Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 3. Wild life. Lesson 6. Speaking

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Soạn thảo trực tuyến
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Bạch Kim
  Người gửi: Ngô Văn Chinh (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:47' 10-12-2021
  Dung lượng: 1.7 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 3. WILD LIFE. LESSON 6. SPEAKING
  Trang bìa
  Trang bìa
  Ảnh
  Ảnh
  UNIT 3. WILD LIFE
  LESSON 6. SPEAKING - ASKING FOR PERMISSION
  Ảnh
  Introduction
  1. Objectives
  Ảnh
  Hình vẽ
  By the end of this lesson, students will be able to: - Use the words related to the topic WILD LIFE - Can you ask for permission to do things - Practice the dialogues - Do the tasks in the student book.
  2. THINK!
  Ảnh
  THINK! Look at the places in the box. Where do you usually ask for permission?
  Hình vẽ
  - At home, I usually ask for my parents’ permission to go out with my friends. - In a shop, I usually ask the saleperson to show me the things I want to buy. - In a park, I usually ask the guard to enter some places. - At school, I usually ask for my teachers’ permision to go to WC.
  Speaking
  1. Look at the photo. What is the situation?
  1. Look at the photo. What is the situation?
  Ảnh
  - Answer the question
  Bài tập kéo thả chữ
  What is the situation? ||I think the situation is in a family. A daughter is asking her dad’s || ||permission to do something. Maybe that is going out with her friends.||
  2. Watch or listen and complete the dialogue with the phrases in the box. Check your answer to exercise 1. When can Lottie watch the TV programme?
  Ảnh
  2. Watch or listen and complete the dialogue with the phrases in the box. Check your answer to exercise 1. When can Lottie watch the TV programme?
  - Complete the dialogue with the phrases in the box
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  Lottie: Dad. Dad: Yes? Lottie: Is it OK if I (1) ||watch that wildlife programme on TV||? Dad: No, I'm afraid you can't. Lottie: But Dad, why not? (2) ||It's really good||. Dad: I'm sorry, but (3) ||it's time for dinner||. Lottie: Oh, OK. Can I (4) ||watch TV later||, then? Dad: Yes, of course you can. Lottie: Great. Thanks, Dad.
  - Answer the question
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  When can Lottie watch the TV programme? => ||She can watch the TV programme later.||
  - Translate the dialogue
  Translate the dialogue
  Lottie: Bố ơi. Bố: Sao thế con? Lottie: Con có thể xem chương trình về động vật hoang dã trên TV được không ạ? Bố: Không, bố e là con không thể. Lottie: Nhưng bố ơi, tại sao không ạ? Nó thật sự hay lắm. Bố: Bố rất tiếc, nhưng đến giờ ăn tối rồi con. Lottie: Vâng ạ. Vậy con có thể xem TV sau được không ạ? Bố: Ừm, tất nhiên là con có thể. Lottie: Tuyệt vời. Con cảm ơn bố ạ.
  3. Look at the dialogue again.
  3. Look at the dialogue again.
  Lottie: Dad. Bố: Yes? Lottie: Is it OK if I watch that wildlife programme on TV? Bố: No, I'm afraid you can't. Lottie: But Dad, why not? It's really good. Bố: I'm sorry, but it's time for dinner. Lottie: Oh, OK. Can I watch TV later, then? Bố: Yes, of course you can. Lottie: Great. Thanks, Dad.
  - Match phrases a-d with 1-4 in the dialogue to create a new situation.
  Bài tập kéo thả chữ
  Lottie: Dad. Dad: Yes? Lottie: Is it OK if I (1) ||b. go to the cinema with Hana||? Dad: No, I'm afraid you can't. Lottie: But Dad, why not? (2) ||d. There's a really good film||. Dad: I'm sorry, but (3) ||a. I think you've got homework||. Lottie: Oh, OK. Can I (4) ||c. go at the weekend||, then? Dad: Yes, of course you can. Lottie: Great. Thanks, Dad.
  Hình vẽ
  - Practise the dialogue.
  Ảnh
  Lottie: Dad. Dad: Yes? Lottie: Is it OK if I go to the cinema with Hana? Dad: No, I'm afraid you can't. Lottie: But Dad, why not? There's a really good film. Dad: I'm sorry, but I think you've got homework. Lottie: Oh, OK. Can I go at the weekend, then? Dad: Yes, of course you can. Lottie: Great. Thanks, Dad.
  Practise the dialogue.
  4. Match a-f with 1-3 in the Key Phrases.
  Hình vẽ
  4. Match a-f with 1-3 in the Key Phrases. There is more than one correct answer.
  Hình vẽ
  Requesting permission 1. Is it OK if I/ we……………… ? 2. Can I/ we/ you……………….? Giving permission Yes, of course you can. Refusing permission No, I’m afraid you can’t. 3. I’m sorry, but…………….. .
  a. you're always on the computer b. watch TV c. it's late and you've got school tomorrow d. go to a friend's house e. use the computer f. you need to help with the housework now
  - Matching
  Hình vẽ
  Bài tập kéo thả chữ
  1. Is it OK if I/ we ||b. watch TV||? ||d. go to a friend's house||? ||e. use the computer||? 2. Can I/ we/ you ||b. watch TV||? ||d. go to a friend's house||? ||e. use the computer||? Yes, of course you can. No, I’m afraid you can’t. 3. I’m sorry, but ||a. you're always on the computer||. ||c. it's late and you've got school tomorrow||. ||f. you need to help with the housework now||.
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  Hình vẽ
  5. Work in pairs.
  5. Work in pairs.
  Make mini-dialogues with the situations in exercise 4 and the Key Phrases.
  Ảnh
  - Make mini-dialogues with the situations in exercise 4 and the Key Phrases.
  Hình vẽ
  1. A: Mum. B: Yes? A: Is it OK if I go to Lan’s house now? I need her help with my homework. B: Yes, of course you can, but remember to get home before dinner. A: Great. Thanks, Mum. 2. A: Dad. B: Yes? A: Is it OK if I use the computer now? B: No, I'm afraid you can't. A: But Dad, why not? I have some homework on Computer Science to finish before tomorrow. B: I'm sorry, but you need to help your mother with the housework now, she is sick. A: Oh, OK. Can I use it after I finish washing dishes? B: Yes, of course you can. A: Great. Thanks, Dad.
  6. Work in pairs.
  6. Work in pairs.
  Look at the situation. Prepare and practise a new dialogue. Use the dialogue in Exercise 2 and the Key Phrases.
  Ảnh
  Ảnh
  You want to use the computer in your classroom. Ask your teacher for permission.
  - Prepare and practise a new dialogue
  Ảnh
  Hình vẽ
  A: Mr. Minh. B: Yes? A: Is it OK if I use the computer in our classroom? B: No, I’m afraid you can’t. A: But teacher, why not? I need to seach some infromation on the Internet to finish this exercise. B: It doesn’t work know. I need to call the computer mechanic to fix it first. A: Oh OK. Can I use it after that? B: Yes, of course you can. A: Great. Thanks, Mr. Minh.
  The end
  1. Homework
  Ảnh
  Hình vẽ
  - Learn by heart all the new words - Do the exercises in the work book. - Prepare: Unit 3. Wild life. Lesson 7. Writing
  2. Goodbye
  Ảnh
  Ảnh
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓