. Most mammals live on land, for example, humans and dogs. However, some mammals, like whales, live in water, but they haven't got gills. Mammals have all got (3) ||lungs||.
  Vertebrates
  Fish
  Mammals
  - Complete the text with the correct words.
  Bài tập kéo thả chữ
  Birds live on land, but some of them look for food in the water. They have got (4) ||feathers||, two legs and two (5) ||wings||. Some birds, like ostriches and kiwis, can't fly. All birds lay eggs. When amphibians are young, they live in water and they haven't got lungs. When they are adult, they have got lungs and four (6) ||legs|| - for example, frogs and toads. Most reptiles live on land. They have got lungs and (7) ||scales|| but not gills. They haven't got any wings or feathers and they haven't got any (8) ||hair||. They are cold blooded animals and many of them live in warm places.
  Birds
  Amphibians
  Reptiles
  Activity 2. Read and check
  1. Read and listen to the text.
  1. Read and listen to the text.
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Vertebrates
  Hình vẽ
  Fish are cold blooded animals and they live in water. They have got scales and fins. They haven't got lungs. They have got gills instead.
  Ảnh
  Hình vẽ
  All mammals are warm-blooded and they feed their babies milk. Most mammals live on land, for example, humans and dogs. However, some mammals, like whales, live in water, but they haven't got gills. Mammals have all got lungs.
  Hình vẽ
  Birds live on land, but some of them look for food in the water. They have got feathers, two legs and two wings. Some birds, like ostriches and kiwis, can't fly. All birds lay eggs.
  Hình vẽ
  When amphibians are young, they live in water and they haven't got lungs. When they are adult, they have got lungs and four legs - for example, frogs and toads.
  Hình vẽ
  Vertebrates are animals with backbones. The following groups are the different types of vertebrates.
  Most reptiles live on land. They have got lungs and scales but not gills. They haven't got any wings or feathers and they haven't got any hair. They are cold blooded animals and many of them live in warm places.
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  2. Check your answers in exercise 1.
  2. Check your answers in exercise 1.
  Ảnh
  Activity 3. Read and answer
  1. Read the text again
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  1. Read the text again
  Vertebrates
  Hình vẽ
  Fish are cold blooded animals and they live in water. They have got scales and fins. They haven't got lungs. They have got gills instead.
  Ảnh
  Hình vẽ
  All mammals are warm-blooded and they feed their babies milk. Most mammals live on land, for example, humans and dogs. However, some mammals, like whales, live in water, but they haven't got gills. Mammals have all got lungs.
  Hình vẽ
  Birds live on land, but some of them look for food in the water. They have got feathers, two legs and two wings. Some birds, like ostriches and kiwis, can't fly. All birds lay eggs.
  Hình vẽ
  When amphibians are young, they live in water and they haven't got lungs. When they are adult, they have got lungs and four legs - for example, frogs and toads.
  Hình vẽ
  Vertebrates are animals with backbones. The following groups are the different types of vertebrates.
  Most reptiles live on land. They have got lungs and scales but not gills. They haven't got any wings or feathers and they haven't got any hair. They are cold blooded animals and many of them live in warm places.
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  2. Answer the questions.
  2. Answer the questions.
  Bài tập kéo thả chữ
  1. Which type of animal doesn't live on land? => ||Fish doesn’t live on land.|| 2. Which types of animals have got scales? => ||Fish and reptiles have got scales.|| 3. Which type of animal hasn't got lungs when it's young? => ||Amphibians haven’t get lungs when they are young.|| 4. Which type of animal feeds its babies milk? => ||Mammals feed their babies milk.|| 5. Which type of animal is different when it's older? => ||Amphibians are different when they are older. ||
  Activity 4. Which group are these animals from?
  1. Which group are these animals from? Use the information to classify them.
  1. Which group are these animals from?
  Ảnh
  Hình vẽ
  rocodile shark camel eagle
  1
  2
  3
  4
  Does it feed its babies milk?
  Yes. It's a mammal.
  No. Go to number 2.
  Has it got feathers and wings?
  Yes. It's a bird.
  No. Go to number 3.
  Has it got fins?
  Yes. It's a fish.
  No. Go to number 4.
  Has it got scales?
  Yes. It's a reptile.
  No. It's an amphibian.
  2. Use the information to classify them.
  2. Use the information to classify them.
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Ảnh
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Activity 5. USE IT!
  1. Work in groups.
  Ảnh
  1. Work in groups.
  Think of an animal. Ask and answer the questions in exercise 4 and your own questions. Guess the animals.
  2. Ask and answer the questions in exercise 4
  A: Does it feed its babies milk? B: No. A: Has it got feathers and wings? B: No. A: Has it got fins? B: No. A: Has it got scales? B: No. It's an amphibian. A: Is is a frog? B: Yes, it is.
  Ảnh
  2. Ask and answer the questions in exercise 4. Guess the animals.
  The end
  1. Homework
  Ảnh
  Hình vẽ
  - Learn by heart all the new words. - Do the exercises in the work book. - Prepare: Unit 3. Wild life. Lesson 9. Puzzles and games
  2. Goodbye
  Ảnh
  Ảnh
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓